Nemokamos paslaugos

Dokumentų išdavimas į namus

Galimybė rezervuoti bei užsakyti dokumentus (elektroninis katalogas)

Mokomoji informacija „Kaip užsakyti knygą internetu?

Galimybė pratęsti dokumento skolinimosi laiką internetu (elektroninis katalogas)

Mokomoji informacija „Kaip pratęsti knygą internetu?“

Atsakymas į užklausas žodžiu, telefonu, el. paštu (Klausk bibliotekininko)

Priminimų bei raginimų siuntimas į skaitytojų el. pašto dėžutes

Naudojimasis dokumentais (periodika) skaitykloje

Knygnešystė (dokumentai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms)

Galimybė grąžinti dokumentus bibliotekos nedarbo metu (knygų grąžinimo įrenginys adresu: Vytauto Didžiojo 73, Kelmė)

Viešosios interneto prieigos taškų naudojimo paslaugos

Skaitmeninio raštingumo mokymai ir konsultavimas

Renginiai, parodos

Virtualios parodos

Edukacinės paslaugos

Galimybė naudotis duomenų bazėmis