Žymių datų kalendorius

2020 m.
SAUSIS

  1 d.  Poetui  Gintautui Iešmantui – 90 (1930–2016)
  4 d.  Poetei Aldonai Elenai Puišytei – 90 (g. 1930)
  6 d.  Rašytojui Kaziui Borutai – 115 (1905–1965)
  9 d.  Čekų rašytojui Karelui Čapekui – 130 (1890–1938)
10 d.  Publicistui Jokūbui Skliutauskui – 95 (1925–2004)
11 d.  Rašytojui Rimantui Budriui – 90 (1930–2001)
12 d.  Etnografei  Pranei Dundulienei – 110 (1910–1991)
13 d.  Laisvės gynėjų diena
13 d.  Poetui  Jonui Krikščiūnui-Jovarui  –140 (1880–1967)
14 d.  Rašytojui Vincui Ramonui –115 (1905–1985)
17 d.  Poetui Antanui Baranauskui –185 (1835–1902)
18 d.  Rašytojai Daivai Vaitkevičiūtei – 50 (g. 1970)
19 d.  Poetei Almai Karosaitei –75 (1945–2014)
23 d.  Poetei Nijolei Miliauskaitei – 70 (1950–2002)
24 d.  Rašytojai Birutei Vėlyvytei –75 (g. 1945)
28 d.  Poetei Eglei Juodvalkytei-Juodvalkei – 70 (g. 1950)
29 d.  Rusų rašytojui Antonui Čechovui –160 (1860–1904)

VASARIS

1 d.    Dailininkui Mariui Jonučiui – 55 (g. 1965)
6 d.    Dailininkei Sofijai Romerienei –135 (1885–1972)
8 d.    JAV romanistui Džonui Grišamui (John Ray Grisham) – 65 (g. 1955)
9 d.    Rašytojui Aleksui Baltrūnui – 95 (1925–2001)
9 d.    Poetui Vytautui Bložei – 90 (1930–2016)
10 d.  Dailininkei, keramikei Nomedai Marčėnaitei – 55 (g. 1965)
10 d.  Rusų rašytojui Borisui Pasternakui –130 (1890–1960)
11 d.  Poetui Antanui  Miškiniui –115 (1905–1983)
12 d.  Poetui Jonui Liniauskui – 65 (g. 1955)
14 d. Šv.Valentino – įsimylėjėlių diena
15 d.  Poetui Algimantui Baltakiui – 90 (g. 1930)
16 d.  Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
18 d.  Rašytojai Petronėlei Orintaitei –115 (1905–1999)
21 d.  Rašytojai Emilijai Liegutei – 90 (g. 1930)
21 d.  Tautosakininkui , publicistui Matui Slančiauskui –170 (1850–1924)
21 d. Tarptautinė gimtosios kalbos diena
24 d.  Poetui Motiejui Kazimierui-Sarbievijui – 425 (1595–1640)
24 d.  Rašytojui Petrui Naraškevičiui – 80 (g. 1940)
24 d.  Vaikų rašytojai Aldonai Liobytei-Paškevičienei –105 (1915–1985)
25 d.  Užgavėnės
26 d.  Poetui, kunigui Ričardui Mikutavičiui – 85 (1935–1998)
27 d.  Poetui Motiejui Gustaičiui –150 (1870–1927)
27 d.  Prozininkui Vytautui Nedzinskui  – 80 (1940–2002 )
***
Vasario mėn. organizuojama Saugesnio interneto savaitė
  

KOVAS

1 d.    Rašytojui Juozui Šikšneliui (Raidui Dubrei) – 70 (g. 1950)
8 d.    Tarptautinė moters diena
9 d.    Dainiui  Antanui Strazdui –260 (1760–1833)
10 d.  Poetui Justinui Marcinkevičiui – 90 (1930–2011)
11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
11 d.  Žolininkei, etnografei Eugenijai Šimkūnaitei – 100 (1920—1996)
12 d.  Poetui Robertui Keturakiui – 85 (g. 1935)
15 d.  Poetui Antanui Rimydžiui – 115 (1905–1994)
16 d.  Knygnešio diena
17 d.  Prozininkui Broniui Jauniškiui – 100 (1920–2010)
19 d.  Literatūros tyrinėtojui Viktorui Aleknai – 105 (1915–2008)
20 d.  Pasaulinė Žemės diena
21 d.  Pasaulinė poezijos diena
29 d.  Norvegų rašytojui Jo Nesbo – 60 (g. 1960)
31 d.  Poetui Rimantui Kasparui (Šaukėnai) – 70 (1950–1980)
31 d.  Dailininkui  Petrui Kalpokui –140 (1880–1945)
 

BALANDIS

1 d.   Juokų diena
2 d.   Tarptautinė vaikų knygos diena
2 d.   Danų rašytojui Hansui Kristianui Andersenui – 215 (1805–1875)
2 d.   Prancūzų rašytojui Emiliui Zola – 180 (1840–1902)
7 d.   Pasaulinė sveikatos diena
11 d.  Rašytojui Kaziui Almenui – 85 (1935–2017)
12 d. Šv. Velykos
14 d.  Režisieriui Vytautui Žalakevičiui – 90 (1930–1996)
15 d.  Rašytojui  Edmundui Malūkui –75 (g. 1945)
18 d.  Rašytojui Herkui Kunčiui – 55 (g. 1965)
19 d.  Rašytojui Vytautui Girdzijauskui – 90 (1930–2019)
23 d.  Tautodailininkei Monikai Bičiūnienei –110 (1910–2009)
23–30 d. – Nacionalinė bibliotekų savaitė
23 d.  Poetui Henrikui Radauskui –110 (1910–1970)
27 d.  Poetui Vaidotui Spudui – 85 (1935–1961)
 

GEGUŽĖ

1 d.   Lietuvos įstojimo į ES diena
3 d.   Motinos diena
4 d.   Rašytojui Jurgiui Savickiui –130 (1890–1952)
7 d.   Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
8 d.   Rašytojui Eugenijui Ignatavičiui – 85 (g. 1935)
9 d.   Europos diena
11 d.  Rašytojai Renatai Šerelytei – 50 (g. 1970)
12 d.  Poetei Elenai Skaudvilaitei – 85 (g. 1935)
13 d.  Prancūzų rašytojui Alfonsui Dode –180 (1840–1897)
15 d. Tarptautinė šeimos diena
16 d.  Rašytojui Antanui Drilingai – 85 (g. 1935)
28 d.  Rašytojui Vytautui Petkevičiui – 90 (1930–2008)
30 d.  Prancūzų rašytojui Hektorui Malo –190 (1830–1907)

BIRŽELIS

1 d.    Tarptautinė vaikų gynimo diena
3 d.    Dailininkei Birutei Žilytei – 90 (g.1930)
4 d.    Rašytojai Julijai Žymantienei-Žemaitei – 175 (1845–1921)
7 d.    Tėvo diena
8 d.    Tautosakininkui  Jonui Juškai – 205 (1815–1886)
12 d.  Dramaturgei, vertėjai Danutei Čiurlionytei-Zubovienei –110 (1910–1995)
14 d. Gedulo ir Vilties diena
21 d.  Prancūzų rašytojai Fransuazai Sagan – 85 (1935–2004)
23 d.  Istorikei, bibliografei Marijai Mašiotaitei-Urbšienei –125 (1895–1959)
28 d.  Visuomenės veikėjui, prozininkui, kritikui Povilui Višinskiui –145 (1875–1906)
29 d.  Prancūzų rašytojui Antuanui de Sent-Egziuperi – 120 (1900–1944)

LIEPA

6 d.    Mindaugo karūnavimo – Valstybės diena
9 d.    Poetui Jonui Šiožiniui –105 (1915–1987)
11 d.  Rašytojui Petrui Vaičiūnui – 130 (1890–1959)
15 d. Žalgirio mūšio diena
22 d.  Rašytojui Ramūnui Klimui – 75 (1945–2002)
25 d.  Poetui Edvardui Drėgvai – 95 (g. 1925)
31 d.  Poetei  Tautvydai Marcinkevičiūtei – 65 (g. 1955)
31 d.  Rašytojai Joanne Kathleen Rowling – 55 (g. 1965)

RUGPJŪTIS

4 d.    Vaikų rašytojui Gendručiui Morkūnui – 60 (1960–2009)
5 d.    Prancūzų rašytojui Gi De Mopasanui –170 (1850–1893)
14 d.  Kanados rašytojui Ernestui Seton-Tompsonui – 160 (1860–1946)
15 d.  Žolinė
15 d.  Kalendorinių kūrėjui Laurynui Ivinskiui – 210 (1810–1881)
16 d.  Vokiečių kilmės JAV poetui Čarlzui Bukovskiui (Henry Charles Bukowski) – 100 (1920–1994)
17 d.  Švietėjui, bibliofilui Kajetonui Zabičiui-Nezabitauskui – 220 (1800–1876)
22 d.  Amerikiečių rašytojui Rėjui Bredberiui – 100 (1920–2012)
23 d.  Juodojo Kaspino diena
23 d.  Rusų rašytojui Aleksandrui Grinui – 140 (1880–1932)
24 d.  Dailininkui Vytautui Valiui – 90 (g.1930–2004)
28 d.  Rašytojui  Algirdui Pociui – 90 (g. 1930)
28 d.  Signatarui Antanui Račui – 80 (1940–1914)
30 d.  Rašytojai Halinai Korsakienei – 110 (1910–2003)
30 d.  Anglų rašytojui Donaldui Bisetui –110 (1910–1995)

RUGSĖJIS

1 d.    Taikos diena. Mokslo ir žinių diena
6 d.    Poetui Pauliui Širviui – 100 (1920–1979)
6 d.    Poetui Petrui Palilioniui – 80 (g. 1940)
7 d.    Rašytojui  Aleksandrui Kuprinui – 150 (1870–1938)
8 d.    Šilinės, Vytauto Didžiojo karūnavimo Diena
8 d.    Poetui Adomui Jakštui (Dambrauskui) – 160 (1860–1938)
10 d.  Rašytojui Rimantui Černiauskui 70 – (1950–2011)
20 d.  Rašytojai Jolitai Skablauskaitei – 70 (1950–2018)
20 d.  Publicistui, keliautojui Matui Šalčiui – 130 (1890–1940)
21 d.  Rašytojui Antanui Čalnariui – 85 (1935–2008)
22 d.  Dailininkui, kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui – 145 (1875–1911)
23 d.  Žydų Genocido diena
27 d.  Poetui Vladui Šlaitui – 100 (1920–1995)
29 d.  Rašytojui Pranui Dauniui – 110 (1900–1962) 

SPALIS

1 d.  Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, Pasaulinė muzikos diena
1 d.   Literatūros tyrinėtojai Viktorijai Daujotytei –75 (g. 1945)
3 d.   Rusų poetui Sergejui Jeseninui – 125 (1895–1925)
4 d.   Poetei Marijai Katiliūtei-Lacrimai – 90 (1930–2016)
4 d.   Pasaulinė gyvūnijos diena
5 d.   Tarptautinė Mokytojo diena
6 d.   Aktoriui Juozui Budraičiui – 80 (g. 1940)
9 d.   Rašytojui Vincui Pietariui – 170 (1850–1902)
10 d. JAV rašytojai Norai Roberts – 70 (g. 1950)
15 d. Tarptautinė Baltosios lazdelės diena
22 d.  Rusų rašytojui Ivanui Buninui – 150 (1870–1953)
23 d.  Italų rašytojui Džaniui Rodariui – 100 (1920–1980)
24 d.  Rašytojai Birutei Baltrušaitytei-Masionienei – 80(1940-1996)
25 d.  Lietuvos Konstitucijos diena
***
Spalio mėn. organizuojamos „Senjorų dienos internete“ 
 

LAPKRITIS

1 d.   Visų šventųjų diena
2 d.   Vėlinės
3 d.   Dailininkei Taidai Balčiūnienei – 95 (1925–2018)
8 d.   Rašytojui Ričardui Gaveliui – 70 ( 1950–2002)
10 d. Pasaulinė Jaunimo diena
11 d.  Politikui, teisininkui, visuomenininkui Stasiui Šilingui –135 (1885–1962)
12 d.  Poetui Henrikui Nagiui – 100 (1920–1996)
15 d.  Poetui Vytautui Brenciui – 75 (1945–2010)
16 d.  Rašytojai  Elenai Nakaitei-Alei Rūtai – 105 (g. 1915–2011)
23 d.  Lietuvos karių diena
27 d.  Rašytojui Edvinui Kalėdai (tikr. Giedrius Rekašius) – 55 ( g. 1965)
28 d.  Rusų poetui Aleksandrui Blokui – 140 (1880–1921)
29 d.  Rašytojai  Emai Mikulėnaitei – 85 (g. 1935)
30 d.  Amerikiečių rašytojui Markui Tvenui (Samuelis Lenghornas Klemensas) – 185 (1835–1910)
***
Lapkričio mėn. organizuojami Suaugusiųjų mokymosi savaitė
 

GRUODIS

1 d.   Pasaulinė kovos su AIDS diena
3 d.    Dailėtyrininkui Vladui Drėmai—110 (1910–1995)
8 d.    Poetei, prozininkei Bronei Buivydaitei – 125 (1895–1984)
13 d.  Poetui Vytautui Kazielai – 65 (g. 1955)
13 d.  Rašytojai Vytautei Žilinskaitei – 90 (g. 1930)
21 d.  Poetui Juozui Nekrošiui – 85 (g. 1935)
22 d.  Poetui Stasiui Anglickiui – 115 (1905–1999)
24 d.  Rašytojui Broniui Radzevičiui – 80 (1940–1980)
24 d.  Rašytojui  Sauliui Šalteniui – 75 (g. 1945)
24 d. Šv. Kūčios
25 d. Šv. Kalėdos
26 d.  Rašytojui Jonui Marcinkevičiui – 120 (1900–1953)
26 d.  Rašytojui Vytautui Rimkevičiui – 90 (1930–1991)
30 d.  Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 (1860–1930)
****
Apie 1510 metus gimė pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas.
Apie 1765 metus gimė poetas, istorikas Dionizas Poška.
___________________________________________________
2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė: Steigiamojo Seimo šimtmečio, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Tautodailės, Mokyklų bendruomenių, Eugenijos Šimkūnaitės, Ateitininkų, UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje, Japonijos konsulo Čiunės Sugiharos metais.
 ————————————————————————————-
Paruošė Kelmės r. sav. Žemaitės VB vyr. metodininkė N. Kančauskienė