G, H, I, J, K, L

G, H, I, J, K, L
GARALEVIČIUS JONAS
Muzikos instrumentų meistras, aviacijos konstruktorius
GEDVILAS VYDAS
Biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
GINIOTIS VYTAUTAS
Inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras
GIRDVAINIS MYKOLAS KAZIMIERAS
Lietuvos ichtiologas, bitininkas, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje
GRAIČIŪNAS JONAS
Poetas, redaktorius, vertėjas, mokytojas
GRIŠKEVIČIUS GEDIMINAS
Žurnalistas, poetas, R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatas
GRIVICKAS VYTAUTAS
Baleto artistas, baletmeisteris, režisierius, pedagogas
GRUŽEVSKIS JULIUS
1831 metų sukilimo veikėjas
GUDAVIČIUS ALOYZAS
Kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius
GUDAVIČIUS HENRIKAS
Gamtininkas, kraštotyrininkas, rašytojas, žurnalistas
GULBINAS VIKTORAS
Poetas, R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatas
IVINSKIS LAURYNAS
Poetas, publicistas, vertėjas
IVOŠKUVIENĖ REGINA
Profesorė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė
JAGMINAS JONAS
Kelmės rajono garbės pilietis
JAGMINAS PETRAS
Miškininkas, garbės kraštotyrininkas
JANKAUSKIENĖ ONA
Mokytoja, šokių kolektyvų vadovė, Kelmės rajono garbės pilietė
JARUTIS VYTAUTAS
Kalvis, juvelyras, tautodailininkas
JASAITIS VIKTORAS
Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureatas
JUCEVIČIUS LIUDVIKAS ADOMAS
Poetas, tautosakininkas, etnografas, literatūros tyrinėtojas
JUŠKUS VYTAUTAS
Inžinierius, ekonomistas, politinis bei visuomeninis veikėjas  
JUZELIŪNAS EIMUTIS
Profesorius, habilituotas gamtos mokslų daktaras
KALVAITIS VLADAS
Rašytojas, poetas, prozininkas ir satyrikas, Kelmės rajono garbės pilietis
KANAPORIENĖ ONA
Tarptautinės kategorijos žolės riedulininkė
KASPARAS RIMANTAS
Poetas, literatūros kritikas
KAUNECKIENĖ-KARINAUSKYTĖ JADVYGA
Pedagogė, leidėja, kultūros ir visuomenės veikėja
KNIŪRAITĖ VIDA
Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė
KRUTKEVIČIUS ALGIS PETRAS
Visuomenės ir kultūros veikėjas, Kelmės rajono garbės pilietis
KURNATAUSKAS KONSTANTINAS
Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, profesorius, filosofijos mokslų daktaras
LAUCIUS-LAUCEVIČIUS STASYS
Poetas, dramaturgas, žurnalistas
LIAUDANSKIS JUOZAS
Lietuvos tautodailininkas, skulptorius
LIAUKSMINAS ŽYGIMANTAS
 Jėzuitas, Kražių kolegijos rektorius
LOPETIENĖ KORNELIJA
Tautodailininkė, sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja