Žemaitės literatūrinės premijos laureatai

2018 m. – Mindaugas Jonas Urbonas. Sielų urna: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

2016 m. – Aldona Ruseckaitė. Žemaitės paslaptis: biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.

2014 m. – Romas Sadauskas. Gyvenimas prie vieškeluko: eseistinis romanas. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.

2012 m. – Vladas Kalvaitis. Sustiprinto režimo barakas: novelių romanas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.

2010 m. – Marcelijus Martinaitis. Mes gyvenome: biografiniai užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

2008 m. – Henrikas Algis Čigriejus. Varna braukia ašarą: novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

2007 m. – Leonardas Gutauskas. Sapnų teologija: Augustinos Ravaniemi meilės istorija, jos pačios papasakota dvidešimt vienu sapnu: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

2006 m. – Eugenijus Ignatavičius. Obelis Katedros aikštėje: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 2005.

2005 m. – Icchokas Meras. Stotelė vidukelėj: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.

2004 m. – Violeta Šoblinskaitė. Vilkų marti: romanas. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė, 2003.

2003 m. – Algimantas Zurba. Savūnė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1994 (pirmoji trilogijos dalis) ...Eina...: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000 (antroji trilogijos dalis) ...jai tešviečia: romanas: – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002 (trečioji trilogijos dalis).

2002 m. – Ignas Viržintas. Gaidžio lauko trobelė: romanas. – Jonava: Jonava, 2001.

2001 m. – Juozas Šikšnelis. Kryžiau žalio medžio: gurinių romanas. – Vilnius: Vaga, 2000.

2000 m. – Renata Šerelytė. Ledynmečio žvaigždės: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1999.

1999 m. – Leonas Zaleckis. Būtoji diena: apsakymai. – Kaunas: Technologija, 1998.

1998 m. – Jolita Skablauskaitė. Mėnesienos skalikas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1997.

1997 m. – Birutė Jonuškaitė. Rugių laukas: apsakymai. – Punskas: Aušra, 1996.

1996 m. – Ričardas Kalytis. Verksmo vieta: vaizdai iš mano vaikystės sodžiaus: romanas. – Vilnius: Amžius, 1995.

1995 m. – Vytautas Girdzijauskas. Laiškai iš nelaisvės namų: tekstai apie skaudžią praeitį ir dabartį. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.

1994 m. – Vanda Juknaitė. Šermenys: romanas. – Vilnius: Vaga, 1990.

1990 m. – Antanas Ramonas. Lapkričio saulė: novelės. – Vilnius: Vaga, 1989.

1989 m. – Liudvikas Gadeikis. Basas: apsakymai ir apysaka. – Vilnius: Vaga, 1988.

1988 m. – Danielius Mušinskas. Šviesa virš Tausalo: novelės. – Vilnius: Vaga, 1987.

1987 m. – Antanas Čalnaris. Šeštadienio naktys žemuogių miške: novelė, išspausdinta knygoje: Gluosnių žemė: novelės/ Antanas Čalnaris. – Vilnius: Vaga. – 1986.

1986 m. – Birutė Baltrušaitytė. Lieptai: apsakymai ir apysaka. – Vilnius: Vaga, 1985.

1985 m. – Viktoras Brazauskas. Nežinomų artistų gyvenimas: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1984.

1984 m. – Eugenijus Ignatavičius. Ir namų amžinoji šviesa: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1984.

1983 m. – Anielius Markevičius. Vienaragio išdaigos: sakmė. – Vilnius: Vaga, 1982.

1982 m. – Ema Mikulėnaitė. Ona: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1981.

1981 m. – Vladas Dautartas. Senojo gluosnio pasaka: novelių romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.

1980 m. – Bronius Radzevičius. Priešaušrio vieškeliai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1979.

1979 m. – Adolfas Sprindis. Povilas Višinskis: monografija. – Vilnius: Vaga, 1978.

1978 m. – Antanas Miškinis. Žaliaduonių gegužė: pasakojimai. – Vilnius: Vaga, 1977.

1977 m. – Kazys Saja. Po to kai jie pavirto medžiais: apysakos ir apsakymai, pasakos. – Vilnius: Vaga, 1976.

1976 m. – Bitė Vilimaitė. Obelų sunki našta: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1975.

1975 m. – Rimantas Šavelis. Paparčio šešėly. Kopėčios: apsakymai, išspausdinti knygoje: Paparčio šešėly: apysaka ir apsakymai/Rimantas Šavelis. – Vilnius: Vaga, 1980.

1974 m. – Algimantas Zurba. Keistuolių miestas: apsakymai ir apysakos. – Vilnius: Vaga, 1973.

1973 m. – Romualdas Granauskas. Vidurdienio dalgis: apsakymas, išspausdintas knygoje: Duonos valgytojai: apysaka ir apsakymai/Romualdas Granauskas. – Vilnius: Vaga, 1975.

1972 m. – Mykolas Sluckis. Merginų sekmadienis: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1971.

1971 m. – Juozas Aputis. Erčia, kur gaivus vanduo: novelė; išspausdinta knygoje Horizonte bėga šernai: novelės/Juozas Aputis. – Vilnius: Vaga, 1970.

1970 m. – Vytautas Bubnys. Gegužio nemiga: apsakymai/Vytautas Bubnys. – Vilnius: Vaga, 1969.

1969 m. – Raimondas Kašauskas. Žaizdos: apysaka, išspausdinta knygoje: Suaugusiųjų žaidimai: apsakymai ir apysakos. – Vilnius, 1969.

1968 m. – Vytautas Rimkevičius. Kaimo kronikos: apsakymų rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1967.

1967 m. – Algirdas Pocius. Tik du sūnūs: apsakymas, išspausdintas prozos rinktinėje. – Užmarštis: prozos rinktinė/Algirdas Pocius. – Vilnius: Vaga, 1990.

1966 m. – Juozas Baltušis. Ko nepasakė laukys: apsakymas, spausdintas knygoje. – Valiusei reikia Alekso: novelės apie meilę. – Vilnius: Vaga, 1965.