2020 metų renginiai

Projekto „Nekilnojamos kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“ pristatymas

2020 11 23

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka baigė įgyvendinti projektą „Nekilnojamos kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“, kurio pagrindinė rėmėja yra Lietuvos kultūros taryba, iš dalies projektą rėmė Kelmės rajono savivaldybė.
Duomenys apie nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes kaupiami Kultūros vertybių registre, kuris pradėjo veikti 2005 m., jo valdytojas ir tvarkytojas yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme  nurodoma, jog departamentas, taip pat savivaldybių paveldosaugos padaliniai, valstybinių parkų, kultūrinių rezervatų direkcijos, kartu su muziejais, bibliotekomis, archyvais, aukštosiomis ir bendrojo lavinimo mokyklomis kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą.
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, įgyvendindama projektą „Nekilnojamos kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“, prisideda prie šio įstatymo vykdymo, parengdama didžiulę fotografijų parodą Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje bei penkias mažesnes Tytuvėnų, Užvenčio, Liolių, Pagryžuvio ir Vaiguvos bibliotekose, tai pat sukurdama el. išteklių ir informacijos išteklių žiniatinklyje – t. y.  tinklalapį. Jis patalpintas Kelmės rajojo savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos svetainėje. Tinklalapyje galima paskaityti apie nekilnojamųjų kultūros vertybių kaupimą ir apie projektą, kurio dėka sukurtas šis informacijos išteklius, taip pat  galima rinktis, apie kurią bažnyčią norima sužinoti – apie kiekvieną bažnyčią, remiantis įvairiais šaltiniais, yra surinkta įdomi informacija, šaltiniai nurodomi straipsnio pabaigoje; yra  fotogalerija ir vaizdo siužetas bei interaktyvus žemėlapis, nurodantis konkrečią bažnyčios buvimo vietą.
Tinklalapyje taip pat galima pamatyti rajono bažnyčių, įtrauktų į nekilnojamųjų vertybių sąrašą, 3D modelius, kurie, sumodeliuoti naudojant drono padarytas nuotraukas bei video medžiagą. Smagu, kad 3D bažnyčių modelius daryti padėjo Tytuvėnų gimnazijos gimnazistas Jonas Seselskas.
Tinklalapyje yra Kelmės rajono Nekilnojamųjų vertybių sąrašas, tai yra dokumentas, kurį skaitant galima susipažinti su visais Kelmės rajono nekilnojamaisiais kultūros objektais, kurie sąraše suskirstyti pagal seniūnijas.
Į nekilnojamųjų vertybių sąrašą įtrauktos šios rajono bažnyčios: Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Kolainių Švč. Mergelės  Marijos, Karmelio Kalno Karalienės bažnyčia, Liolių Šv. Simono ir Judo Tado bažnyčia, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės bažnyčia, Užvenčio Šventos Marijos Magdalietės bažnyčia, Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Verpenos Šv. Onos bažnyčia (koplyčia), Palendrių Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos vieša oratorija (bažnyčia), Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir Kelmės evangelikų reformatų bažnyčia.
Šiandien veikiančios yra 8 bažnyčios, Kelmės evangelikų reformatų bažnyčioje pamaldos vyksta kartą per mėnesį, o Palendrių bažnyčia yra prastos būklės. Taip pat renovuotina ir  Užvenčio bažnyčia, nors nuo 2019 m. birželio mėnesio Valstybinės Įmonės „Lietuvos paminklai“ užsakymu vyksta bažnyčios tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbai. Juos baigti planuojama 2023-ių metų spalio mėnesį.  
Kaip minėta, renkant informaciją apie bažnyčias naudotasi keliolika informacijos šaltinių, lyginti jų duomenys, nesiimant spręsti, kurie faktai yra teisingesni. Turbūt daugiausia neaiškumo yra Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bei Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčių įkūrimo istorijose.
Nijolė Kančauskienė, Kelmės Žemaitės biblioteka

Projekto pristatymas

Virtuali fotografijų paroda  „Nekilnojamos kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“