G, H, I, J, K, L

G, H, I, J, K, L
HENRIKAS GUDAVIČIUS
Gamtininkas, kraštotyrininkas, rašytojas, žurnalistas
VIKTORAS GULBINAS
Poetas, R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatas
JONAS JAGMINAS
Kelmės rajono garbės pilietis
PETRAS JAGMINAS
Miškininkas, garbės kraštotyrininkas
ONA JANKAUSKIENĖ
Mokytoja, šokių kolektyvų vadovė, Kelmės rajono garbės pilietė
LIUDVIKAS ADOMAS JUCEVIČIUS
Poetas, tautosakininkas, etnografas, literatūros tyrinėtojas
VLADAS KALVAITIS
Rašytojas, poetas, prozininkas ir satyrikas, Kelmės rajono garbės pilietis
RIMANTAS KASPARAS
Poetas, literatūros kritikas
JUOZAS LIAUDANSKIS
Lietuvos tautodailininkas, skulptorius
KORNELIJA LOPETIENĖ
Tautodailininkė, sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja