Apie mus

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

 Pirmoji valstybinė viešoji biblioteka Kelmėje atidaryta 1937 m. vasario 1 d. su nedideliu, tik 180 egz. knygų fondu.

1951 m. spalio mėnesį atidaryta vaikų biblioteka.

1977 m. rajono bibliotekos sujungiamos į centralizuotą sistemą, kurios centru tapo Kelmės biblioteka. Prie jau Kelmės rajono centrine biblioteka tapusios įstaigos prisijungė 43 kaimo ir 2 miesto filialai.

1978 m. centrinė biblioteka įsikūrė dabartinėse patalpose, esančiose Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmėje.

1995 m. birželio mėnesį centrinei bibliotekai buvo suteiktas rašytojos Žemaitės  vardas. Netrukus ji imta vadinti Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešąja biblioteka.

2001 metai buvo reikšmingi viešajai bibliotekai – joje pradėta naudotis internetu. Interneto atėjimas į biblioteką padėjo pradžią bibliotekos procesų automatizacijai, įsijungimui į vieningą Lietuvos integralią bibliotekų sistemą.

2003 m. gegužės mėnesį buvo įdiegtas Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) katalogavimo ir komplektavimo posistemis, vėliau šioje integralioje sistemoje pradėjo dirbti bibliografai, atlikdami analizinį katalogavimą ir periodikos duomenų registravimą. 2008 m. įdiegtas LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemis.

2016 m. įkurta Jaunimo inovatyvi erdvė.

2020 m. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešąją biblioteką sudarė biblioteka Kelmėje ir jos struktūriniai teritoriniai padaliniai 18-oje rajono vietovių.

Bibliotekoje lankytojams sudarytos sąlygos naudotis universaliu daugiau nei 100 tūkst. spausdintų,  elektroninių ir kitokių dokumentų fondu, elektroninėmis bibliotekos paslaugomis: katalogais, duomenų bazėmis, skaitmeniniais kraštotyros dokumentais, susipažinti su virtualiomis parodomis bei bibliotekos vaizdo įrašais. Čia organizuojami knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais,  literatūros, meno darbų parodos, diskusijos, kiti renginiai, vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai, gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai.

Lankytojų reikmėms skirta daugiau nei 100 kompiuterizuotų darbo vietų su nemokama prieiga prie interneto, skaitykla, vaikų ir jaunimo erdvės su inovatyviomis priemonėmis – robotikos rinkiniais, 3D pieštukais bei spausdintuvais, žaidimų konsole, kompiuteriais su įvairia kūrybiškumą skatinančia programine įranga (3D modeliavimo, vaizdo įrašų montavimo, nuotraukų redagavimo ir kt.),  stalo žaidimais, visuose struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose veikia knygų skolinimo vietos (abonementai), viešosios interneto prieigos taškai.

Biblioteka nuolat plečia savo veiklą, įgyvendina projektus, dalyvauja įvairiose programose, o siekdama kuo efektyviau tenkinti gyventojų informacinius, švietimo, kultūros poreikius, skatinti asmeninį tobulėjimą, sudaryti optimalias sąlygas kūrybiškumui, mokymuisi visą gyvenimą, turiningam laisvalaikio praleidimui, tobulina esamas paslaugas, kuria naujas.

Ir laukia savo lankytojų.


  

 


Partneriai

Literatų klubas

Kelmės rajono literatų klubas „Vieversys“ įsteigtas 1996 metais miesto Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotojų, ypač poetės Reginos Biržinytės, iniciatyva. Pirmoji klubo pirmininkė – kelmiškė mokytoja Amelija Miltenienė. Vėliau klubui vadovavo tytuvėniškis Vladas Kalvaitis, o nuo 2003-jų – kelmiškis verslininkas Viktoras Gulbinas.

Klubas vienija apie 30 savo kūrybą publikuojančių narių. Prioritetas teikiamas darbui su jaunaisiais literatais. Kražių ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos rengia jų kūrybos konkursus. Literatūrines tradicijas puoselėja Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, organizuojantis respublikinę poezijos šventę „Ruduo – eilėse, posmai – dainose“, į literatūrinės vasaros palydas kasmet kviečia Pagryžuvio biblioteka ir miestelio bendruomenė, poezijos skaitymus rengia Kelmės, Šedbarų, Tytuvėnų bibliotekos, Budraičių bendruomenė, Tytuvėnų regioninis parkas, Kelmės profesinio rengimo centras. Aktyvūs yra ir tytuvėniškių „Austėjos“ klubo nariai, dažnai suruošiantys didžiųjų Lietuvos poetų paminėjimus ir skaitymus, o ir patys dalijasi savo kūryba su žiūrovais. Rajono savivaldybė yra įsteigusi dvi nominacijas: Reginos Biržinytės literatūrine premija apdovanojamas rajono geriausios metų knygos autorius rajone, respublikinė Žemaitės premija įteikiama geriausios metų knygos kaimo tematika rašytojui. Kasmet rajone vyksta 12 poezijos ir prozos skaitymų, kuriuose dalyvauja rašytojai ir literatai iš visos respublikos.

Rajone yra du Lietuvos rašytojų sąjungos nariai: kelmiškė Ona Jautakė ir tytuvėniškis Vladas Kalvaitis, pelnęs ne vieną respublikinę literatūrinę premiją. Jo 2011 metais pasirodęs novelių romanas „Sustiprinto Režimo Barakas“ jau apdovanotas Žemaitės ir J. Dovydėno literatūrinėmis premijomis.

Prezidento V. Gulbino iniciatyva klubas išplaukė į respublikinius vandenis. „Vieversys“ sėkmingai reprezentuoja Kelmės rajoną aktyviai bendradarbiaudamas su Maironio lietuvių literatūros ir Zigmo Gėlės Naisių literatūros muziejais, Biržų, Pakruojo, Pasvalio, Jonavos, Kėdainių, Vilniaus, Kaišiadorių, Kuršėnų, Raseinių, Telšių, Akmenės ir kitais literatų klubais. Iš literatūrinių konkursų kelmiškiai retai sugrįžta be prizų ir apdovanojimų.

Ir viena smulkmena: klubas neprašo finansinės paramos ar transporto paslaugų iš sunkiai besiverčiančios rajono savivaldybės...

Informaciją parengė Kristina Bačiulienė

Kelmės rajono bibliotekininkų draugija
1999 metų spalio 19 d. įkurtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Kelmės skyrius. Norėdami, kad bibliotekininkų draugija daugiau praktiškai padėtų bibliotekoms, 2000 m. birželio 22 d. draugija tapo savarankiška organizacija. Beje, viena iš pirmųjų šalyje.

Šiuo metu Kelmės rajono bibliotekininkų draugijoje yra 31 narys.
Draugijos pirmininke išrinkta Kelmės Žemaitės VB vyr. metodininkė Nijolė Kančauskienė.
2013 m. draugijos pirmininke tapo Kelmės Žemaitės VB vyresn. bibliotekininkė Milda Dinapaitė.
2016 m. pabaigoje draugijos pirmininke tapo Pagryžuvio bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Vilma Dichavičienė.
2002-aisiais metais rajono bibliotekininkų draugija įstojo į Kelmės rajono nevyriausybinių organizacijų asociaciją.

PROJEKTAI
2016-ieji metai
„Elektroninio sporto turnyras“
Suma:
Projektą rėmė Kelmės r. savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Projekto metu suorganizuoti 3 elektroninio sporto turnyrai, kuriuose dalyvavo beveik 100 dalyvių, dar keliasdešimt buvo stebėtojais.

2015-ieji metai
„Jaunieji Kelmės rajono kūrėjai II“
Suma: 300,00 Eur
Projekto veiklas rėmė Kelmės r. savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Suorganizuotos 4 jaunų fotografų darbų personalinės parodos bibliotekoje.

„Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos gerosios patirties sklaidos ir ekologiškos kultūros plėtros skatinimas“
Suma: 400,00 Eur
Projekto veiklas rėmė Kelmės r. savivaldybė. Suorganizuota bibliotekininkų dalykinė išvyka į Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąją biblbioteką, aplankant Pabiržės ir Rinkuškių bibliotekas. Spalio mėn. bibliotekininkai dalyvavo natūralių kūno priežiūros priemonių gamybos mokymuose „Natūralūs aliejai sveikatai ir ir grožiui“.

2014-ieji metai
„Jaunieji Kelmės rajono kūrėjai“
Suma: 450,00 Lt
Paskelbtas jaunųjų menininkų konkursas. Suorganizuotos 2 fotografijų parodos, apyrankių bei kryželiu siuvinėtų paveikslų paroda.
„Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos gerosios patirties sklaidos ir visuomenės skaitymo skatinimas“
Suma: 1900,00 Lt
Suorganizuota kelionė į Jurbarko VB ir į Skirsnemunės filialą bei R. Tagorės kūrybos vakaras (atliko aktorė Nijolė Sbulytė).

2013-ieji metai
„Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos narių organizacinių gebėjimų ugdymas".
Suma: 700,00 Lt
Suorganizuota dalykinė kelionė į Kėdainių M. Daukšos viešąją biblioteką, aplankyti 2 filialai.

2008-ieji metai
„Žemaitės skaitymų sklaida"
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 1700,00 Lt
Projekto metu išleistas leidinys „Žemaitės skaitymai". Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka, įprasmindama kraštietės rašytojos atminimą, organizuoja Žemaitės skaitymus, kuriuose skaitomi įdomūs pranešimai apie Žemaitės gyvenimą ir kūrybą. Skaitymų pranešimai ir sudėti į leidinį.

2006-ieji metai
„Bibliotekininkų draugijos veikla: darbai ir perspektyvos"
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė, Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų ir Centrinei Europai
Suma: 3443,00 Lt
Projekto metu išleistas kraštotyros leidinys „Gyvoji tėviškės istorija", kuriame surinkta medžiaga apie išnykusius kaimus, pasakojimai api įdomius kultūros objektus; Suorganizuota bibliotekininkų draugijų konferencija, kurioje dalyvavo svečiai iš Utenos, Šiaulių, Mažeikių ir Radviliškio.

2004-ieji metai
„Pažadintas laikas: seminaras-meninė programa spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti“
Rėmėjas: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Suma: 1500,00 Lt
Seminaro metu perskaityti pranešimai: „Spaudos atgavimas preičiai, ateičiai, dabarčiai“, „Senieji leidiniai apskrities VB: jų komplektavimas ir panaudojimas", „Gimtoji kalba – neišsemiama versmė"; veikė dokumentų paroda „Senieji leidiniai"; atlikta meninė programa (atlikėjai – aktorius P. Venclovas bei Kauno Muzikinio teatro artistės R. Zaikauskaitė ir R. Blaškytė).

„Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: renginių ciklas rajono bendruomenei“
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 600,00 Lt
Projekto metu įvyko du spaudos atgavimo 100-čiui skirti renginiai – Tytuvėnuose ir Šedbaruose. Bibliotekininkų draugijos partneriais buvo Šedbarų kaimo bendruomenė bei kultūros namai ir Tytuvėnų moterų klubas „Atgaiva". Šedbaruose buvo perskaitytas pranešimas „Kalba prikelia ir palaiko tautą", parodyta kompozicija „Nuo draudžiamo žodžio iki laisvos minties", o teatralizuotą koncertą pagal M. Valančiaus apysaką „Palangos Juzė" atliko Kauno muzikos ansamblis „Ainiai". Tytuvėnuose puikią muzikinę-literatūrinę kompoziciją atliko moterų klubas „Atgaiva", renginio metu naudojęs net multimediją.

„Informacinio leidinio“ „Kelmės rajono nevyriausybinės organizacijos: geroji patirtis" leidyba“
Rėmėjai: Kelmės rajono savivaldybė ir Baltijos-Amerikos partnerystės programa
Suma: 2500,00 Lt
Leidinyje pristatomi brandžiausi 32 rajono NVO projektai. Leidinį sudarė N. Kančauskienė, dailininkė – E. Tamošiūnaitė, maketavo B. Špukienė, o įžangą apie NVO patirtį parašė rajono Etikos, teisėtumo ir pilietinių įniciatyvų komiteto pirmininkas A. Geštautas.

2003-ieji metai
„Kelmės rajono bibliotekininkų draugijos narių organizacinių gebėjimų ugdymas".
Rėmėjas: ALF Baltijos - Amerikos partnerystės programa.
Suma: 2500,00 Lt.
Projekto metu draugijos nariai dalyvavo dviejuose seminaruose / mokymuose bei dviejose dalykinėse kelionėse. Pirmąjį seminarą / mokymą „Projektų rašymo pradžiamokslis" vedė Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centro Mokymo programų koordinatorius D. Ušackas. Antrą seminarą „Bendravimo ABC“ vedė Kauno Technologijos universiteto docentė V. Šilingienė.

Dalykinėms kelionėms neatsitiktinai pasirinkti Zarasų ir Šilalės rajonai, nes būtent čia labai aktyvi NVO veikla.
„NVO: informacijos kaupimas, sklaida ir bendradarbiavimas"
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 3000,00 Lt.
400 egz. tiražu išleistas 119 psl. informacinis leidinys lietuvių-anglų kalbomis „Kelmės rajono nevyriausybinės organizacijos".
Dalyvaudama rajono NVO asociacijos veikloje bibliotekininkų draugija dalyvavo projekte „NVO žinomumo skatinimas".

2002-ieji metai
Rajono NVO konferencija „Dialogo tiltas: NVO – savivaldybė".
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 2249,00 Lt.
2002 m. balandžio 4 d. organizuota konferencija, kurioje dalyvavo rajono NVO, rajono valdžia, ALF Baltijos-Amerikos partnerystės programos direktorė B. Jatautaitė, kiti svečiai.
2-oji šio projekto dalis buvo skirta NVO narių mokymams. Organizuoti dalykinio bendravimo seminarai, kuriuos vedė Kauno Technologijos universiteto docentė Violeta Šilingienė.

2001-ieji metai
„Užimtumas kaip prevencija visuomenės nuosmukiui" – skėtinis projektas kartu su 3 rajono NVO.
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė ir ALF Baltijos-Amerikos partnerystės programa.
Suma: 15000,00 Lt.
Gauti pinigai panaudoti įsteigtam Jaunimo informacijos centrui modernizuoti, informacinei literatūrai įsigyti bei NVO informacijos lentynai turtinti. Už šiuos pinigus nupirktas kompiuteris, skeneris, dauginimo-kopijavimo aparatas, pajungtas internetas, nupirkta informacinės literatūros, taip pat informacine literatūra papildyta ir NVO informacijos lentyna, paruoštas pirmasis rajone informacinis leidinukas „Kelmės rajono Nevyriausybinės (visuomeninės) organizacijos". Vykdydama projektą, NVO „Krašto informacija" Jaunimo informacijos centrui dovanoja savo produkciją – vaizdajuostes su informacinės laidos „Labas“ įrašais. Projekto vykdymo metu lankytojams internetas ir kopijavimo paslaugos buvo teikiamos nemokamai.

1999-ieji metai
„Jaunimo informacijos centro įsteigimas Žemaitės viešojoje bibliotekoje"
Rėmėjas: Kelmės rajono savivaldybė
Suma: 3500,00 Lt.
2000 m. rugsėjo 29 d. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje duris atvėrė Jaunimo informacijos centras, kuriame yra kraštotyros ir informacinių leidinių fondai, NVO informacijos lentyna, Europos Sąjungos bibliotekėlė. Centre veikia meno darbų parodos, vyksta renginiai.

Kita veikla
Kelmės rajono bibliotekininkų draugija nuolat organizuoja keliones į kitų rajonų bibliotekas bei jų filialus. Aplankytos Raseinių, Pakruojo, Joniškio, Zarasų, Šilalės, Mažeikių, Trakų, Kėdainių, Kretingos, Jurbarko, Varėnos, Radviliškio, Plungės, Biržų, Panevėžio G. Petkevičaitės – Bitės, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bei keletas filialų, Utenos J. ir M. Sinių namų vaikų biblioteka. Draugija padeda bibliotekai organizuoti Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius, bibliotekininko dienos šventę, padeda leisti laikraštį „Bibliotekų žinios“, savo lėšomis remia bibliotekos vykdomus projektus. 2005 m. gruodžio mėnesį 14 bibliotekininkų draugijos narių dalyvavo Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro organizuotuose kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Už 50 val. nemokamus kursus draugijos narės dėkingos NVO asociacijai ir rajono savivaldybei.

Draugija kasmet remia edukacinį projektą „Lietuvių autoriai vaikams“, kartu su biblioteka rengia laikraštį „Bibliotekų žinios“.