M, N, O, P, R

M, N, O, P, R
MAČERNIUS ZENONAS
Lietuvos ir Kelmės rajono politinis veikėjas, Kelmės rajono garbės pilietis
MARCINKUS RIČARDAS
Kino operatorius, režisierius
MARCINKUS JUOZAS
Prozininkas, poetas, leidėjas
MASIULIS KĘSTUTIS
Lietuvių filosofas, politikas
MAURAGIS ALEKSANDRAS
Teisininkas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas
MERAS ICCHOKAS
Prozininkas, scenaristas
MICHELBERTAS MYKOLAS
Archeologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Kelmės rajono garbės pilietis
MIKALAJŪNAS ANTANAS
Kelmės rajono garbės pilietis
MOCKUS KAZYS
Pedagogas, žurnalistas
MONKAUSKAITĖ ALMA
Medikė, visuomenės ir politinė veikėja
NEVERAUSKAS VIRMIDAS
Lietuvos vyrų ir jaunimo beisbolo treneris, Lietuvos beisbolo federacijos prezidentas
NORKUS ZENONAS
Filosofas, sociologas, vertėjas
PARNARAUSKAS JUOZAS
Socialinių mokslų daktaras
PETRULIS JUOZAS
Rašytojas, dramaturgas, pedagogas
PETROVAS ALGIMANTAS
Kardiologas, Kelmės rajono garbės pilietis
POVILAITYTĖ-PAULIKIENĖ MONIKA
Paplūdimio tinklininkė, Pasaulio, Europos čempionė
PRANCKIETIS VIKTORAS
Agronomas, biomedicinos mokslų daktaras
PUTVINSKIS-PŪTVIS STASYS
Lietuvos kariuomenės ir visuomenės veikėjas
PUTVINSKIS-PŪTVIS VLADAS
Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje
RAČAS ANTANAS
Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, Kelmės rajono garbės pilietis
RAIČINSKIS KONSTANTINAS KAZIMIERAS
Pedagogas, vienas iš matematikos logikos pradininkų Lietuvoje
RALYS JERONIMAS
Gydytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas
RALYS KAZIMIERAS
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, švietėjas, politinis veikėjas
RAZMANTAS JUOZAPAS
Kunigas, Kelmės rajono garbės pilietis
RIMKUS VACLOVAS
Kraštotyrininkas, istorijos pedagogas, Žemaitijos istorinio ir kultūrinio paveldo tyrinėtojas, kraštotyros muziejaus Užventyje įkūrėjas
RIMYDIS ANTANAS
Poetas, žurnalistas, vertėjas
ROCEVIČIUS APOLINARAS
Dailininkas, pedagogas, meno kritikas
RULINSKAS LIUDVIKAS
Nusipelnęs provizorius, kraštotyrininkas
RUSAS JONAS
Pedagogas, visuomenininkas