Kelmei 530

Apie parodą
Informacija iš enciklopedijos
Kada įkurta Kelmė?
Grožinė kūryba apie Kelmę
Kražantės ir Vilbėno glėby:[bibliografinis žodynas apie Kelmėje gimusius ar gyvenusius įžymius žmones] /Sud.Idalija Stankienė.- 2004
Eilėraščiais pražydusi siela: [apie poetę Reginą Biržinytę ]/ Sud.Idalija Stankienė, -2004
Pirmasis knygų apie indėnus vertėjas [apie J.Vadeikį] /Sud.Idalija Stankienė.-2003
Susižavėjęs lauko granitu: [apie J.Liaudanskį] /Sud.Idalija Stankienė.- 2003
Atminimų šviesioji juosta [apie rašytoją B.Laucevičių-Vargšą] /Sud.Idalija Stankienė.-1994
Nuotraukos
Vaizdo medžiaga
Naudingos nuorodos