Ričardas Mikutavičius prisimintas ir Šedbaruose

Esti žmonių, kurie savo buvimu skleidžia jaukumo, palaimos aurą ir ilgai išlieka žmonių atmintyje bei prisiminimuose.

Prisiminti išskirtinę asmenybę – poetą ir kunigą Ričardą Mikutavičių, paminėti jo 80-ties metų jubiliejų bei trumpam stabtelti Gavėnios rimtyje vasario 24 dienos popietę Šedbarų kaimo bibliotekoje buvo organizuota literatūrinė valanda „Sielos ir ramybės atspindys“.

Susirinkusiuosius etnografiniu Meilės Kudarauskaitės eilėraščiu „Ant užšalusių Sartų“ pasveikino jaunoji bibliotekos skaitytoja, Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro trečios klasės mokinė Luka Lebedžinskaitė. Bibliotekininkas Antanas Galbuogis trumpai apžvelgė R. Mikutavičiaus biografiją, paminėjo vietoves ir bažnyčias, kuriose jis kunigavo. Nebuvo pamiršti ir Tytuvėnai, kuriuose išryškėjo kunigo kaip poeto literatūriniai bandymai bei trauka meno vertybėms. Kalbėdamas apie R. Mikutavičiaus kūrybą ir visuomeninę veiklą priminė, kad kunigas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos ir valdybos narys, apdovanotas Prano Dovydaičio ir Izraelio vyriausybės premijomis, už nuopelnus Lietuvai pelnė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordiną, po mirties jam suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.

R. Mikutavičiaus kūrybos eilėraščius „Maironio Lietuva“ ir „Talento gimimas“ perskaitė šedbariškė Lijana Lebedžinskienė. Savo programėlę iš Gavėniai tinkamų giesmių „Alyvų daržely“, „Marija Magdelena“, „Garbink sielą“, „Viešpačiui“ „Dievui reikia manęs“ bei Teresės Rimulaitytės posmų supynė ir susirinkusiems atliko Tytuvėnų senjorių klubo „Raskila“, seniai draugaujančio su Šedbarų biblioteka, moterys.

R. Mikutavičių prisiminė dauguma susirinkusiųjų. Vieniems jis suteikė krikšto ar santuokos sakramentus, kitų artimuosius išlydėjo amžinybėn, tačiau neretas savo prisiminimuose jį vadino žmonių širdžių kunigu.

Netruko prabėgti šilta, posmų, giesmių bei prisiminimų pripildyta valanda, kurią vainikavo bendra giesmė „Viešpaties palaima“.

Šedbarų bibliotekos bibliotekininkas Antanas Galbuogis