Europos kalbų diena paminėta ir Vidsodyje

Šių metų rugsėjo 25 d. Vidsodžio pagrindinėje mokykloje nuotaikingai buvo paminėta Europos kalbų diena.
Ta pačia proga buvo prisiminta šiuo metu Vidsodyje gyvenančio rašytojo Kazimiero Aleknos kūryba, skaitytos vaizdinga lietuvių kalba parašytos šio autoriaus kūrinių ištraukos. Renginyje dalyvavo ir jaunatvišką programą stebėjo ne tik gausus būrys šios mokyklos moksleivių, mokytojų, bendraminčių iš Vidsodžio bei Šaukėnų, bet ir svečiai iš Kelmės: Kelmės rajono savivaldybės Meras Vaclovas Andrulis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Krutkevičius, Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė.

Renginį vedusi direktoriaus pavaduotoja Virgilija Kybartienė įtaigiai papasakojo apie Europos kalbų dienos kilmę, kalbos svarbą kiekvienos tautos gyvenime. Susirinkusieji nejučiomis buvo įtraukti į žaismingą dainos, šokio, skaitymo, spėlionių atrakciją, kuri, dėka šios mokyklos šaunių pedagogų Jolantos Šiukšterienės, Vaidos Vielavičienės, Alberto Jokubausko, Dianos Baltrušaitienės, Orestos Petrulaitienės ir Laimos Barzelienės, visiems dovanojo gerą nuotaiką, gražiai priminė, kad Europos vidury yra tokia šalis, kurioje gyvename mes, šiandien tebevartojantys vieną seniausių ir įspūdingiausių kalbų – lietuvių kalbą, kurią ne kasdieniškai, o meniškai yra įvaldęs ir šiandien jau pripažintas mūsų krašto rašytojas K. Alekna, rugsėjo 15 d. atšventęs gražų 65-rių metų jubiliejų. K. Alekna yra dviejų knygų autorius. Viena jų – „Rudens žydėjimas“ (1998) buvo įvertinta garbinga poetės Reginos Biržinytės literatūrine premija. Antroji – „Širdies mauzoliejus“ taip pat susilaukė nemenko skaitytojų dėmesio.

Svečiai iš Kelmės kalbėdami susirinkusiems vieni kitiems antrino, kad kalba yra kiekvienos tautos vertybė, saugotina ir puoselėtina. Ragino nepamiršti skaitymo, šalia gyvenančių ir kuriančių žmonių. Pasidžiaugė gražiu susitikimu ir paprašė sveikinimus bei linkėjimus perduoti reginyje negalėjusiam dalyvauti rašytojui K. Aleknai, o neperskaičiusiems jo knygų – būtinai tai padaryti.

Ingrida Monkevičienė, Vidsodžio bibliotekos bibliotekininkė