ALGIMANTAS ŠVĖGŽDA

Biografija
Algimantas Švėgždalietuvių tapytojas, grafikas.  Gimė 1941 m. balandžio 22 d. Kelmėje. 1959  m. baigė Pakruojo rajono Rozalimo vidurinę mokyklą (dabar – Rozalimo pagrindinė mokykla). 1960–1961 m. Telšių taikomosios dailės technikume (dabar –  Vilniaus dailės akademijos padalinys) mokėsi meninio medžio apdirbimo. 1961–1967 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija) tapybą. 1976–1978 m. dėstė Vilniaus vaikų dailės (nuo 1994 – Justino Vienožinskio dailės mokykla) mokykloje. 1978–1981 m. Vilniaus dailės instituto  – piešimo katedros dėstytojas. 1980 m. stažavo Londone, turėjo kūrybinių komandiruočių Vengrijoje, Rumunijoje. Nuo 1982 m. (po inkstų transplantacijos) iki mirties gyveno Berlyne. 1991–1994 m. piešimo ir pastelės kursą dėstė Švalenbergo vasaros akademijoje. Mirė 1996 m. liepos 4 d. Berlyne.

Kūrybinė veikla
 Dirbo tapybos, grafikos, knygų iliustravimo srityse, sukūrė piešinių, litografijų, autocinkografijų, skulptūros darbų. Nuo 1966 m. dalyvavo dailės parodose Lietuvoje, Vokietijoje ir kt. Sukūrė iliustracijas M. Martinaičio knygai „Kukučio baladės“ (1985).
1971–1976 m. vadovavo jaunųjų dailininkų ir dailėtyrininkų susivienijimui  prie Lietuvos dailininkų sąjungos. Lietuvos dailininkų sąjungos narys (1974), VDR dailininkų sąjungos narys (1988).
A. Švėgždos kūryboje skiriami du etapai: lietuviškasis (1962–1981) ir vokiškasis (1982–1996). Gyvendamas Lietuvoje domėjosi Vakarų Europos dailės įvairiomis kryptimis: popartu, puantilizmu, vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo taikyti fotorealizmą; gyvendamas Vokietijoje domėjosi A. Dürerio, L. da Vinci, vadinamųjų mažųjų olandų ir kita klasikine daile, ryški Rytų kultūros įtaka. Vėlyvieji kūriniai išgryninti – susitelkiama į vaizduojamą objektą.
Žymesni tapybos ciklai: „Plėšrūnai“ (1973), „Gamta ir eksperimentas“ (1975–1976), akvarelės: „Išminties ieškojimai“ (1954), „Pokalbiai su daiktais ir žmonėmis“ (1984–1987), „Pagaliukai“ (1987), „Laiškas mano senelei“ (1988),  „Tibeto piemenims“ (1991–1992), „Amerikos čiabuviams“ (1993–1995), „Rudens meditacijos“ (1994–1995), pastelės: „Meklenburgas“ (1986–1993), „Žiema“ (1987–1989), „Italija“ (1989), „Paryžius. IX, XV–XXIV“ (1991), „Ispanija“ (1994), „Liškiavos vienuolyno ansamblis“ (1994), „M. K. Čiurlionio obelys“ (1994), grafikos: iliustracijos M. Martinaičio „Kukučio baladėms“ (1984), piešinių: „Dializės piešiniai“ (1982), „Rugelis (išmintis)“ (1984–1987), „Medis“ (1990), „Paryžius. I–XIV“ (1991) ir kt. Visi A. Švėgždos darbai suregistruoti knygoje „Algimantas Švėgžda. Laimės šulinys“ p. 338–386.
 Algimanto Švėgždos kūrinių yra Lietuvos dailės, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės, Vilniaus dailės akademijos, Šiaulių „Aušros“, Žemaičių „Alkos“ muziejuose, privačiose kolekcijose.


Įvertinimas, atminimo įamžinimas
Respublikinė komjaunimo premija (1976).
Lietuvos dailininkų sąjungos premija (1978, 1978, 1981).
Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas (1982).
Parengta TV laida „Savaitė Lietuvoje. Dailininkas Algimantas Švėgžda“ (1994, autorė D. Jokubėnienė).
Vilniaus dailės akademijos Garbės profesorius (1996).
Išleisti leidiniai apie dailininką:  „Algimantas Švėgžda: retrospektyva“ (sud. L. Laučkaitė, 1997), „Algimantas Švėgžda,1941–1996: tapyba, grafika, piešiniai, laiškai, publikacijos, ikonografinė medžiaga (sud. V. Godelienė, E. Velaniškytė, 2001), „Algimanto Švėgždos viešnagė Druskininkuose“ (2008, leidėjas M. K. Čiurlionio draugijos Druskininkų skyrius), Algimantas Švėgžda. „Laimės šulinys“ (sud. R. Rechlevičiūtė, 2019).
Pradėtos rengti kasmetinės Algimanto Švėgždos tarptautinės piešinių parodos-konkursai (2012).
 
Literatūra ir šaltiniai:

1. Kelmės kraštas: žymūs žmonės. (2018). Kaunas: VšĮ „Auros projektai“, p. 443.
2. MO muziejus (n. d.). Algimantas Švėgžda. [žiūrėta 2022-05-04]. Prieiga per internetą:http://www.mmcentras.lt/autoriai/algimantas-svegzda/512
3. Švėgžda, A. Laimės žiburys (2019). Rachlevičiūtė, R. (Sud). Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 399 p.
4.Visuotinė lietuvių enciklopedija (n. d.). Algimantas Švėgžda. [žiūrėta 2022-05-03]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/algimantas-svegzda/5. Nuotrauka panaudota iš: https://www.7md.lt/autorius/1728