Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureatai

2023 m. – Viktoras Jasaitis, už debiutinę knygą „Priklausomas. Be galimybės mesti“

2021 m. – Dalia Griškevičienė, už eilėraščių knygą „Ne-/išėjusioji“

2019 m. – Eugenija Čičinskienė, už eilėraščių knygą „Ir akmenys fantazuoja“

2018 m. – Alma Monkauskaitė, už publicistikos knygą „Mano kadencija“

2017 m. – Gediminas Griškevičius, už eilėraščių knygą „Maišto jūra. Vėjožvalgos“

2016 m. – Jadvyga Tautkevičiūtė- Šimkienė, už eilėraščių rinkinį „Saulėtekio žiedlapis“

2015 m. – Stasys Ramanauskas, už romaną „Visi pirštus į save lenkia“

2014 m. – Ieva Švarcaitė, už žodyną „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta: (žemaičių dūnininkų tarmė)“

2013 m. – Ilona Bumblauskienė, už kūrybą vaikams

2012 m. – Teresė Rimulaitytė, už eilėraščių knygą „Kalbėjimas į tylą“

2011 m. – Bronislavas Klimašauskas, už rinkinį „Toks gaivus vieversėlių lietus“

2010 m. – Valerija Adomaitienė, už dainų rinkinius: „Gimtinė po klevais“, „Laukinė obelis“, „Graži mūsų šeimynėlė“

2009 m. – Janina Garbenienė, už Karklėnų istoriją „Sielos žaizdos“

2008 m. – Vladas Kalvaitis, už apsakymų knygą „Volungė“

2007 m. – Viktoras Gulbinas, už eilėraščių knygą „Lietaus moteris“

2006 m. – Idalija Stankienė, už miniatiūrų knygą „Sušildysiu likimą aš delnuos“

2005 m. – Ramutė Krivickaitė, už poezijos knygą „Žemyna“

2004 m. – Ona Jautakienė, už knygas „Vilko lagaminas“ ir „Debesis virš akivarų“

2003 m. – Teresė Rimulaitytė, už poezijos rinkinį „Trokštu tylos“

2002 m. – Juzefa Ramanauskaitė, už publicistikos knygą „Kad nepaklystume...“

2001 m. – Stasys Ramanauskas, už humoreskų knygą „Sapnai ir svajonės“

2000 m. – Ignas Viržintas, už apsakymų rinkinį „Susitikimas per Jonines“

1999 m. – Kazimieras Alekna, už apsakymų knygą „Rudens žydėjimas“

1998 m. – Vladas Kalvaitis, už satyrinių miniatiūrų ir epigramų knygą „Kolega įsiūlė...“

1997 m. – Amelija Miltenienė, už eilėraščių knygas „Metų vėrinys“ ir „Gyvenimo upė“