Tarpbibliotekinis abonementas

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai nemokama leidinių skolinimo paslauga tarp šalies bibliotekų. Kai skaitytojui reikiamo leidinio nėra mūsų bibliotekoje, pateikus užsakymą jis yra parsiunčiamas iš kitos šalies bibliotekos. TBA paslauga teikiama šiame tinkle – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos, Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos, Lietuvos audiosensorinė biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos medicinos biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Mokyklų bibliotekos (išskyrus aukštąsias mokyklas).  

Norint gauti knygą, kurios nėra mūsų bibliotekoje, užklausą pateikite bibliotekininkui: 

- atvykus į biblioteką (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė) 

- e. paštu inf@kelmeszemaitesvb.lt nurodžius pageidaujamą knygą ir skaitytojo pažymėjimo numerį; 

- telefonu +370 427 61 034 (suaugusiųjų abonementas), +370 427 522 32 (vaikų abonementas); 

Pateikus užsakymą, knyga dažniausiai parsiunčiama per 2–3 darbo dienas. Knyga išduodama pagal skolinančios bibliotekos nustatytas taisykles, dažniausiai – 1 mėnesiui. Panaudos terminą galima pratęsti, išskyrus tuomet, kai leidinys yra paklausus ar rezervuotas. Leidinys turi būti grąžintas į tą biblioteką, iš kurios buvo atsiimtas. 

Knygą galima parsiųsti ne tik į pagrindinę, Kelmėje esančią biblioteką, bet ir į bet kurį padalinį (kaimo, miestelio biblioteką). Norint parsiųsti knygą į bibliotekos padalinį, kreipkitės į bibliotekininką nurodytais kontaktais

Reti, vertingi, vieninteliai egzemplioriai per TBA neskolinami. Gali būti papildomų, skolinančios bibliotekos nustatytų sąlygų.