Tarp Tytuvėnų ir Briuselio

Kas kartą laukdami vasaros, tikimės, jog ji dosniai atseikės žalumos, šilumos, užaugins puikų derlių, pailsins nuo rūpesčių, padovanos gražių susitikimų... Pastarieji ypač malonūs su plataus požiūrio, įdomų gyvenimą gyvenančiais žmonėmis. 
Kai kartu su sūneliu į Tytuvėnų biblioteką užsuko Tautvydė Daujotytė-Mukile, netruko užsimegzti pokalbis. Juk viešnia jau daugiau kaip dešimtmetį gyvena Belgijoje, o savo gimtą miestą ir vaikystės biblioteką aplanko tik atostogų metu. Kaip gi sekasi mūsų kraštiečiams svetur? 
T. Daujotytė-Mukile šiuo metu gyvena Briuselyje, kur dirba lietuvių kalbos mokytoja daugiau nei 3000 mokinių turinčioje tarptautinėje mokykloje. Ji tiki, kad gimtosios kalbos mokymas turi vesti vaikus savarankiškų tyrinėjimų ir atradimų keliu, todėl dažnai savo mokinius įtraukia į įvairius vietinius ar tarptautinius projektus. Vienas tokių eTwinning projektų buvo apdovanotas svarbiu tarptautiniu įvertinimu European Quality Label. Moteris mano, jog kiekvienas bendradarbiavimo projektas yra sėkmingas, jei vaikams pavyko pajusti džiaugsmą tyrinėjant kalbą ir suprasti, jog gimtoji kalba – tai daug daugiau nei tik gramatinių taisyklių rinkinys, o ja kalbantieji yra ne tik kalbos vartotojai, bet ir kūrėjai. 
Bibliotekos viešnia didelę laisvalaikio dalį skiria savanorystei Belgijos lietuvių bendruomenėje. Ji yra šios bendruomenės valdybos narė bei pernai įsteigto Lietuvių kultūros centro Belgijoje vadovė. Šis centras siekia tapti viena iš svarbiausių lietuvių emigrantų Belgijoje kultūrinės, socialinės ir edukacinės veiklos ašimi. Jame šiuo metu veikia šeštadieninė lituanistinė mokyklėlė, lietuvių kalbos kursai užsieniečiams bei vykdoma įvairi socialinė ir kultūrinė veikla suaugusiems lietuviams. Čia lietuvių šeimos yra kviečiamos kartu paminėti tradicines šventes: Užgavėnes, Velykas, Kalėdas, Rugsėjo 1-ąją... Kartą per mėnesį yra organizuojami literatūros vakarai – susitikimai-diskusijos su lietuvių rašytojais ar mokslininkais. Nuo kovo mėnesio mažiesiems skaitytojams įkurta ir lietuviškų knygų biblioteka. Pasak T. Daujotytės-Mukile, įkurti Lietuvių kultūros centrą, puoselėti lietuvybę padiktavo pats gyvenimas – tai tarsi lietuviško gyvenimo, kuris niekur nedingo, tąsa. Dar didesnis stimulas buvo sūnus, lankantis Briuselio darželį, kur vaikai kalba užsienio kalba. Atsirado ir daugiau lietuvių vaikų, panorusių mokytis bei lavinti gimtąją kalbą.
T. Daujotytė-Mukile prisiminė, kad skaityti pradėjo labai anksti. Į tą įvairiaspalvį knygų pasaulį, kaip ir į pirmąją biblioteką, ją palydėjo mama – iki šiol geriausia pašnekovė apie knygas. Kai susirūpinę mokinių tėvai jos klausia, ką daryti, kad vaikai skaitytų knygas, visada jiems patarianti skaityti kartu. Juk skaitymo tradicija pirmiausia ir formuojama šeimoje.  
Malonu buvo iš viešnios išgirsti, kad, jos nuomone, šiandieninėje visuomenėje biblioteka atlieka labai svarbų vaidmenį. Keliaudama po svečias šalis ji mėgsta pasižvalgyti ir po jų bibliotekas, kurios daug ką pasako apie patį miestą, jo žmones. Pavyzdžiui, viena įspūdingiausių bibliotekų – Roterdamo miesto viešoji biblioteka, įsikūrusi moderniame pastate per kelis aukštus yra tikras traukos centras, kuriame praleisti laiką kartu renkasi kelių kartų šeimos. Visuomet su džiaugsmu ji žengianti ir per savo vaikystės bibliotekos slenkstį Tytuvėnuose. Dabar jau su savo sūnumi. Buvusiai tytuvėniškei smagu matyti miestelio vaikus, čia besiburiančius skaityti, žaisti ar tiesiog pasišnekučiuoti. Todėl pasiūlius prisijungti prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iniciatyvos „Atrask vaikystės biblioteką“ ir tapti Tytuvėnų bibliotekos, kurią ji dar vaikystėje lankė, globėja, Tautvydė ilgai nesvarsčiusi sutiko.  
Iniciatyva „Atrask vaikystės biblioteką“ neribojama nei laike, nei bendradarbiavimo galimybėmis. Tai gali būti susitikimai, literatūros skaitymai, konsultacijos, pagalba ieškant rėmėjų, įvairių renginių ir veiklų inicijavimas, bendrų projektų kūrimas ir įgyvendinimas bei kita. Nors globėją ir biblioteką skirs nemažas atstumas, virtualios bendravimo galimybės leis aptarti ateities bendradarbiavimo planus, pasidalinti naujienomis. Atvykdama vasaroti, bibliotekos viešnia pažadėjo atvežti informacinių leidinukų apie lietuvių bendruomenės gyvenimą, Lietuvių kultūros centro narės, rašytojos, knygų iliustratorės Linos Mumgaudytės knygelių. Norisi tikėtis, kad ir pati iš čia išvažiuos ne tuščiomis – apsilankymas tėviškėje, susitikimai su mažaisiais bibliotekos lankytojais suteiks stiprybės ir gerų emocijų. Taip pat norisi pasidžiaugti, kad gyvenimo keliais į svečias šalis nukeliavę tytuvėniškiai nepamiršta savo krašto, kultūros, saugo savo lietuvišką tapatybę, noriai dalinasi patirtimi.
Tytuvėnų bibliotekos bibliotekininkė
Dalia Galbuogienė