2020 metų renginiai

Lietuvių literatūros klasika (nuo XIII a. iki dabartinių laikų) jūsų kompiuteryje!

2020 04 06

Įgyvendinant projektą "Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę" taikomosios programinės įrangos sukūrimas buvo parengta lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų bibliotekos (e. klasika) formavimo VEPIS struktūroje metodika.

Ši metodika aprašo Lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų bibliotekos turinio suformavimą, siekiant racionaliai panaudoti technologinius, žmogiškuosius ir informacinius išteklius bei nurodyti racionaliausias šios bibliotekos turinio formavimo procedūras.
https://www.epaveldas.lt/lietuviu-literaturos-klasika