M, N, O, P, R

M, N, O, P, R
ZENONAS MAČERNIUS
Lietuvos ir Kelmės rajono politinis veikėjas, Kelmės rajono garbės pilietis
KĘSTUTIS MASIULIS
Lietuvių filosofas, politikas
ALEKSANDRAS MAURAGIS
Teisininkas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas
ANTANAS MIKALAJŪNAS
Kelmės rajono garbės pilietis
ALMA MONKAUSKAITĖ
Medikė, visuomenės ir politinė veikėja
ZENONAS NORKUS
Filosofas, sociologas, vertėjas
MONIKA POVILAITYTĖ-PAULIKIENĖ
Paplūdimio tinklininkė, Pasaulio, Europos čempionė
VIKTORAS PRANCKIETIS
Agronomas, biomedicinos mokslų daktaras
VLADAS PŪTVIS-PUTVINSKIS
Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje
JERONIMAS RALYS
Gydytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas
KAZIMIERAS RALYS
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, švietėjas, politinis veikėjas
JUOZAPAS RAZMANTAS
Kunigas, Kelmės rajono garbės pilietis
VACLOVAS RIMKUS
Kraštotyrininkas, istorijos pedagogas, Žemaitijos istorinio ir kultūrinio paveldo tyrinėtojas, kraštotyros muziejaus Užventyje įkūrėjas
ANTANAS RIMYDIS
Poetas, žurnalistas, vertėjas
LIUDVIKAS RULINSKAS
Nusipelnęs provizorius, kraštotyrininkas
JONAS RUSAS
Pedagogas, visuomenininkas