Autografuotos knygos

Aleksa, Gasparas 
Aleksa, Gasparas 
Aleksandravičienė, Ana 
Almanienė, Rima
Almanis, Vytautas
Arlauskienė, Aurelija
Astrauskas, Gediminas
Balčiūnas, Petras
Baltušis, Juozas
Baradinskaitė, Renata
Baškys, Viktoras
Bernatonis, Juozas
Bernotas, Romas
Bartaška, Saulius
Brazauskas, Viktoras
Bubnys, Vytautas
Bubnys, Vytautas
Buragas, Vladas, Buragienė- Milukaitė Dalia
Buragienė-Milukaitė Dalia
Buragienė-Milukaitė Dalia
Černiauskas, Rimantas
Dačkevičius, Algirdas
Daujotytė, Viktorija
Drilinga, Antanas
Dubrė, Raidas
Gadeikis, Liudvikas
Girdzijauskas, Vytautas
Girdzijauskas, Vytautas
Girdzijauskas, Vytautas
Girdzijauskas, Vytautas
Glinskas, Marius
Graičiūnas, Jonas
Graičiūnas, Jonas
Gudžiūnas, Jonas
Guščius, Alfredas
Ignatavičius, Eugenijus
Inis, Laimonas
Inis, Laimonas
Inis, Laimonas
Jurcius, Nedas
Karčiauskas, Mykolas
Karosaitė, Alma
Kašauskas, Raimondas
Kavaliauskas, Vilius
Keturakis, Robertas
Laurinčiukas, Albertas
Linkevičius, Jonas
Mačiukevičius, Jonas
Marcinkus, Juozas
Martinaitis, Marcelijus
Masilionis, Povilas
Mikuta, Algimantas
Miltenienė, Valė; Miltenis, Steponas
Motiejūnas, Petras
Navickas, Stasys
Palilionis, Petras
Panavas, Petras
Panavas, Petras
Panavas, Petras
Petrulienė, Genovaitė
Pikturna, Ignas
Pikturna, Ignas
Pocienė, Nijolė
Pocius, Algirdas
Poškienė, Rožė
Ramonas, Antanas
Reimeris, Vacys
Miltenis, Stasys
Reimeris, Vacys
Remys, Donius
Remys, Donius
Rudžianskas, Viktoras
Ruseckaitė, Aldona
Sakalauskaitė, Ramunė
Satkevičius, Edvardas
Skaisgiris, Antanas
Smilgys, Hubertas
Sprindis, Adolfas
Stanevičius, Antanas
Strakšys, Adolfas
Stugys, Antanas
Sventickas, Valentinas
Šavelis, Rimantas
Šikšnelis, Juozas
Šikšnelis, Juozas
Šikšnius, Audrius
Šikšnius, Audrius
Širvys, Paulius
Šoblinskaitė, Violeta
Šoblinskaitė, Violeta
Tarabilda, Bronislavas Saulius; Skačkauskas, Žilvinas
Tolišienė, Kazė