2020 metų renginiai

Gimtoji kalba – tarsi švyturys...

2020 03 02

Vasario 21-oji – Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Ji švenčiama kasmet nuo 2000-ųjų metų. Kalboje surenkama tautos išmintis, per ją perduodamos tradicijos, todėl gimtoji kalba yra kiekvienos tautos tapatybės dalis.

Vasario 18–28 dienomis Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvėje vyko įvairūs renginiai, skirti paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Tai ir akcijos, informacinių leidinių parodos aptarimai, dalyvauta respublikiniame kūrybinių atvirukų konkurse bei vyko garsiniai skaitymai.

Vasario 26 d. į šventę „Gimtoji kalba – tarsi švyturys…“ susirinkusius pasveikino bibliotekos darbuotoja Danguolė Garnienė, kuri papasakojo apie gimtąją ir pasaulio kalbas. Į šventę atvyko Kelmės „Aukuro“ pagrindinės moksleiviai, lydimi mokytojų Mikalinos Puidokienės ir Vidos Valauskienės bei „Kražantės“ ketvirtokai, kuriuos atlydėjo mokytoja Lina Armonienė. Liaudiška daina vaikus pasitiko Šaltenių dainuojančių moterų klubas „Lendrė“, kuriam smagiai pritarė armonikierius Česlovas Mėlinis. Šauniam ansambliui vadovauja Šaltenių bibliotekos darbuotoja Ramunė Railienė. Ansambliečiai pasidžiaugė, kad tai tapo gražia tradicija – jie dalyvauja jau septintus metus.

Kelmės kultūros centro Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėja Nomeda Jokubauskienė papasakojo apie pirmąją dieną po Užgavėnių – Pelenų dieną. Pelenų dieną jaunimas vienas kitam į plaukus barstydavo pelenus. Vieni  pelenų stengdavosi išvengti, kiti – pasivyti draugus ir apibarstyti juos pelenais. Visa tai jaunimui buvo smagi pramoga. Pelenus ant galvų tokią dieną barstydavo bažnyčioje, tuo žmonėms primindami, kad jie, iš dulkės gimę, dulke ir pavirs. Ši diena laikoma ir pirmąja pavasario diena, mat Užgavėnių metu būna išvaroma žiema. Ypač vaikus sužavėjo atnešta kaladė (storas pagalys), ant kurios užverta virvė, senovėje simbolizavusi gerą linų derlių. Reikėdavo kaladę anksti atsikėlus įvilkti į trobą ir pasakyti: „Kaladą atvilkau“. Kaladę Pelenų dieną pagal tradiciją turėdavo atitempti ir kiti į svečius eidami. Vaikai su dideliu smagumu ir patys tai praktiškai išbandė. Buvo priminta Gavėnia  – septynių savaičių pasninkas, kuris prasideda tuoj po Užgavėnių.

Tytuvėnų bei Šedbarų bibliotekų darbuotojai Dalia ir Antanas Galbuogiai pravedė įdomią viktoriną apie lietuviškos duonos atsiradimą: „Lietuviškos duonos keliu nuo grūdo iki riekės ant stalo…“ Duona apsupta stebuklinga magija, įpinta į žodinę kūrybą: patarles, priežodžius, sakmes ir eiles. Primindami mūsų protėvių, senolių pagarbą duonai ir ją auginančiam žmogui, vedantieji kvietė ir vaikus perimti mūsų senolių patirtį, tradicijas, pagarbiai elgtis su duona. Pateikė keletą užduočių ir renginyje dalyvavusiems suaugusiesiems, kurie turėjo savomis mintimis užbaigti patarles apie duoną. Renginio pabaigoje visi pasivaišino po gabalėliu duonos.

Jaunieji bibliotekos lankytojai sužinojo apie Tarptautinės gimtosios kalbos dienos prasmę. Renginiai Gimtosios kalbos dienai – tai tarsi raginimas rūpintis, globoti, gerbti savo kalbą ir kitų tautų kalbas, nes kiekviena jų yra visos žmonijos dvasinis turtas.

Danguolė Garnienė, Kelmės Žemaitės viešoji  biblioteka