Trumpi vaidinimai su Drevinuku ir jo draugais

Trumpi vaidinimai su Drevinuku ir jo draugais

2019 12 18

Vaikai supažindinami su B. Lenktytės, M. Vainilaičio, S. Černiauskaitės, O. Jautakės knygų herojais. Trumpas lėlių vaidinimas pagal B. Lenktytės knygutę „Nuotykiai virtuvėje“, teatrinės improvizacijos O. Jautakės knygos „Avinėlio Jakobo kelionė“ motyvais ir kt.
Trukmė: 30 min.
Dalyvių amžius: ikimokyklinio amžiaus – 1-2 klasių mokiniai.
Tel. užsakyti: 8(427)52 232