Žymių datų kalendorius

2022 METŲ

SAUSIS
1 d.  Rašytojui Vytautui Račickui –70  (g.1952)
1 d.  Literatūrologui, vaikų lit. kritikui Jonui Linkevičiui – 95 (g.1927)
1 d.  Italų rašytojui Umberto Eko (Eco) – 90 (1932–2016
2 d.  Rašytojui  Markui Zingeriui –75 (g.1947)
3 d.  Anglų rašytojui Džonui R. R. Tolkinui –130 (1892–1973)
4 d.  Rašytojai Onai Jautakienei – 65 (g.1957)
5 d.  Poetui Vladui Grybui – 95 (1927–1954)
6 d.  Literatūrologui Vitui Areškai –95 (1927–2019)
8 d.  Prieš 475 m. (1547 m.) išleista pirmoji lietuviška M. Mažvydo knyga
10 d. Rašytojui Rimantui Šaveliui – 80 (1942–2021)
13 d. Laisvės gynėjų diena
13 d. Rašytojui Jurgiui Kunčinui – 75 (1947–2002)
15 d. Poetei Auksei Vasaitytei –75 (1947–1988)
18 d. Anglų rašytojui Alenui A. Milnui –140 (1882–1956)
19 d. Prieš 500 m.1522 m. Vilniuje, P. Skorinos spaustuvėje išspausdinta pirmoji knyga Lietuvoje „Mažoji kelionių knygelė“
23 d. Rašytojai Ievai Simonaitytei –125 (1897–1978)
24 d. Poetei Lidijai Šimkutei-Pocienei – 80 (g.1942)
25 d. Poetui Albinui Žukauskui – 110 (1912–1987)
27 d. Anglų rašytojui Liuisui Keroliui – 190 (1832–1898)
30 d. Rašytojai Gintarei Adomaitytei – 65 (g. 1957)
  
VASARIS
1 d. Poetui Vladui Mozūriūnui –100 (1922–1964)
2 d. Dramaturgui, publicistui Gabrieliui Landsbergiui-Žemkalniui – 170 (1852–1916)
2 d. Rašytojai Daliai Urnevičiūtei – 90 (1932–2002)
4 d. Poetui Vytautui Montvilai –120 (1902–1941)
7 d. Poetei Paulinai Žemgulytei – 80 (g.1942)
7 d. Anglų rašytojui Čarlzui Dikensui – 210 (1812–1870)
8 d. Rašytojui Algimantui Zurbai – 80 (1942–2018)
9 d. Poetei, vertėjai Marytei Kontrimaitei – 75 (1947–2016)
10 d. Menotyrininkui, eseistui Tomui Sakalauskui –90 (1932–2015)
10 d. Vokiečių rašytojui Arnoldui Cveigui –135 (1887-1968)
11 d. Poetui Algimantui Mackui – 85 (1932–1964)
11 d. Poetui Kaziui Bradūnui – 105 (1917–2009)
14 d. Poetui Bernardui Brazdžioniui –115 (1907–2002)
16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
17 d. Rašytojui Vladui Braziūnui – 70 (g.1952)
22 d. Tarptautinė gimtosios kalbos diena
25 d. Vokiečių rašytojui Karlui Majui –180 (1842–1912)
26 d. Prancūzų rašytojui Viktorui Hugo – 220 (1802–1885)
27 d. JAV rašytojui Džonui Ernestui Stainbekui –115 (1902–1968)
27 d. Italų kompozitoriui Džokinui A. Rosiniui –230 (1792–1868)
Vasario mėn. vyksta Saugesnio interneto savaitė

KOVAS
1 d. Poetui Pranui Geniui –120 (1902–1952)
1 d. Poetui Almiui Grybauskui – 75 (g. 1947)
2 d. Amerikiečių rašytojui Džonui Irvingui – 80 (g. 1942)
6 d. Kolumbijos rašytojui Gabrieliui Garsijai Markesui  – 95 (1927–2014)
8 d. Rašytojai Marijai  Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai –145 (1877–1930)
8 d. Tarptautinė Moters diena
9 d. Semiotikui Algirdui Juliui Greimui – 105 (1917–1922)
10 d. Rašytojui Vladui Dautartui – 90 (1927–2000)
11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
11 d. Bibliotekininkui Levui Vladimirovui –110 (1912–1999)
11 d. Dailininkui Edmundui Žiauberiui – 90 (1932–1985)
12 d. Poetui Antanui Gustaičiui –115 (1907–1990)
12 d. JAV rašytojui Džekui Keruakui –100 (1922–1969)
16 d. Knygnešio diena
18 d. Rašytojui Edvardui Uldukiui – 90 (1932–2017)
20 d. Pasaulinė Žemės diena
21 d. Pasaulinė Poezijos diena
25 d. Rašytojui Klemensui Jūrai Jūraičiui –110 (1912–1991)
27 d. Rašytojui Jurgiui Usinavičiui – 90 (g. 1932)
29 d. Lietuvos įstojimo į NATO diena
31 d. Prozininkui Pulgiui Andriušiui (tikr. Andrusevičius)–115 (1907–1970)
Kovo mėn. vyksta Skaitmeninė savaitė
 
BALANDIS
1 d.  Rašytojui Juozui Požėrai – 95 (1927–1997)
2 d.  Tarptautinė Vaikų knygos diena
3 d.  Rašytojui Romualdui Lankauskui – 90 (1932–2020)
4 d.  Rašytojui Antanui Giedriui –130 (1892–1977)
4 d.  Rašytojui Rimantui Marčėnui – 85 (1937–2019)
6 d.  Poetui  Stasiui Jasilioniui –130 (1892–1950)
7 d.  Rašytojui Antanui Vienuoliui-Žukauskui –140 (1882–1957)
15 d. Kultūros diena
15 d. Italų dailininkui ir skulptoriui Leonardui da Vinčiui – 570 (1452–1519)
16 d. Tapytojui, grafikui Alfredui Romeriui –190 (1832–1897)
17-18 d. Šv. Velykos
17 d. Prozininkui Jurgiui Buitkui – 85 (1937–2007) (gimė Kelmės r. Ūpainių km.)
23-30 d. Nacionalinė bibliotekų savaitė
24 d.  Dailininkei Domicelei Tarabildienei – 110 (1912–1985)
25 d.  Prozininkui, publicistui Adolfui Strakšiui – 85 (g.1937)
28 d.  Rašytojui Konstantinui Jasiukaičiui –140 (1882–1941)

GEGUŽĖ
1 d.  Tarptautinė Darbininkų diena
1 d.  Lietuvos įstojimo į ES diena
1 d.  Motinos diena
1 d.  Rašytojai Nijolei Kepenienei – 65 (g.1957)
2 d.  Australų rašytojui Alanui Maršalui –120 (1902–1984)
6 d.  Rašytojui Jonui Mikelinskui – 90 (1922–2015)
7 d.  Lenkų rašytojui Vladislovui Reimontui –155 (1867–1925)
7 d.  Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
9 d.  Europos diena
14 d. Prozininkei Danutei Brazytei-Bindokienei – 90 (g. 1932)
15 d. Tarptautinė Šeimos diena
15 d. Rašytojui Jonui Avyžiui –100 (1922–1999)
17 d. Poetei Valerijai Valsiūnienei –115 (1907–1955)
23 d. Lenkų rašytojai Marijai Kanopnickai – 180 (1842–1910)
25 d. Lietuvių rašytojui, režisieriui, muzikantui Vytautui Landsbergiui – 60 (g. 1962)
27 d. Poetui Stasiui Santvarui –120 (1902–1991)
28 d. Poetui Oskarui Milašiui –140 (1877-1939)
31 d. Rusų rašytojui Konstantinui Paustovskiui -135 (1892-1968)

BIRŽELIS
1 d.  Rašytojai Marijai Ivanauskaitei-Lastauskienei-Lazdynų  Pelėdai –150 (1872–1957)
1 d.  Tarptautinė Vaikų gynimo diena
6 d.  Tėvo diena
7 d.  Poetui Aleksui Churginui –110 (1912–1990)
7 d.  Dailininkei Irenai Geniušienei – 90 (g. 1932)
7 d.  Turkų rašytojui Orhanui Pamukui – 70 (g. 1952)
12 d. Poetui Gediminui Astrauskui 90 (1932–2008)
14 d. Gedulo ir Vilties diena
16 d. Rusų rašytojai Aleksandrai Marininai – 65 (g. 1957)
18 d. Prozininkui Vytautui Alantui (tikr. Jakševičius) – 120 (1902–1990)
18 d. Rusų rašytojui Ivanui Gončiarovui – 210 (1812–1891)
19 d. Indų kilmės rašytojui Salmanui Rušdžiui (Rushdie) – 75 (g. 1947)
24 d. Joninės (Rasos)
26 d. Tarptautinė kovos su narkomanija diena
27 d. Rašytojui Kaziui Sajai – 90 (g. 1932)
28 d. Flamandų dailininkui Piteriui Pauliui Rubensui – 445 (1577–1640)
 


2 d.  Vokiečių rašytojui Hermanui Hesei –145 (1877–1962)
5 d.  Rašytojai Liūnei Sutemai (Z. Nagytė-Katiliškienė) – 95 (1927–2013)
6 d.  Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena
7 d.  Baltarusių poetui Jankai Kupalai – 135 (1882–1942)
9 d.  Rašytojui Valdui Papieviui – 60 (g. 1962)
12 d. Poetei Juditai Vaičiūnaitei – 85 (1937–2001)
15 d. Žalgirio mūšio diena
17 d. Pasaulio lietuvių vienybės diena
24 d. Prancūzų rašytojui Alekandrui Diuma (tėvui) – 220 (1802– 1870)
27 d. Poetui Edvardui Vaitkui – 85 (1937–2010)
28 d. Rašytojui Vytautui Radaičiui – 95 (1927–1996)
28 d. Lenkų rašytojui Juzefui Ignacui Kraševskiui – 210 (1812–1887)
 
RUGPJŪTIS
1 d.   Prieš 100 m. (1922 m.) paskelbta pirmoji Lietuvos Respublikos Konstitucija
2 d.   Lotynų Amerikos rašytojai Izabelei Aljande – 80 (g. 1942)
12 d. Tarptautinė Jaunimo diena
14 d. Anglų rašytojui Džonui Golsvorčiui – 155 (1867–1933)
15 d. Poetei Meilei Kudarauskaitei – 90 (g. 1932)
15 d. Žolinė
23 d. Juodojo Kaspino diena
24 d. Lietuvių kultūros istorikui Mykolui Biržiškai –140 (1882-1962)
25 d. Rašytojui Jonui Mačiui–Kėkštui –155 (1867–1902)
25 d. Latvių rašytojui Janiui Jaunsudrabiniui – 145 (1877–1962)
25 d. Dailininkui Kaziui Šimoniui—130 (1877-1978)
29 d. Belgijos rašytojui Morisui Meterlinkui –145 (1862 –1949)
30 d. Prozininkei Onai Pleirytei—Vaidilutei –125 (1882-1936)
 
RUGSĖJIS
1 d.  Mokslo ir žinių diena
2 d.  Prozininkei Nelei Mazalaitei –115 (1907–1993)
3 d.  Dailininkui Kaziui Šimoniui –135 (1887–1978)
3 d.  Režisieriui Juozui Miltiniui –115 (1907–1994)
4 d.  Kritikui, prozininkui Juozui Keliuočiui –120(1902–1983)
7 d.  Dramaturgui,poetui Juozui Skruodžiui –135 (1882–1935)
9 d.  Rašytojui Vytautui Bubniui – 90 (1932–2021)
11 d. Poetui, publicistui Tomui Venclovai – 85 (g.1937)
11 d. JAV Rašytojui T. O’Henriui (tikr. S. Porteris) –160 (1862–1910)
13 d. Rašytojui Leonui Kiauleikiui – 95 (1927–2009)
13 d. Rašytojui Sigitui Poškui – 65 (1957–2021)
14 d. Gamtininkui Ričardui Kazlauskui – 95 (1927–2014)
17 d. Lit. tyrinėtojai Irenai Kostkevičiūtei – 95 (1927–2007)
21 d. Amerikiečių rašytojui Stivenui Kingui – 75 (g. 1947)
23 d. Lietuvos žydų genocido diena
24 d. Poetui Pranui Raščiui – 90 (1932–1987)
25 d. Dramaturgui Raimundui Samulevičiui – 85 (1937–1981)
26 d. Europos kalbų diena
28 d. Rašytojai Sofijai Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei-Lazdynų Pelėdai – 155 (1867–1926)
30 d. Vokiečių rašytojui Hermanui Zudermanui –165 (1857–1928)
  
SPALIS
1 d. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
2 d. Kalbininkui Aleksandrui Teodorui Kuršaičiui –165 (1857–1944)
2 d. Lit. tyrinėtojui Sauliui Žukui – 70 (g.1952)
4 d. Pasaulio gyvūnijos diena
11 d. Rašytojui Broniui Pranskui-Žalioniui – 120 (1902–1964)
18 d. Poetui, vertėjui Adomui Lastui –135 (1887–1961)
18 d. Eseistui, kompozitoriui, visuomenės veikėjui Vytautui Landsbergiui – 90 (g.1932)
19 d. Rašytojui Vincui Krėvei-Mickevičiui –140 (1882–1954)
19 d. Rašytojui Petrui Šatkui – 80 (g.1942)
20 d. Prozininkui Kaziui Plačeniui –115 (1907–1970)
23 d. Poetui, publicistui Stasiui Lauciui-Laucevičiui –125 (1897–1965) (gimė Kelmėje)
25 d. Poetei Ramutei Girkontaitei – 80 (g. 1942)
25 d. Konstitucijos diena
27 d. Italų smuikininkui Nikole Paganiniui – 240 (1782–1840)
31 d. Amerikiečių rašytojai Katarinai Paterson – 90 (g. 1932)
Spalio mėn. vyksta Senjorų dienos internete
  
LAPKRITIS
1 d.  Visų Šventųjų minėjimas
1 d.  Poetui Juozui Tysliavai –120 (1902–1961)
2 d.  Vėlinės
2 d.  Poetui Jonui Mačiuliui–Maironiui –160 (1862–1932)
3 d.  Lit. tyrinėtojui Albertui Zalatoriui – 90 (1932–1999)
3 d.  Poetui Arvydui Ambrasui – 75 (1947–1970)
13 d. Rusų rašytojui Samuilui Maršakui – 135 (1887–1964)
14 d. Švedų rašytojai Astridai Lindgren – 115 (1907–2002)
15 d. Kunigui, prozininkui Julijonui Lindei-Dobilui –150 (1872–1934)
16 d. Prozininkui Karoliui Vairui-Račkauskui –140 (1882–1970)
19 d. JAV lietuvių kilmės rašytojai Rūtai Šepetys – 55 (g. 1967)
20 d. Poetei Danutei Žilaitytei-Juškaitienei  –90 (1932–2009)
23 d. Lietuvos karių diena
24 d. Prozininkui Justinui Pilyponiui –115 (1907–1947)
25 d. Poetui, vertėjui Andriui Višteliui-Višteliauskui –185 (1837–912)
29 d. Vokiečių pasakininkui Vilhelmui Haufui – 220 (1802–1827)
30 d. Rašytojui Antanui Ramonui – 75 (1947–1993)
 
GRUODIS
1 d. Lit. tyrinėtojui Kostui Doveikai – 110 (1912–1999)
1 d. Pasaulinė kovos su AIDS diena
4 d. Latvių rašytojui Andrėjui Upyčiui –145 (1877–1970)
4 d. Dramaturgui, prozininkui Aleksandrui Fromui-Gužučiui – 200 (1822–1900)
6 d. Norvegų rašytojai Wasmo Herbjorg – 80 (g. 1942)
10 d. Žmogaus teisių diena
13 d. Vokiečių rašytojui Heinrichui Heinei – 225 (1797–1856)
16 d. Gamtininkui Tadui Ivanauskui – 140 (1882–1970)
17 d. Prozininkui Mkalojui Katkui – 140 (1882–1944)
19 d. Rašytojui Petrui Tarasenkai – 130 (1892–1962)
19 d. Poetui, kino kūrėjui, kritikui Jonui Mekui – 100 (1922–2019)
24 d. Poetui Eugenijui Matuzevičiui –105 (1917–1994)
24 d. Lit. tyrinėtojai Vandai Zaborskaitei – 100 (1922 –2010)
24 d. Šventos Kūčios
25-26 d. Šventos Kalėdos
26 d. Rašytojui Petrui Skodžiui – 95 (1927–2009)
30 d. Airių rašytojui Džonatanui Sviftui - 350 (1667-1745)
 
2022 metus Seimas paskelbė:

Ievos Simonaitytės metais,  paminint rašytojos 125-ąsias g. m.
Romo Kalantos metais, paminint 50 metų laisvės kovotojo žūties sukaktį;
Jono Meko metais, pažymint avangardinio kino kūrėjo ir kino kritiko, rašytojo ir poeto 100-ąsias g. m.
Pranciškaus Skorinos metais (2022-aisiais sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo išspausdinta pirmoji knyga – „Mažoji kelionių knygelė“ ir Vilniuje įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė.
Monsinjoras Kazimiero Vasiliausko metais, paminint 100-ąsias g. m.
Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais (sukanka 100 metų, kai Steigiamasis Seimas priėmė Lietuvos Valstybės Konstituciją
Lietuvos jaunimo, Lietuvos krepšinio šimtmečio, Lietuvos karaimų, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“, Lietuvos universitetų, Gyvūnų gerovės, Savanorystės, Sūduvos metais.

Daugiau informacijos: https://alkas.lt/2021/05/13/seimas-2022-metus-paskelbe-14-os-progu-metais/

Paruošė: Kelmės r. sav. Žemaitės VB vyr. metodininkė N. Kančauskienė