G, H, I, J, K, L

G, H, I, J, K, L
JONAS GARALEVIČIUS
Muzikos instrumentų meistras, aviacijos konstruktorius
VYDAS GEDVILAS
Biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas
MYKOLAS KAZIMIERAS GIRDVAINIS
Lietuvos ichtiologas, bitininkas, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje
ALOYZAS GUDAVIČIUS
Kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius
HENRIKAS GUDAVIČIUS
Gamtininkas, kraštotyrininkas, rašytojas, žurnalistas
JONAS GRAIČIŪNAS
Poetas, redaktorius, vertėjas, mokytojas
VIKTORAS GULBINAS
Poetas, R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatas
GEDIMINAS GRIŠKEVIČIUS
Žurnalistas, poetas, R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatas
JULIUS GRUŽEVSKIS
1831 metų sukilimo veikėjas
LAURYNAS IVINSKIS
Poetas, publicistas, vertėjas
REGINA IVOŠKUVIENĖ
Profesorė, socialinių mokslų (edukologija) daktarė
JONAS JAGMINAS
Kelmės rajono garbės pilietis
PETRAS JAGMINAS
Miškininkas, garbės kraštotyrininkas
ONA JANKAUSKIENĖ
Mokytoja, šokių kolektyvų vadovė, Kelmės rajono garbės pilietė
VYTAUTAS JARUTIS
Kalvis, juvelyras, tautodailininkas
LIUDVIKAS ADOMAS JUCEVIČIUS
Poetas, tautosakininkas, etnografas, literatūros tyrinėtojas
EIMUTIS JUZELIŪNAS
Profesorius, habilituotas gamtos mokslų daktaras
VLADAS KALVAITIS
Rašytojas, poetas, prozininkas ir satyrikas, Kelmės rajono garbės pilietis
ONA KANAPORIENĖ
Tarptautinės kategorijos žolės riedulininkė
RIMANTAS KASPARAS
Poetas, literatūros kritikas
VIDA KNIŪRAITĖ
Istorikė, humanitarinių mokslų daktarė
ALGIS PETRAS KRUTKEVIČIUS
Visuomenės ir kultūros veikėjas, Kelmės rajono garbės pilietis
KONSTANTINAS KURNATAUSKAS
Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, profesorius, filosofijos mokslų daktaras
JUOZAS LIAUDANSKIS
Lietuvos tautodailininkas, skulptorius
KORNELIJA LOPETIENĖ
Tautodailininkė, sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinė amatininkė, senojo pynimo amato puoselėtoja