2020 metų renginiai

Seminaras Kelmės rajono kraštotyros ekspedicijos „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ dalyviams

2020 09 01

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro darbuotojai R. Norvaišienė, A. Mažonienė, V. Mažonas, Kelmės „Kražantės“ progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė D. Eitmantienė ir 7b klasės mokiniai gegužės–birželio mėnesiais dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos jau ketvirtus metus vykdomo, Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamo projekto Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ veiklose ir rinko medžiagą apie mažosios sakralinės architektūros objektus Kelmės rajone.
Paskutinę vasaros dieną mūsų rajono bibliotekininkams Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizavo seminarą-mokymus, kurie rengiant projektą buvo planuojami kovo mėnesį. Deja, koronaviruso (Covid-19) plitimas ir karantino paskelbimas šiuos planus pakoregavo. Seminarą vedė projekto Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ vadovė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė S. Vaitkaitytė. Projekto vadovė pristatė patį projektą, apžvelgė mažosios sakralinės architektūros indentifikavimo bei fiksavimo klausimus. IT inžinierius A. Jaugėla pristatė skaitmeninės komunikacijos galimybes, o Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus kalbos tvarkytojas R. Gedrimas – kompiuteriu renkamo teksto reikalavimus tiek kraštotyros darbams, tiek rengiant kitus tekstus. Apie Kultūros paveldo atranką bei skaitmeninimo metodiką pranešimą skaitė minėtos bibliotekos Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė A. Baškienė. Žurnalistų etikos inspektorė G. Ramanauskaitė supažindino su asmens duomenų tvarkymo reikalavimais visuomenės informavimo tikslais, teise į privataus gyvenimo apsaugą, pateikė pavyzdžių, kaip vienu ar kitu atveju turėtų elgtis bibliotekų darbuotojai.
Seminaro metu įgytas žinias rajono bibliotekininkai panaudos tęsdami medžiagos rinkimą tiek apie mažosios sakralinės architektūros objektus, tiek rengdami kitus kraštotyros darbus, organizuodami renginius bei juos viešindami.
 

 Jovita Dinapienė, Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka

 Nuotr. V. Mažono

 Šiaulių apskrities Povilo Višinskio VB reportažas iš seminaro