Stasys Ramanauskas, R.Biržinytės literatūrinės premijos laureatas
Poezijos pavasarėlis 2015
Dailininkas Andrius Seselskas
Nacionalinė bibliotekų savaitė