Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalas

Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalas

2021 09 14

2021 m. pabaigoje planuojama išleisti pirmąjį Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalą. Kraštiečius, norinčius prisidėti prie šio leidinio, maloniai kviečiame siųsti savo darytas fotografijas (iki 2 vnt.), kuriose vaizduojama Kelmės krašto gamta, architektūra ar kiti objektai – visa, kas simbolizuoja Kelmės krašto identitetą. Siųsdami fotografijas sutinkate, kad jos gali būti publikuojamos Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnale nurodant autorystę. 

Fotografijas prašome siųsti e. paštu zivile.gerciene@kelmeszemaitesvb.lt iki rugsėjo 20 d.

Žurnale bus publikuojamos tik redakcinės kolegijos atrinktos nuotraukos.