Tapk mūsų skaitytoju

Kaip tapti bibliotekos skaitytoju?

Norėdami tapti bibliotekos skaitytoju privalote:
joje užsiregistruoti;
įsigyti skaitytojo pažymėjimą.

Registruojantis reikia:
turėti asmens tapatybės dokumentą, vaikams iki 16 metų – prašymą dėl vaiko (globotinio)  registravimo bibliotekoje; moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems  –  dokumentą, patvirtinantį priklausymą vienai iš šių grupių;
susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

Elektroninio skaitytojo pažymėjimo ar jo dublikato kaina suaugusiems skaitytojams – 1 Eur, vaikams iki 14 metų – 0,60 Eur.

LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį  įdiegusiose bibliotekose.

Skaitytojo pažymėjimą galima įsigyti Žemaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo-informavimo skyriuje (2 a.) ir visuose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį  įdiegusiuose struktūriniuose teritoriniuose bibliotekos padaliniuose.

Naudojimosi biblioteka taisyklės (pdf. 556)
Vartotojo (iki 16 metų) registracijos kortelė