Šių metų renginiai

Grinių bibliotekai – 70

2022 09 30

 2022 metais Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Grinių biblioteka mini savo 70-ąsias veiklos metines. Pakražančio seniūnijos Grinių kaime švietimo skyriaus pastate, kuriame buvo įsikūrę  ir vietos apylinkės darbuotojai, 1952 m. atidaryta Grinių biblioteka. 1964 m. ji perkelta į Frankpolio kaimą, iš jo – į Songailų namą Pakražantyje, o nuo 1975 m. biblioteka atidaryta dabartiniame  pastate, kuriame yra ir  Pakražančio kultūros centras. Pasak buvusios bibliotekininkės Onutės Dambrauskienės,  įkurtoje bibliotekoje dirbo Nijolė Basienė, pati Onutė buvo skaityklos vedėja, dažnai skaitytojams knygas nešdavo į namus. Tuo metu buvo dvi atskiros įstaigos – biblioteka ir skaitykla, kurios vėliau sujungtos į vieną biblioteką. Joje  dirbo Teresė Klimaitė-Petrauskienė,  nuo 1964 m. – Virginija Jankauskaitė, nuo 1968 m.  – Janina Valčiukaitė. Vėliau bibliotekoje buvo didelė darbuotojų kaita: 1974 –1979 m. bibliotekoje dirbo Nijolė Ulevičiutė, 1979–1983 m. –  Gražina Bubulienė, 1983–1985 m. – Stasė Šarkienė, 1985–1986 m.  – Vilma Petrauskaitė, 1987–1988 m. – Vida Slanytė, 1988–1990 m. – Marija Degutytė, nuo 1990 m. – Edita Laurinavičienė. 
2008 m. prie Grinių bibliotekos buvo prijungti Janaučių ir Butkiškės knygų išdavimo punktai, kurie uždaryti atitinkamai 2009 m. bei  2010 m. 

2009 m. įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ Grinių biblioteka aprūpinta kompiuterine technika bei įranga, o  2010 m. buvo surengti pirmieji kompiuterinio raštingumo mokymai vietos gyventojams.  2016 m. bibliotekoje pradėta dirbti Lietuvos integralios bibliotekų sistemos programa (LIBIS), kuria aptarnaujami vartotojai, o knygų fondas įtrauktas į elektroninį katalogą. 

2018 m. Grinių bibliotekos skaitytojos nugalėjo Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės VB Didžiajame knygų pristatymo konkurso 1–4 klasių grupės atrankiniame ture, todėl  atstovavo rajonui konkurso finale, kuris vyko Šiaulių apskrities  Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Kiekvieną vasarą Grinių bibliotekos skaitytojai dalyvauja projekte „Vasara su knyga“. 

2020 m. įgyvendinant  projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios prieigos infrastruktūroje“ bibliotekoje buvo atnaujinta kompiuterinė technika. 
Grinių biblioteka, įgyvendindama savo veiklas, nuolat bendradarbiauja su Pakražančio kultūros centru, visuomeninėmis organizacijomis, vietos bendruomene.  

Šių metų rugsėjo 22 dieną, Pakražančio kultūros centre, įvyko Grinių bibliotekos šventė „70 spalvotų metų“, kurioje bibliotekininkė E. Laurinavičienė priminė bibliotekos istoriją bei apdovanojo aktyviausius skaitytojus, skambėjo Pakražančio kultūros centro terceto atliekamos dainos, šio centro suaugusių skaitovų būrelis bibliotekai skyrė poezijos eiles, sveikino  Pakražančio ir Stulgių parapijų klebonas Eduardas Semaška, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė ir aktyvi skaitytoja Aldona Kvintufelienė, Pakražančio seniūnijos atstovės Daiva Jurgilienė ir Danutė Kučinienė, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos atstovė Jovita Dinapienė, Pakražančio kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė, kolegos, bibliotekos bičiuliai, draugai. Renginį vedė Pakražančio gimnazijos gimnazistė Miglė Ūselytė, rėmė Kelmės rajono tarybos narys, ūkininkas Vytautas Barkauskas.

Edita Laurinavičienė,
Grinių biblioteka
Nuotraukos Laimos Lapinskienės ir Jono Valantiejaus