Terapiniai skaitymai „Paukščių sugrįžtuvės“ Lioliuose

Terapiniai skaitymai „Paukščių sugrįžtuvės“ Lioliuose

2024 03 18

Gražų trečiadienio rytmetį, kovo 13 dieną, Liolių socialinės globos namuose vyko garsiniai terapiniai skaitymai „Paukščių sugrįžtuvės“.

Liolių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Silva Pakatilienė susirinkusiems dalyviams pirmiausia skaitė ištraukas apie pavasarį iš Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos paruoštos metodinės knygos „Prisiminimų beieškant: terapiniai skaitiniai demencija sergantiems“. Po skaitymų kalbėta apie pavasarį švenčiamas šventes. Žinoma, didžiausia ir linksmiausia pavasario šventė – Velykos. O štai kovo mėnuo ne veltui vadinamas „paukščių mėnesiu“: būtent kovą minima nemažai su parskrendančiais paukščiais susijusių dienų, nuo seno lydimų įvairių apeigų, spėjimų ir prietarų. Pirmoji lietuvių kalendorinė pavasario šventė – Vieversio diena, kitaip dar pažymima kaip Šv. Motiejaus diena (vasario 24 d.). Kovo 4-ąją švenčiamas šv. Kazimieras – senoliai prisiminė, kad tai ir Varnėno (arba Špoko) diena. Kovo 10-ąją minima Keturiasdešimties paukščių diena, per šv. Juozapą – Pempės diena (kovo 19 d.), o kovo 25-ąją – Gandrinės arba Blovieščiaus (Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai) šventė. Prisimintos šių švenčių tradicijos. Kai kurios išliko iki šių dienų – labiausiai išpopuliarėjo šv. Kazimieras su savo mugėmis. Visiems rytmečio dalyviams juoką sukėlė Gandrinių dienos draudimas – tą dieną šiukštu negalima nešti šakų iš miško, nes jos vasarą galinčios pavirsti gyvatėmis (Pr. Dundulienė „Lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos“ (2023)). Vienas senjoras pasakojo, kad nuo Gandrinių iki gandrų išskridimo šeimynoms būdavo duodami pavakariai.

Vėliau rytmečio dalyviai dalyvavo viktorinoje apie paukščius: reikėjo atpažinti paukščius bei jų giesmių mėgdžiojimą tautosakoje, įvardinti žymius žmones, kurių pavardės kilusios iš paukščių pavadinimų, teko pasukti galveles menant mįsles.

Rytmetį vainikavo Liolių socialinės globos namų užimtumo specialisto Rimanto Norkaus ir namų gyventojo Zigmo Butkaus atliekamos dainos, o pritarė jiems visi susirinkusieji. Visi, kupini gerų emocijų, išsiskirstė laukti tikrojo pavasario su skaisčia saule bei šiluma ir, žinoma, paukščių čiulbėjimu.

Silva Pakatilienė, Liolių biblioteka