Šių metų renginiai

Pristatytas almanachas „Žiedas griuvėsiuose“

2022 09 19

Rugsėjo 16-osios pavakarę Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje įvyko penktasis almanacho „Žiedas griuvėsiuose“, skirto Ukrainai, pristatymas, į kurį suvažiavo bendraautoriai iš Kauno, Garliavos, Raudondvario, Joniškio, Šiaulių, Bubių, Kuršėnų.
 
Renginį pradėjo Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriaus vedėja Virginija Navikienė, pristačiusi susitikimo moderatorius Gintarą Karlauską ir šių eilučių autorę. Vakarą tarsi įrėmino bibliotekos metodininkės Nijolės Kančauskienės ir klubo „Be rėmų“ narės Kristinos Jankūnienės skaitomos Karilės Verdenės ir Kitos Jūros eilės – tokiu būdu tarsi atskleista almanacho tematinė įvairovė.
 
Vakarą sušildė ne tik VšĮ Kelmės PRC mokinio Dariaus Dargio atliekamos autorinės kompozicijos, bet ir ukrainiečių, laikinai apsigyvenusių Kelmėje, dalyvavimas: Olga Luckaja skaitė lietuviškai mano eilėraštį, o vėliau ne tik jo vertimą į ukrainiečių kalbą, bet ir joniškiečio Jono Ivanausko bei dar vienos, tik šiame vakare nedalyvavusios, autorės eiles. Aleksandra Gura noriai bendravo su vakaro dalyviais, dalinosi įspūdžiais, nes... jai emociškai buvo per sunku skaityti eiles.
 
Kaip jungiamasis tiltas nuo pirmojo almanacho iki antrojo skambėjo kelmiškės vieversietės Aldonos Orvidienės eilės. Netrūko siurprizų: buvo anotuotas Dzintros Elgos Irbytės knygų vertimų būsimas pristatymas Kelmėje, pirmą kartą savo kūrybą išdrįso skaityti Rimutė Jeršova, apsilankė joniškiečių draugai – buvusi Šiaulių rajono bibliotekos metodinio skyriaus vedėja Audronė Kiršinaitė ir kunigas Eduardas Semaška, Stulgių ir Pakražančio parapijų klebonas – jo palinkėjimu ir bendra malda „Tėve mūsų“ baigėsi susitikimas. Geriausias vakaro apibūdinimas buvo gautas jau žinute per mesendžerį: „Ukrainoje mes atsisveikinome su gyvenimu, o dabar, tokių žmonių kaip jūs dėka, mes gyvename.“
 
Dalia Griškevičienė,
Klubas „Be rėmų“
 
Rolando Kančausko nuotraukos