Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos virtualios parodos

Atkurtai Lietuvai – 100 metų: Lietuva menininkų kūryboje  (Parengė Lietuvos ypatingasis archyvas)

Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant (Žemaitės premijos laureatas. Parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Aušvico istorijos (Parengė Lietuvos ypatingasis archyvas)

2018-ieji – Vydūno metai (Parengė Lietuvos ypatingasis archyvas)

Juozas Budraitis. Kinas buvo mano mokykla (Parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Eugenijus Ignatavičius. „Akistata“ (Žemaitės premijos laureatas. Parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Rašytojui Vladui Kalvaičiui – 90 (Parengė Lietuvos rašytojų sąjungos Kelmės skyrius)

Marcelijus Martinaitis. „Pareisiu su paukščiais...“ (Žemaitės premijos laureatas. Parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Bronius Radzevičius. „Ak, gesinkite rudenio grožį, jis dilgina širdį...“ (Žemaitės premijos laureatas. Parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Gyvenimu liudijęs laisvę. Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osioms gimimo metinėms paminėti (Parengė Lietuvos ypatingasis archyvas)

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“ (Parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

Žalpių dvaro archyvo nuotraukos (Parengė Kelmės krašto muziejus)


Iš Kelmės krašto lobynų: legendos ir padavimai apie Kelmės rajono vietoves

Nuo senų senovės žmonės stebėjo ir bandė suprasti juos supantį pasaulį. Itin daug dėmesio susilaukdavo reikšmingi įvykiai, vietovės, iš aplinkos išsiskiriantys gamtos ar istorijos paminklai. Negalėdami pagrįsti mokslu, žmonės šių aplinkos reiškinių atsiradimą aiškindavo savaip ir sukauptas žinias suguldydavo į šimtmečius tautos atmintyje gyvuojančias sakmes bei padavimus. Etnografo, religijotyrininko Norberto Vėliaus teigimu, šie kūriniai turėjo reikšmingą paskirtį – visuomenės nariams perteikti svarbiausias istorijos, filosofijos, mitologijos žinias, ugdyti pagarbą praeičiai ir juos supančiai aplinkai, išmokyti, kaip elgtis netikėtai susidūrus su mitiniu mirusiųjų pasauliu. Nuolat visur pasakojami ir visų žinomi padavimai ilgainiui suaugo su tais objektais, apie kuriuos yra pasakojama, tapo tarsi tikra, fizine jų realybe (Lietuvių liaudies padavimai, Vilnius, 2010, p. 12-13).

Šioje virtualioje parodoje eksponuojama dalis Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos fonduose saugomų padavimų bei legendų apie Kelmės kraštą. Kūriniuose aiškinama vietovardžių, konkrečių gamtos, architektūros ar kitų objektų atsiradimo momentai, jų pavadinimų kilmė.

Gyvoji tėviškės istorija
Kražiai
A. Jucevičius. RAŠTAI
Karklėnų senovės atspindžiai
Kai milžinai gyveno
Piliakalniai ir kalnai
Upės ir ežerai
Vietovės
Kiti objektai

Jaunieji Kelmės krašto kūrėjai

Šioje virtualioje parodoje pristatomi aštuonių jaunų, talentingų, iš Kelmės krašto kilusių autorių darbai.

Kai kurie iš jų dar tik pradeda savo, kaip kūrėjų, kelią. Kitiems menas tapo pragyvenimo šaltiniu, o jų darbus galima išvysti ir už Lietuvos ribų. Tačiau visus šiuos autorius sieja vienas bendras dalykas – jų parodos buvo eksponuotos Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje.

Dainius Teišerskis
Evelina Palubinskytė
Goda Orlakaitė
Leonardas Orlakas
Lina Milašauskienė
Simona Godvainytė
Vaida Antanavičiūtė
Vytautė Biliūtė