Asmenybės

Labai mylėjęs gyvenimą ir žmones: (Apie Žemaitės premijos laureatą Igną Viržintą) / sud. A. Butkienė, I. Bružienė. - Kelmė, 2018.

Žemaitės skaitymai Kelmėje / sud. N. Kančauskienė. - Kelmė, 2018.

Užvenčio krašte gyvenę Nepriklausomos Lietuvos kūrėjai – Povilas Višinskis, Jonas Smilgevičius / sud. I. Vaupšienė. - Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka, 2018.

Vlado Šimkaus gyvenimo ir kūrybos keliais / sud. R. Rimeikienė. - Vaiguva, 2016.

Šimtmetis spalvų pasaulyje (apie tautodailininkę Janiną Peldavičiūtę) / sud. I. Bružienė. - Kelmė, 2015.

Sušildysiu likimą aš delnuos (apie bibliotekininkę, literatę Idaliją Stankienę) / sud. N. Stamburienė. - Kelmė, 2015.

Liudvikas iš Pakėvio (apie kraštietį kunigą, poetą, vertėją, etnografą L. A. Jucevičių) / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2015.

Dailininkas, kuris ieškojo savo tėviškės (apie E. Žiauberį) / sud. A. Butkienė. - Kelmė, 2012.

Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureatai / sud.I. Stankienė. - Kelmė, 2007.

Kelmės rajono kraštotyrininkai: [iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, I, 2006.

Kelmės rajono kraštotyrininkai: [iškarpų aplankas] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, II, 2006.

Karpymas – subtilus menas: [apie tautodailininkę I. Daniliauskienę] / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 2006.

Eilėraščiais pražydusi siela [apie poetę Reginą Biržinytę] / sud. I. Stankienė. - 2004.

Kražantės ir Vilbėno glėby: [bibliografinis žodynas apie Kelmėje gimusius ar gyvenusius įžymius žmones] / sud. I. Stankienė. - 2004.

Neišsiskleidęs talentas: [apie Rimantą Kasparą] / sud. I. Stankienė. - 2004.

Pirmasis knygų apie indėnus vertėjas: [apie J. Vadeikį] / sud. I. Stankienė. - 2003.

Prasmingo gyvenimo gražūs žiedai: [apie I. Viržintą] / sud. I. Stankienė. - 2003.

Susižavėjęs lauko granitu: [apie J. Liaudanskį] / sud. I.Stankienė. - 2003.

Atėjusi iš dvaro paslapties: [apie M. Pečkauskaitę - Šatrijos Raganą] / sud. I. Stankienė. - 2002.

Jautriai mylėjęs Kražius ir Kelmę: [apie dailininką E. Žiauberį] / sud. I. Stankienė. - 2002.

Garbė jį turėjus: Vyskupo M. Valančiaus pėdsakai Kelmės rajone / sud. I. Stankienė. - 2001.

Rašytojas ir žurnalistas Jurgis Buitkus / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 2002.

Mokytojas, vertėjas, kraštotyrininkas (apie J. Vadeikį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1998.

Vyrą pagarbinki, Mūza, prityrusį vargo didžiausio... (apie J. Ralį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1996.

Retorikos ir filosofijos profesorius Žygimantas Liauksminas / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1996.

XX a. pradžios didmintis (apie filosofą R. Bytautą) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1996.

Ėjęs prieš srovę (apie I. Petrulį) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1995.

Atminimų šviesioji juosta (apie Laucevičių - Vargšą) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1994.

Kalbininkas ir vertėjas Jurgis Talmantas / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1994.

Kai Žemaičiuose vyskupavo Merkelis Giedraitis: [aplankas] / sud. R. Biržinytė. - Kelmė, 1991.

Iš čia sklido knygų šviesa (prisiminimų apie V. Putvinskį rinkinys) / surinko V. Lopeta, sudarė I. Stankienė. - Kelmė, 1991.

Iš čia sklido knygų šviesa II, 1991.

Iš čia sklido knygų šviesa III, 1991.

Jo rankose prabilo laukų granitas (apie J. Liaudanską) / sud. I. Stankienė. - Kelmė, 1988.

Jie gyveno ir kūrė mūsų rajone / sud. R. Biržinytė. - Kelmė, 1982.