Teisinė informacija

Teisės aktai
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo
Dėl Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo įgyvendinimo
Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo


Kiti teisės aktai
Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklės
Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl tarpbibliotekinio abonemento paslaugos teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nustatytos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016−2022 metams
Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programos patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl geriausio metų bibliotekininko vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio
formų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio
formų patvirtinimo“ (pakeitimai, įsigalioja 2023-01-01)
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai 

Kelmės rajono tarybos sprendimai

Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo (PDF 298 kb)
Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo (PDF 259 kb)
Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) skaičiaus ir sąrašo patvirtinimo (PDF 103 kb)
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF 270 kb)