Lietuvos duomenų bazės

PRENUMERUOJAMOS LIETUVOS DUOMENŲ BAZĖS

INFOLEX

Tai lietuviška teisinė duomenų bazė, kurioje pateikiami teisės aktai ir praktika. Čia galima atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt. Prieinama tik bibliotekoje.

ELVIS

(Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema) – tai virtuali biblioteka skaitantiems savaip. ELVIS fonduose saugoma 13 tūkst. pavadinimų populiarių įgarsintų knygų, įgarsintų žurnalų, filmų su garsiniu vaizdavimu, skaitmeninių knygų (PDF, DAISY formatais).
Virtualią biblioteką ELVIS sukūrė ir administruoja Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB), aptarnaujanti ne tik neregius, bet ir kitus asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto.


LAISVAI PRIEINAMOS LIETUVOS DUOMENŲ BAZĖS

NEMOKAMOS TEISINĖS DUOMENŲ BAZĖS:
TAR –
 teisės aktų registras
LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės
EUR-Lex –
Europos Sąjungos teisė
Lituanistika 
tarptautinė mokslinė duomenų bazė, kurioje pateikiama mokslinė informacija, apimanti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos istorija ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, panaudotos literatūros sąrašai.

TEISMŲ PRAKTIKA:
LAT –
Lietuvos aukščiausiasis teismas.
LVAT –
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

U-PAVELDAS

Duomenų bazėje pateikiami susisteminti duomenys apie Argentinoje, Australijoje, Austrijoje, Baltarusijoje, Brazilijoje, Čilėje, Danijoje, Estijoje, Indijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Karaliaučiaus srityje, Kirgizijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Vokietijoje esantį Lietuvai reikšmingą nekilnojamąjį kultūros paveldą, kilnojamąsias kultūros vertybes, iškilių lietuvių tautybės asmenybių veiklą užsienyje ir t. t. Lietuvai reikšmingų kultūros paveldo vertybių, esančių užsienyje, paieška toliau tęsiama, o informacija nuolat pildoma.   

Siūlome naudotis laisvai prieinamais Mykolo Romerio universiteto elektroniniais mokslinės informacijos ištekliais, kur rasite daugiau nei 230 e. knygų ir 11-oje mokslo žurnalų publikuojamus straipsnius įvairiomis temomis:

E-PAVELDAS  didžiausias Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas

EUROPEANA – skaitmenintas Europos kultūros pavedo portalas

ARUODAI Lituanistikos paveldo informacinė sistema 

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS ARCHYVAS

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA

ELABA – Lietuvos virtuali biblioteka

MRU leidžiamų mokslo žurnalų tinklalapis

MRU eBooks elektroninių knygų duomenų bazės naudojimosi vadovas

VU skaitmeninės kolekcijos

Vilniaus Universiteto biblioteka suteikia viešo naudojimo stausą daugeliui skaitmeninių kolekcijų: rankraščiams, retiems spaudiniams, lietuvių raštijos paminklams, kartografijos dokumentams ir kitoms skaitmeninėms kolekcijoms.