Žymių datų kalendorius

2023 metų žymių datų kalendorius

SAUSIS

1 d. 

Prozininkui Antanui Ramonui –75 /1948–1993/
Vengrų poetui Šandorui Petefiui – 200 /1823–1849/
Prozininkui Mečiui Rakauskui – 85 /1938–2020/
Tautosakininkui Norbertui Vėliui – 85 /1938–1996/
Prozininkui, dramaturgui, publicistui Albertui Laurinčiukui – 95 /1928–2012/
2 d.  Poetui Jonui Kalinauskui – 75 /g. 1948/
Poetui, kritikui Vaidotui Dauniui – 65 /1958–1995/
6 d.  Poetui, prozininkui Vincui Mykolaičiui-Putinui – 130 /1893–1967/
7 d.  Rašytojui Anieliui Markevičiui – 100 /1923–2010/
Poetui Anzelmui Matučiui (tikr.Matulevičius) – 100 /1923–1985/
10 d. Rusų rašytojui Aleksėjui Tolstojui – 140 /1883–1945/
12 d. Prancūzų pasakininkui Šarliui Pero – 395 /1628–1703/
13 d. Laisvės gynėjų diena
17 d. Prozininkui Vytautui Tamulevičiui – 110 /1913–1993/
18 d. Poetei Karolinai Praniauskaitei – 195 /1828–1859/
22 d. Anglų poetui D. N. G. Baironui – 235 /1788–1824/
23 d. Prancūzų rašytojui Stendaliui (Anri Beilis) – 240 /1783–1842/
Prozininkei, poetei Onai Sedelskytei – 100 /1923–1970/
25 d. Literatūros tyrinėtojui Jurgiui Lebedžiui –110 /1913–1970/
Rašytojui, keliautojui Matui Šalčiui – 130 /1893–1958/
Rusų aktoriui, poetui Vladimirui Vysockiui – 85 /1938–1980/
26 d. Vaikų poetui Martynui Vainilaičiui – 90 /1933–2006/
27 d. Poetui ir filosofui Antanui Maceinai – 115 /1908–1987/
28 d. Prozininkui Kostui Kaukui – 95 /1928–2020/
30 d. Rašytojui Sauliui Tomui Kondrotui – 70 /g.1953/

VASARIS

4 d. Poetui Sigitui Gedai – 80 /1943–2008/
8 d. Prancūzų rašytojui Žiuliui Vernui – 195 /1828–1905/
9 d. Prozininkui Romualdui Juodeikai – 90 /1933–1983/
10 d.

Vokiečių dramaturgui Bertoltui Brechtui – 125 /1898–1956/
Poetui Kaziui Jakubėnui – 115 /1908–1950/

13 d. Prancūzų rašytojui Žoržui Simenonui – 120 /1903–1989/
Poetui Vytautui Rudokui – 95 /1928–2006/
16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Prozininkei Bitei Vilimaitei – 80 /1943–2014/
23 d. Poetui Petrui Gaulei – 100 /1923 –1993/
Čekų rašytojui Julijui Fučikui – 120 /1903–1943/
27 d. Poetui, prozininkui Ramūnui Kasparavičiui – 75 /1948–2022/
Vasario mėn. vyksta Saugesnio interneto savaitė

KOVAS

1 d. Persų ir tadžikų poetui Omarui Chajamui – 975 /1048–1122/
2 d. Poetei, prozininkei Aldonai Kazanavičienei – 135 /1888–1968/
3 d. Dramaturgui, poetui Juozui Erlickui – 70 /g. 1953/
4 d. Poetui Jonui Lapašinskui – 100 /1923–1997/
6 d.

Poetui, prozininkui Henrikui Algiui Čigriejui – 90 /1933–2016/

Kolumbijos rašytojui Gabrieliui Garsijai Markesui – 95 /1928–2014/

9 d. Prozininkui Leonui Bušmai – 95 /g. 1928/
Pedagogui, literatui Zigmui Kuzmickui – 125 /1898–1976/
11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
16 d. Knygnešio diena
17 d. Poetui /kraštiečiui/ Gediminui Griškevičiui – 75 /1948–2020/
Poetui Stanislovui Dagiliui –180 /1843–1915/
18 d. Rašytojui Stasiui Būdavui – 115 /1908–1966/
19 d. Rašytojui Kaziui Puidai – 140 /1883–1945/
20 d. Žemės diena
Norvegų rašytojui Henrikui Ibsenui – 195 /1828–1906/
Poetei Bronei Liniauskienei – 100 /g. 1923–2017/
21 d. Pasaulinė poezijos diena
22 d. Dramaturgui, filosofui Vydūnui /tikr. Vilius Storosta/  – 155 /1868–1953/
24 d. Prozininkui, vertėjui Antanui Poškai – 120 /1903–1992/
Poetui Stasiui Jonauskui – 75 /1948–2018/
30 d. Olandų tapytojui Vincentui van Gogui – 170 /1853–1890/
Kovo mėn. vyksta Skaitmeninė savaitė

BALANDIS

1 d. Publicistui, prozininkui Laimonui Iniui – 85 /g.1938/
2 d. Tarptautinė vaikų knygos diena
4 d. Anglų rašytojui Tomui Main Ridui – 205 /1818–1883/
7 d. Pasaulinė sveikatos diena
9-10 d. Šv. Velykos
15 d. Architektui Laurynui Gucevičiui – 270 /1753–1798/
18 d. Dailininkui Rimtui Kalpokui – 115 /1908–1990/
19 d. Kelmiškiui vertėjui Jonui Vadeikiui –120 /1903–1982/
23-30 d. Nacionalinė bibliotekų savaitė
27 d. Poetui, prozininkui Ksaverui Sakalauskui-Vanagėliui – 160 /1863 –1938/
28 d. Vertėjui Dominykui Urbui –115 /1908–1996/
30 d. Čekų rašytojui Jaroslavui Hašekui – 140 /1883–1923/

GEGUŽĖ

1 d. Tarptautinė Darbininkų diena
Lietuvos įstojimo į ES diena
2 d. Poetui Jurgiui Baltrušaičiui – 150 /1873–1944/
3 d. Latvių poetui Imantui Zieduoniui – 90 /1933–2013/
7 d. Motinos diena
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
9 d. Europos diena
12 d. Prozininkui Petrui Babickui – 120 /1903–1991/
13 d. Poetui, vertėjui Algimantui Mikutai – 80 /g. 1943/
15 d. Rašytojui Pranui Treiniui – 95 /g. 1928/
Prozininkei Mildai Telksnytei – 85 /g. 1938/
19 d. Kalbininkui Kaziui Jauniui – 175 /1848–1908/
20 d. Poetui Vytautui Skripkai – 80 /1943–2013/
Prozininkui Juozui Bulotai – 105 /1918 –1994/
21 d. Poetui Saliui Šemeriui /tikr. S. Saliamonas Šmerauskas/ –125 /1898–1981/
25 d. Istorikui Zenonui Ivinskiui – 115 /1908–1971/
28 d. Prozininkei Birutei Mackonytei – 95 /1928–2017/
Prozininkui Augustui Tamaliūnui – 80 /1943–2012/
Rašytojui Vytautui Martinkui – 80 /g. 1943/
30 d. Poetui Jonui Juškaičiui – 90 / 1933–2019/

BIRŽELIS

1 d. Tarptautinė Vaikų gynimo diena         
Poetei, eseistei Onai Baliukonytei –75 /1948–2007/
4 d. Tėvo diena
Kritikui, feljetonistui Jonui Bulotai – 100 /1923–2004/
5 d. Ispanų rašytojui Frederikui Garsijai Lorkai – 125  /1898 –1936/
7 d. Vokiečių rašytojui Heinrichui Marijai Deneborgui – 120 /1903–1987/
10 d. Poetui, vertėjui Jonui Graičiūnui – 120 /1903–1994/
12 d. Amerikiečių rašytojai Tess Gerritsen – 70 /g. 1953/
13 d. Poetui Donaldui Kajokui – 70 /g. 1953/
14 d. Gedulo ir Vilties diena
16 d. Poetui Petrui Arminui-Trupinėliui – 170 /1853–1885/
22 d. Vokiečių rašytojui Erichui Marijai Remarkui – 125 /1898–1970/
24 d. Rasos /Joninių/ diena
25 d. Švedų rašytojai Marijai Gripei – 100  /1923–2007/
27 d. Prozininkui Aloyzui Každailiui – 80 /g. 1943/

LIEPA

1 d  Poetui Kostui Kubilinskui – 100 /1923–1962/
2 d. Dramaturgui Remigijui Markūnui – 85 /1938–1980/
3 d. Austrų rašytojui Francui Kafkai – 140 /1883–1924/
Prozininkui Jonui Mackevičiui-Nord – 135 /1888–1968/
6 d. Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena
Poetei Janinai Degutytei – 95 /1928–1990/
10 d. Rašytojai Vidmantei Jasukaitytei – 75 /1948–2018/
11 d. Vertėjui Valdui Petrauskui – 85 /g. 1938/
14 d. Švedų kino ir teatro režisieriui Ingmarui Bergmanui – 105 /1918–2007/
15 d. Žalgirio mūšio diena
17 d. Pasaulio lietuvių vienybės diena
Sukanka 90 metų, kai 1933 m. žuvo  transatlantiniai lakūnai S. Darius ir S. Girėnas
21 d. Vokiečių rašytojui Hansui Faladai /tikr. R.Dicenas/ – 130 /1893–1947/
Poetui Butkų Juzei – 130 /1893–1947/
25 d. Dramaturgui /g. Kelmės raj./ Jonui Steponaičiui – 130 /1893–1975/
27 d. Rusų rašytojui Vladimirui Korolenkai – 170  /1853–1921/

RUGPJŪTIS

7 d. Spaudos, kalbos ir knygos diena
Spaudos darbuotojui Martynui Jankui –165 /1858–1946/
10 d. Prozininkui Stasiui Kašauskui – 80 /g. 1943/
12 d. Tarptautinė Jaunimo diena
  Rašytojai Birutei Pukelevičiūtei – 100 /1923–2007/
15 d. Žolinė
17 d. Kritikui Valentinui Sventickui – 75 /g. 1948/
20 d. Literatūrologei, pedagogei Meilei Lukšienei – 110 /1913–2009/
23 d. Juodojo Kaspino diena
24 d. Prozininkui Ignui Viržintui – 100 /1923–2001/

RUGSĖJIS

1 d. Mokslo ir žinių diena. Laisvės diena
Prozininkei, poetei Sonei Pipiraitei-Tomarienei – 110 /1913–2002/
4 d. Poetui, vertėjui Adolfui Sabaliauskui-Žaliai Rūtai – 150 /1873–1950/
8 d. Vytauto Didžiojo Karūnavimo diena
9 d. Rusų rašytojui Levui Tolstojui – 195 /1828–1910/
22 d. Baltų vienybės diena
23 d. Žydų genocido diena
26 d. Europos kalbų diena
Anglų ir amerikiečių poetui Tomui Sternui Eliotui – 135  /1888–1965/
28 d. Prancūzų rašytojui Prosperui Merime – 220 /1803–1870/

SPALIS

1 d. Poetui Liutaurui Degėsiui – 70 /g. 1953/
4 d. Poetui Juozui Macevičiui – 95 /1928–2011/
Transatlantiniam lakūnui Stasiui Girėnui /tikr. Girskis/ – 130 /1893–1933/
5 d. Prancūzų rašytojui Deni Didro –  310 /1713–1784/
Rašytojui Alfonsui Bieliauskui – 100 /1923–2018/
6 d. Lietuvių nacionalinio judėjimo dalyviui Vladui Pūtviui-Putvinskiui – 150 /1873–1929/
10 d. Rašytojui Rimantui Vanagui – 75 /g. 1948/
11 d. Dirigentui, pedagogui Sauliui Sondeckiui – 95 /1928–2016/
15 d. Dramaturgui Juozui Glinskiui – 90 /g. 1933/
19 d. Poetui ir prozininkui Vydui Astui /tikr. Tautvydas Galinis/ – 75 /g. 1948/
20 d. Vokiečių rašytojui Gotfrydui Proisleriui – 100 /1923–2013/
Rašytojui Mykolui Sluckiui – 95 /1928–2013/
24 d. Literatūros tyrinėtojui Rapolui Šalteniui – 115 /1908–2007/
25 d. Poetui, leidėjui Kostui Federavičiui – 85 /g. 1938/
27 d. Prozininkui Antanui Pakalniui – 100 /g. 1923–1977/
28 d. Istorikui, vertėjui Simonui Daukantui – 230 /1793–1864/

LAPKRITIS

1 d. Visų šventųjų diena
2 d. Vėlinės
5 d. Prozininkui Jurgiui Gimberiui – 85 /1938–2018/
6 d. Rašytojui, dailininkui Leonardui Gutauskui – 85 /1938–2021/
7 d. Prancūzų rašytojui Albertui Kamiu – 110 /1913–1965/
12 d. Vokiečių rašytojui Hansui Kerneriui Richteriui –115 /1908–1993/
16 d. Poetui, dramaturgui Kaziui Binkiui – 130 /1893–942/
20 d. Poetei Violetai Palčinskaitei – 80 /g. 1943/
Švedų rašytojai Selmai Lagerlef – 165 /1858–1940/
21 d. Prozininkui Romui Sadauskui – 85 /g. 1938/
22 d. Prozininkui Juozui Marcinkui – 95 /1928–2004/
23 d. Lietuvos karių diena
26 d. Poetui Antanui A. Jonynui – 70 /g. 1953/

GRUODIS

1 d. Pasaulinė AIDS diena
3 d. Poetui Eduardui Selelioniui – 95 /1928–1993/
Skulptoriui Robertui Antiniui – 125 /1898–1931/
7 d. Literatūros tyrinėtojui Vincui Aurylai – 100 /1923–2009/
11 d. Rusų rašytojui Aleksandrui Solženicynui – 105 /1918–2008/
14 d. Poetui Antanui Jonynui – 100 /1923–1976/
15 d. Prozininkei, vertėjai Barborai Mejeraitei /mokytojavo Kražiuose/ – 125 /1898–1982/
Istorikui, folkloristui Liudvikui Adomui Jucevičiui – 210 /1813–1846, gimė Pakėvyje/
17 d. Prozininkui Aleksandrui Baužai – 115 /1908–1977/
19 d. Prozininkui, vertėjui Pranui Mašiotui – 160/1863–1940/
24 d. Kūčios
Lenkų poetui Adomui Mickevičiui – 225 /1798–1855/
25 d. Šv. Kalėdos
31 d.  Prozininkui, publicistui Vincui Kudirkai – 165 /1858–1899/

2023 metus Seimas paskelbė:

Vlado Putvinskio-Pūtvio metais paminint Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo 150-ąsias g. m.
Miko Petrausko metais paminint pirmosios lietuviškos operos kūrėjo 150-ąsias g. m.
Mykolo Vaitkaus metais paminint rašytojo 140-ąsias g. m.
Felicijos Bortkevičienės metais paminint knygnešės 150-ąsias g. m
Marcelės Kubiliūtės metais paminit Lietuvos žvalgės, politikės 125-ąsias g. m.
Simono Daukanto metais paminint istoriko, rašytojo 230-ąsias  g. m.
Jurgio Baltrušaičio metais paminit poeto 150-ąsias g. m.
Tremtinių ir politinių kalinių,
Klaipėdos krašto,
Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų,
Šventojo Juozapato (palaimintojo Ivano Kuncevičiaus),
Edukacinės komisijos (Apšvietos),
Vilniaus geto likvidavimo,
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą,
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto,
Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos,
Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso Kersteno komiteto,
Aukštaitijos,
Dzūkijos (Dainavos),
Žirgo metais.

Daugiau informacijos: https://alkas.lt/2023/01/04/2023-iaisiais-paskelbti-treji-atmintini-metai/