Pakražančio kultūros centre pristatyta Antano Banio knyga „Degantis fakelas“

Šių metų gegužės 12 dieną Pakražančio kultūros centre įvyko literato, Pakražančio šviesuolio Antano Banio knygos „Degantis fakelas“ pristatymas.

A. Banys gimė 1921 m. liepos 9 d. Užmedžių kaime, Kelmės rajone, augo gausioje – devynių vaikų – šeimoje. 1933 m. baigė Pakražančio pradžios mokyklą, o tarybiniais laikais – 5 klasę. Prieš savo valią kariavo Antrajame pasauliniame kare, buvo sunkiai sužeistas. Pokario metais A. Banys dirbo J. Žemaitės kolūkio sąskaitininku, nuo 1960 m. dvylika metų išdirbo laiškininku. 1950 m. A. Banys sukūrė šeimą ir visam laikui apsigyveno Pakražantyje. Su šviesaus atminimo žmona Brone užauginęs 5 vaikus, šiandien džiaugiasi gausiu anūkų ir proanūkių būriu.

A. Banys yra išleidęs knygas „Mano gyvenimo eilės“ ir „Su puokšte minčių“, o šiemet dienos šviesą išvydo jo atsiminimų knyga „Degantis fakelas“. Į šią knygelę sudėtos literato mintys, pastebėjimai, eilėraščiai apie Lietuvos istoriją, meilę Tėvynei ir paprastam žmogui, gamtą, gyvenimo kasdienybę.

Renginį, skirtą A. Banio trečiosios knygos pristatymui, vedė Grinių bibliotekos darbuotoja Edita Laurinavičienė. Autoriaus eilėraščius skaitė Audronė Bubulienė ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Milda Nekrašė. Skambėjo dainos, kurias atliko Pakražančio kultūros centro tercetas, vadovaujamas Sauliaus Venckaus, ir Pakražančio kultūros centro kapela „Gers čiesas“ (vadovė Pakražančio kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė).

Literatui daug gražių žodžių išsakė gausus būrys sveikintojų: Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Genutienė, Pakražančio seniūnaitė Aldona Kvintufelienė, Pakražančio seniūnijos darbuotoja Elena Kasparavičienė, Grinių kaimo bendruomenės pirmininkas Zigmas Gaidauskas, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotoja Milda Nekrašė, Pakražančio kultūros centro direktorė Laima Lapinskienė, bendrijos „Bočiai“ atstovės, giminės, draugai, kaimynai.

Pasak buvusios ilgametės „Carito“ vadovės Kristinos Mockuvienės, nebūtina tapti aukštu valdininku, žymiu veikėju, kad pelnytum žmonių meilę bei pagarbą. Šią tiesą puikiai patvirtina pakražantiškio Antano Banio gyvenimas.

Grinių bibliotekos bibliotekininkė Edita Laurinavičienė
Nuotraukos Sauliaus Venckaus