Skaitmeniniai ištekliai

Poezijos pavasarėlis 2019 / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2019.

Janina Garbenienė: bibliografijos rodyklė / sud. N. Pelenienė. - Karklėnai, 2019.

Gamtos mokslų daktarė Ieva Švarcaitė: bibliografijos rodyklė / sud. R. Rimeikienė. - Vaiguva, 2019.

Eugenija Čičinskienė: bibliografijos rodyklė / sud. R. Karpienė. - Užventis, 2019.

Baleto primarijus Petras Skirmantas: bibliografijos rodyklė / sud. D. Gružauskaitė. - Užventis, 2018.

Grožį kuriančios rankos: kraštotyros darbas apie Oną Jadvygą Popovą / sud. D. Valienė. - Pašilėnai, 2018.

Zenonas Petras Adomaitis: bibliografijos rodyklė / sud. D. Dunauskienė. - Junkilai, 2018.

Ignas Viržintas: bibliografijos sąrašas / sud. D. Galbuogienė. - Tytuvėnai, 2018.

Algirdas Meškauskas: bibliografijos sąrašas / sud. I. Monkevičienė. - Vidsodis, 2018.

Labai mylėjęs gyvenimą ir žmones: (Apie Žemaitės premijos laureatą Igną Viržintą) / sud. A. Butkienė, I. Bružienė. - Kelmė, 2018.

Jonas Bandžiukas: bibliografijos sąrašas / sud. A. Galbuogis. - Šedbarai, 2018.

Žemaitės skaitymai Kelmėje / sud. N. Kančauskienė. - Kelmė, 2018.

Užvenčio krašte gyvenę Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai – Povilas Višinskis, Jonas Smilgevičius / sud. I. Vaupšienė. - Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka, 2018.

Poezijos pavasarėlis 2018 / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2018.

Poezijos pavasarėlis 2017 / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2017.
Vlado Šimkaus gyvenimo ir kūrybos keliais / sud. R. Rimeikienė. - Vaiguva, 2016.

Poezijos pavasarėlis 2016 / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2016.

Poezijos pavasarėlis 2015 / sud. D. Raubienė. - Kelmė, 2015.

Šimtmetis spalvų pasaulyje (apie tautodailininkę Janiną Peldavičiūtę) / sud. I. Bružienė. - Kelmė, 2015.

Sušildysiu likimą aš delnuos (apie bibliotekininkę, literatę Idaliją Stankienę) / sud. N. Stamburienė. - Kelmė, 2015.

Sąjūdis Kelmės rajone: [iškarpų aplankas] / sud. A.Butkienė. - Kelmė, 2015.

Martyno pušis – Plikšilio miško šventas medis / sudarė D. Valienė. - Pašilėnai, 2015.

Liudvikas iš Pakėvio (apie kraštietį kunigą, poetą, vertėją, etnografą L. A. Jucevičių) / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2015.

Poezijos pavasarėlis 2014 / sud. D. Raubienė. - Kelmė, 2014.

Dailininkas, kuris ieškojo savo tėviškės (apie E. Žiauberį) / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2012.

Kelmės rajono kraštotyrininkai: [iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, I, 2006.

Kelmės rajono kraštotyrininkai: [iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, II, 2006.

Rašytojas ir žurnalistas Jurgis Buitkus / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 2002.

Mokytojas, vertėjas, kraštotyrininkas (apie J. Vadeikį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1998.

Vyrą pagarbinki, Mūza, prityrusį vargo didžiausio... (apie J. Ralį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1996.

Retorikos ir filosofijos profesorius Žygimantas Liauksminas / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1996.

XX a. pradžios didmintis (apie filosofą R. Bytautą) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1996.

Ėjęs prieš srovę (apie I. Petrulį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė , 1995.

Atminimų šviesioji juosta (apie Laucevičių - Vargšą) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1994.

Kalbininkas ir vertėjas Jurgis Talmantas / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1994.

Iš Liaudies lobynų (Kelmės rajone užrašytos pasakos, legendos, padavimai) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1992.

Kai Žemaičiuose vyskupavo Merkelis Giedraitis: [aplankas] / sud. R. Biržinytė. - Kelmė, 1991.

Iš čia sklido knygų šviesa (prisiminimų apie V. Putvinskį rinkinys) / surinko V. Lopeta, sudarė I. Stankienė. - Kelmė, 1991.

Iš čia sklido knygų šviesa II, 1991.

Iš čia sklido knygų šviesa III, 1991.

Šita žemė šventa, čia praėjo Žemaitė (medžiaga ekskursijai po literatūrines Kelmės rajono vietas) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1991.

Jo rankose prabilo laukų granitas (apie J. Liaudanską) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1988.

Uždėjęs laurų vainiką Lietuvai (I. Ralio bibliografija) / sud. V. Neimontaitė, I. Stankienė. - Jonava - Kelmė, 1986.

Jie gyveno ir kūrė mūsų rajone / sud. R. Biržinytė. - Kelmė, 1982.

Kelmės rajonas grožiniuose kūriniuose (bibliografinė rodyklė) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 2008.

Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos istorija / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 2007.

Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureatai / sud.I. Stankienė. - Kelmė, 2007.

Pasakų klubas „Drevinukas“ / sud. D. Šemetulskytė, A. Šemetulskienė. - Kelmė, 2006.

Karpymas – subtilus menas: [apie tautodailininkę I. Daniliauskienę] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 2006.

Piliakalniai Kelmės rajone / sud. I. Stankienė. - 2005.

Poezijos pavasarėlis 2005 / sud. I. Stankienė. - 2005.

Eilėraščiais pražydusi siela [apie poetę Reginą Biržinytę] / sud. I. Stankienė. - 2004.

Kova prieš įkalintą žodį: [apie knygnešystę Kelmės rajone] / sud. I. Stankienė. - 2004.

Kražantės ir Vilbėno glėby: [bibliografinis žodynas apie Kelmėje gimusius ar gyvenusius įžymius žmones] / sud. I. Stankienė. - 2004.

Neišsiskleidęs talentas: [apie Rimantą Kasparą] / sud. I. Stankienė. - 2004.

Poezijos pavasarėlis 2004 / sud. I. Stankienė. - 2004.

Pirmasis knygų apie indėnus vertėjas: [apie J. Vadeikį] / sud. I. Stankienė. - 2003.

Poezijos pavasarėlis 2003 / sud. I. Stankienė. - 2003.

Prasmingo gyvenimo gražūs žiedai: [apie I. Viržintą] / sud. I. Stankienė. - 2003.

Susižavėjęs lauko granitu: [apie J. Liaudanskį] / sud. I.Stankienė. - 2003.

Atėjusi iš dvaro paslapties: [apie M. Pečkauskaitę - Šatrijos Raganą] / sud. I. Stankienė. - 2002.

Jautriai mylėjęs Kražius ir Kelmę: [apie dailininką E. Žiauberį] / sud. I.Stankienė. - 2002.

Poezijos pavasarėlis 2002 / sud. Idalija Stankienė. - 2002.

Garbė jį turėjus: Vyskupo M. Valančiaus pėdsakai Kelmės rajone / sud. I. Stankienė. - 2001.

Poezijos pavasarėlis 2001 / sud. I. Stankienė. - 2001.