M, N, O, P, R

M, N, O, P, R
ANTANAS MIKALAJŪNAS
Kelmės rajono garbės pilietis
MONIKA POVILAITYTĖ-PAULIKIENĖ
Paplūdimio tinklininkė, Pasaulio, Europos čempionė
VLADAS PŪTVIS-PUTVINSKIS
Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje
VIKTORAS PRANCKIETIS
Agronomas, biomedicinos mokslų daktaras
JERONIMAS RALYS
Gydytojas, vertėjas, visuomenės veikėjas
KAZIMIERAS RALYS
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, švietėjas, politinis veikėjas
JUOZAPAS RAZMANTAS
Kunigas, Kelmės rajono garbės pilietis
VACLOVAS RIMKUS
Kraštotyrininkas, istorijos pedagogas, Žemaitijos istorinio ir kultūrinio paveldo tyrinėtojas, kraštotyros muziejaus Užventyje įkūrėjas
LIUDVIKAS RULINSKAS
Nusipelnęs provizorius, kraštotyrininkas