2020 metų renginiai

Pašilėnų bibliotekoje pristatyta knyga „Ir akmenys fantazuoja“

2020 08 04

Pašilėnų bibliotekos skaitytojai 2020 m. liepos 10 d. sulaukė viešnios literatės Eugenijos Čičinskienės, kurią į popietę atlydėjo Užvenčio bibliotekos darbuotoja Regina Karpienė.

E. Čičinskienė – Želvių kaimo (Užvenčio seniūnija) gyventoja Viešnia ilgus metus darbavosi medicinos seserimi Užvenčio ligoninėje, visada domėjosi krašto praeitimi, senų daiktų istorijomis. Pirmoji šios literatės eilėraščių bei miniatiūrų knyga „Amžinybės tvinksnis“ buvo išleista 2007 metais. Tačiau šį kartą Pašilėnuose E. Čičinskienė pristatė 2018 m. išleistą knygą „Ir akmenys fantazuoja“. Nors knygelė dienos šviesą išvydo prieš porą metų, šiuo keistu metu susiburti ir paskaityti vieną kitą poezijos posmą, pasirodė visai gera mintis.

Pasakodama apie save, autorė akcentavo sąlytį su gamta, jautrumą ir pastabumą aplinkai. Rašydama ji nieko nemėgdžiojanti, stengiasi turėti savo stilių. Eugenijos poezijoje yra visko: gamtos, meilės, filosofinių pamąstymų ir protesto bangų. Pasiteiravus, kas paskatino parašyti dar vieną knygą ir kodėl ji taip pavadinta, autorė užsiminė, kad tas pavadinimas galvoje kirbėjo nuo vaikystės, mat tuomet ji labai mėgo žaisti akmenukais, o suaugusi akmenyse matė nukritusias žvaigždes. Tad parašytas eiles, nuostabių žmonių padedama, ir apgyvendino „žaliojoje knygoje“. Kadangi bibliotekos viešnia dar domisi ir istorija, knygos viršelyje „apgyvendino“ istorinius, papročių motyvus.

Pasak E. Čičinskienės, kiekvienas eilėraštis turi savo istoriją. Ją savo piešiniuose pabandė atvaizduoti susitikime dalyvavę vaikai. Susitikimo metu dar buvo eilėraščių skaitymo, apsikeitimo knygos autorės sukurtomis atvirutėmis, o seniausią  ir jauniausią popietės dalyvius E. Čičinskienė apdovanojo knygomis.

Nepamirštas liko ir faktas, kad už minėtą knygą E. Čičinskienei buvo įteikta 23-oji Reginos Biržinytės literatūrinė premija.

Dalia Valienė, Pašilėnų biblioteka