Kelmės rajono nekilnojamosios kultūros vertybės

Kviečiame susipažinti su Kelmės rajono bažnyčiomis, kurios yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą. Pradėta rinkti informacija apie  rajone esančius piliakalnius, kurie yra minėtame registre.

Kelmės rajono nekilnojamosios kultūros vertybės 

E. duomenų bazė sukurta įgyvendinant projektą „Nekilnojamos kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“, kurio pagrindinė rėmėja – Lietuvos kultūros taryba, rėmėja – Kelmės rajono savivaldybė.

Biblioteka siekia sukurti e. duomenų bazę, kurioje būtų surinkta informacija apie visas Kelmės rajono nekilnojamąsias kultūros vertybes.