Žymių datų kalendorius

2021 metų 

SAUSIS
1 d. Naujieji metai. Lietuvos vėliavos diena.
1 d. Rašytojui Gasparui Aleksai – 75 (g.1946)
1 d. Prozininkui Jeronimui Lauciui –75 (g. 1946)
1 d. Rašytojui Juozui Marcinkevičiui – 75 (1946–2019)
3 d. Kalbininkui Juozui Pikčilingiui – 95 (1926–1991)
6 d. Trys Karaliai
6 d. Literatūros tyrinėtojui Rimvydui Šilbajoriui – 95 (1926– 2005)
7 d. Rašytojui Antanui Venclovai – 115 (1906–1971) 8 d. Karo lakūnui Steponui Dariui (Jucevičiui) – 125 (1896– 1933)
9 d. Tautosakininkui Liudvikui Rėzai – 245 (1776–1840)
12 d. Amerikiečių rašytojui Džekui Londonui – 145 (1876–1916)
13 d. Laivės Gynėjų diena
14 d. Prozininkui Liudui Dovydėnui – 115 (1906–2000)
14 d. Gamtininkui, vaikų rašytojui Salemonui Paltanavičiui – 65 (g. 1956)
15 d. Poetui, publicistui Jurgiui Zauerveinui – 190 (1831–1904)
15 d. Kunigui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai – 250 (1771–1849)
17 d. Kalbininkui, poetui, vertėjui Kleopui Jurgelioniui –135 (1886–1963)
22 d. Poetui Kornelijui Plateliui – 70 (g.1951)
23 d. Archeologei Marijai Birutei Alseikaitei–Gimbutienei – 100 (1921–1994)
25 d. Rašytojui, vertėjui Petrui Vileišiui – 170 (1851–1926)
27 d. Austrų kompozitoriui Volfgangui Amadėjui Mocartui – 265 (1756–1791)
27 d. Rusų rašytojui Michailui Saltykovui–Ščedrinui – 195
 
VASARIS
2 d. Rašytojui Baliui Sruogai – 125 (1896–1947)
8 d. Poetui Jonui Jakštui – 90 (g. 1931)
10 d. Poetui Pranui Vaičaičiui –145 (1876–1901)
12 d. Poetei Zitai Gaižauskaitei – 70 (g. 1951)
13 d. Istorikui Adolfui Šapokai – 115 (1906–1961)
13 d. Prozininkui Ignui Lapieniui – 130 (1891–1960)
14 d. Šv. Velentino diena
14 d. Prozininkui, vertėjui Donatui Bubinui – 125 (1896–1976) (mokytojavo Užventyje)
16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena
16 d. Užgavėnės
16 d. Rašytojui Viktorui Miliūnui – 105 (1916–1986)
18 d. Poetui Viktorui Valaičiui – 105 (1916–1943)
19 d. Dramaturgei, prozininkei Halinai Didžiulytei–Mošinskienei – 110 (1911–2004)
21 d. Tarptautinė gimtosios kalbos diena
24 d. Poetui, kritikui Antanui Masioniui – 80 (1941–1974)
25 d. Poetui Faustui Kiršai –130 (1891–1964)
28 d. Istorikui, rašytojui Motiejui Valančiui – 220 (1801–1875)

KOVAS

1 d. Literatūros tyrinėtojui Kaziui Umbrasui –105 (1916–1970)
3 d. Tarptautinė rašytojų diena
4 d. Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena
4 d. Rašytojui Kęstučiui Arlauskui – 85 (1936–2009)
7 d. Istorikui, kritikui Jonui Šliūpui – 160 (1861–1944)
8 d. Tarptautinė Moters diena
11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
11 d. Vokiečių dailininkui, rašytojui Janošui (tikras v. Horst Eck ert) – 90 (g. 1931)
12 d. Diplomatui, vertėjui Juozui Urbšiui – 125 (1896–1991) 13 d. Rašytojai, kritikei Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei – 135  (1886–1958)
16 d. Knygnešio diena
16 d. Knygnešiui Jurgiui Bieliniui – 175 (1846–1918)
20 d. Žemės diena
21 d. Pasaulinė poezijos diena
27 d. Prozininkui, publicistui Albinui Morkui – 100 (1921–1967)
27 d. Tarptautinė teatro diena
28 d. Rašytojui Vytautui Mizerui – 90 (g. 1931)
29 d. Lietuvos įstojimo į NATO diena
30 d. Rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei – 160 (1861–1943)
31 d. Anglų rašytojui Džonui Faulzui – 95 (1926–2005)
 
BALANDIS
1 d. Juokų ir melagių diena
1 d. Poetui Marcelijui Martinaičiui – 85 (1936–2013)
2 d. Tarptautinė Vaikų knygos diena
4–5 d. Šv. Velykos
4 d. Poetui Juliui Janoniui – 125 (1896–1917)
7 d. Pasaulinė sveikatos diena
8 d. Prozininkui Tomui Arūnui Rudokui – 55 (1966–2012)
9 d. Prancūzų poetui Šarliui Bodlerui – 200 (1821–1867)
9 d. Aktoriui Broniui Babkauskui – 100 (1921–1975)
11 d. Poetui Antanui Gailiui – 70 (g. 1951)
12 d. Rašytojui Vytautui Sirijos Girai – 110 (1911–1997)
15 d. Poetui, vertėjui Vytautui Karaliui – 90 (1931–2019)
18 d. Tarptautinė paminklų apsaugos diena
22 d. Dailininkui Algimantui Švėgždai – 80 (g.1941 m. Kelmėje - 1996)
23-30 d. Nacionalinė bibliotekų savaitė
 
GEGUŽĖ
1 d. Tarptautinė darbininkų diena
1 d. Lietuvos įstojimo į ES diena
1 d. Rašytojui K. Marukui (Marijonui Krasauskui) – 100 (1921–1992)
2 d. Motinos diena
3 d. Prozininkei Liudvikai Didžiulienei-Žmonai – 165 (1856–1925)
5 d. Dailininkei, grafikei Adai Skliutauskaitei – 90 (g. 1931)
6 d. Austrų filosofui Zigmundui Froidui – 165 (1856–1939)
6 d. Lenkų rašytojui Henrikui Senkevičiui – 175 (1846–1916)
7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 
7 d. Indų rašytojui Rabindranatui Tagorei – 160 (1861–1941)
9 d. Europos diena
12 d. Kanados rašytojui, gamtininkui Farliui Movetui – 100 (1921–2014)
15 d. Rusų rašytojui Michailui Bulgakovui – 130 (1891–1840)
15 d. Tarptautinė šeimos diena
16 d. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės  vienybės diena
25 d. Dailininkei grafikei Sigutei Valiuvienei – 90 (g. 1931)
 
BIRŽELIS
1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena
1 d. Prozininkei, kritikei Aušrai Marijai Sluckaitei-Jurašienei – 85 (g.1936)
5 d. Tarptautinė aplinkos apsaugos diena
5 d. Poetui Vytautui Mačerniui – 100 (1921–1944)
6 d. Tėvo diena
6 d. Lenkų rašytojai Elizai Ožeškienei –180 (1841–1910)
8 d. Rašytojui Juozui Apučiui – 85 (1936–2010)
13 d. Amerikiečių psichiatrui, rašytojui Irvinui Yalom – 90  (g.1931)
14 d. Gedulo ir Vilties diena
14 d. Amerikiečių rašytojai Harietai Bičer-Stou – 210 (1811–1896)
15 d. Okupacijos ir genocido diena
15 d. Rusų rašytojui Aleksandrui Volkovui – 130 (1891–1977)
23 d. Rašytojui Antanui Vaičiulaičiui – 115 (1906–1992)
24 d. Joninės (Rasos šventė)
26 d. Tarptautinė kovos su narkomanija diena 
27 d. Bibliotekininkystės pedagogei, knygotyrininkei Genovaitei Raguotienei – 90 (g. 1931)
30 d. Lenkų poetui Česlovui Milošui – 110 (1911–2004)
 
LIEPA
2 d. Poetui Stasiui Žlibinui – 85 (g.1936)
6 d. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo - Valstybės diena
7 d. Rašytojui, religijotyrininkui Gintarui Beresnevičiui – 60 (1961–2006)
8 d. Poetui Algimantui Pabijūnui – 85 (g. 1936)
10 d. Prancūzų rašytojui Marseliui Prustui –150 (1871–1922)
11 d. Poetei, publicistei Amelijai Vyšniauskienei-Miltenienei  – 90 (g.1931)
11 d. Literatūros tyrinėtojui, publicistui Stasiui Lipskiui – 80  (g.1941)
12 d. Poetei Ramutei Krivickaitei – 95 (1926–2008)
13 d. Prozininkui Algimantui Poliui – 90 (g.1931)
15 d. Žalgirio mūšio diena (1410 m.)
17 d. Pasaulio lietuvių vienybės diena
18 d. Poetui Gintarui Patackui – 70 (g. 1951)
18 d. Anglų rašytojui Viljamui Tekerėjui – 210 (1811–1863)
26 d. Anglų rašytojui Džordžui Bernardui Šo –165 (1856–1950)
28 d. Anglų vaikų rašytojai Beatrisei Poter – 155 (1866–1943)
 
RUGPJŪTIS
2 d. Dailininkei Lelijai Bičiūnaitei – 90 (1931–2020)
3 d. Poetui Vaciui Reimeriui – 100 (1921–2017)
8 d. Rašytojui Vytautui Almaniui – 85 (g. 1936)
9 d. Prozininkui Jurgiui Jankui – 115 (1906–2002)
10 d. Partizanui Juozui Lukšai-Daumantui – 100 (1921–1951)
15 d. Žolinė
15 d. Rašytojui Jokūbui Josadei – 110 (1911–1995)
15 d. Škotų rašytojui Valteriui Skotui – 250 (1771–1832)
23 d. Juodojo Kaspino diena
24 d. Rašytojui Romualdui Baltušnikui – 80 (1941–1997)
27 d. Rašytojui Jonui Šimkui – 115 (1906–1965)
27 d. Amerikiečių rašytojui Teodorui Draizeriui – 150 (1871– 1945)
 
RUGSĖJIS
1 d. Laisvės diena. Pasaulinė taikos diena.  Mokslo žinių diena
2 d. Baltijos jūros diena
8 d. Vytauto Didžiojo karūnavimo diena. Šilinės 
13 d. Kariuomenės vadui, generolui Stasiui Raštikiui – 125  (1896–1985)
13 d. Anglų vaikų rašytojui Roaldui Daliui – 105 (1916–1990)
15 d. Vokiečių rašytojai Lizabetei Velskopf-Henrich – 120 (1901–1979)
15 d. Poetei, žurnalistei Birutei Lenktytei – 50 (g. 1971)
19 d. Anglų rašytojui Viljamui Goldingui –110 (1911–1993)
22 d. Saulės mūšio diena (1236 m.)
22 d. Baltų vienybės diena
23 d. Lietuvos žydų genocido diena
24 d. Amerikiečių rašytojui Frensiui Skotui Ficdžeraldui – 125 (1896–1940)
26 d. Poetui Antanui Vienažindžiui – 180 (1841–1892)
30 d. Pasaulinė Širdies diena
 
SPALIS
1 d. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Tarptautinė  muzikos diena
2 d. Šv. Angelų sargų diena. Policijos šventė 
4 d. Tarptautinė gyvūnų globos diena
5 d. Tarptautinė mokytojų diena
8 d. Rašytojui Kaziui Inčiūrai – 115 (1906–1974)
8 d. Rašytojui Vyteniui Rožukui – 70 (g. 1951)
10 d. Vertėjui, prozininkui Jeronimui Raliui – 145 (1876–1921)
15 d. Tarptautinė baltosios lazdelės diena
16 d. Anglų rašytojui Oskarui Vaildui – 165 (1856–1900)
20 d. Eseistui Juozapui Albinui Herbačiauskui – 145 (1876–1944)
24 d. Jungtinių tautų organizacijos diena
25 d. Konstitucijos diena
25 d. Ispanų tapytojui Pablui Pikaso – 140 (1881–1973)
27 d. Poetei, dramaturgei Ramutei Skučaitei – 90 (g. 1931)
31 d. Dailininkui Antanui Žmuidzinavičiui – 145 (1876–1966)
 
LAPKRITIS
1 d. Visų šventųjų diena
2 d. Vėlinės
3 d. Prezidentui Valdui Adamkui – 95 (g. 1926)
4 d. Prozininkui Broniui Bušmai – 75 (g. 1946)
4 d. Rašytojui Danieliui Mušinskui – 70 (g. 1951)
10 d. Žurnalistui Algimantui Čekuoliui – 90 (g. 1931)
11 d. Rusų rašytojui Fiodorui Dostojevskiui – 200 (1821– 1881)
13 d. 1831 m. sukilimo dalyvei Emilijai Pliaterytei – 215 (1806–1831)
14 d. Rašytojai Jurgai Ivanauskaitei – 60 (1961–2007)
18 d. Skulptoriui Juozui Zikarui – 140 (1881–1944)
23 d. Lietuvos karių diena
23 d. Visuomenės veikėjui Jonui Basanavičiui – 170 (1851–1927)
24 d. Prozininkui Romualdui Kalonaičiui – 80 (1941–2006)
24 d. Prozininkui, vertėjui Kaziui Jankauskui – 115 (1906–1996)
24 d. Italų rašytojui K. Kolodžiui – 195 (1826–1890)
26 d. Aktorei Galinai Dauguvietytei – 95 (1926–2015)
28 d. Austrų rašytojui Stefanui Cveigui – 140 (1881–1942)
29 d. Dramaturgui Juozui Grušui – 120 (1901–1986)
 
GRUODIS
1 d. Pasaulinė kovos su AIDS diena
3 d. Pasaulinė žmonių su negalia diena
5 d. Amerikiečių režisieriui Voltui Disnėjui – 120 (1901–1966)
7 d. Rašytojos Žemaitės 100-osios mirties metinės (1845–1921)
8 d. Rašytojui Romui Gudaičiui – 80 (g. 1941)
8 d. Rašytojai Laurai Sintijai Černiauskaitei – 45 (g. 1976)
12 d. Prancūzų rašytojui Giustavui Floberui – 200 (1821–1880)
15 d. Rašytojai Daivai Skuolytei – 80 (g.1941)
23 d. Rašytojui Povilui Dirgėlai – 80 (g. 1941–2004)
24 d. Šv. Kūčios
24 d. Rašytojui Algimantui Paltarokui – 90 (1931–1998)
 
2021 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė:
Archeologės, antropologės Marijos Gimbutienės (100- osioms g. m.), poeto Vytauto Mačernio (100-osioms g.  m.), partizano Juozo Lukšos-Daumanto (100-osioms g.  m.), kardinolo Vincento Sladkevičiaus (100-osioms g. m.),  skulptoriaus Juozo Zikaro (140-osioms g. m.), žemaičių  raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, kunigo Jurgio  Ambraziejaus Pabrėžos (250-osioms g. m.), Lietuvos  valstybės veikėjo Jono Karolio Chodkevičiaus (400-osios  mirties metinės) metais, Archyvų metais, Lietuvos totorių  istorijos ir kultūros, Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3- iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais.

Paruošė: Kelmės r. sav. Žemaitės VB vyr. metodininkė N. Kančauskienė