Apie parodą

2014-aisiais sukako 530 metų, kai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero valia 1484 metais, formuojantis miestui, pastatyta bažnyčia.

Pažymint šią, miesto įkūrimo datą, parengta virtuali paroda,kurioje yra enciklopedinio pobūdžio informacija, istoriko Artūro Dubonio straipsnis apie Kelmės įkūrimą, nes ankstesniuose įvairiuose šaltinuose nurodytos skirtingos miesto įkūrimo datos, suskaitmeninti kraštotyros darbai apie žymius Kelmės žmones, taip pat nemažai vizualinės medžiagos: nuotraukų, vaizdo siužetų.

Parodą parengė Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus darbuotojos Nijolė Kančauskienė ir Birutė Špukienė.

kelmes herbas

1998 m. lapkričio 16 d. herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino  dekretu Nr. 233. Herbo etalono autorius - dailininkas Juozas Galkus.