2016, 2015, 2014

2016

2019 10 22

2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2016 m. I ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2016 m. II ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2016 m. III ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2016 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2016 m. IV ketvirčio aiškinamojo rašto priedas
2016 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. IV ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas