Gyvenimas knygų apsuptyje

Gyvenimas knygų apsuptyje

2021 07 09

Vėl varpo dūžiai
Skaičiuoja metus
Į priekį, į erdvę beribę –
Vilioja žvaigždėm
Nušvitęs dangus
Ir skelbia Aukščiausio galybę.

Telaimina Jis,
Tesuteikia sveikatos
Pragyventi visus metus.
Visą kelią tešviečia
Laimę spindinčios akys –
Te gyvenimas būna ramus.

 A. Vyšniauskienė-Miltenienė

Pedagogė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, poetė, publicistė, dešimties knygų autorė Amelija Vyšniauskienė-Miltenienė švenčia savo 90-ąjį gimtadienį.

Amelija Norvaišaitė-Vyšniauskienė-Miltenienė gimė 1931 m. liepos 11 d. Kauksnujų kaime, Pakruojo rajone. Vaikystė prabėgo prie vingiuoto Veizgės upelio. Baigusi Pavėzgių pradinę mokyklą, mokėsi Pakruojo ir Stačiūnų progimnazijoje. Baigė Radviliškio darbininkų jaunimo mokyklą, Šiaulių mokytojų institutą. Vėliau neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute.
 
Baigusi jaunimo mokyklą, pradėjo dirbti Šiaulių rajono Verbūnų septynmetėje mokykloje.  Vėliau atvyko į Kelmės rajoną dėstyti lietuvių kalbą ir literatūrą. Gyvenimas lėmė, kad jauna mokytoja iš Aukštaitijos lygumų atvyko dirbti į kalvotą Kelmės rajoną ir pamilo tą kraštą bei jo žmones. A. Vyšniauskienė-Miltenienė gražiausius savo gyvenimo metus atidavė pedagoginiam darbui: mokytojavo Linkaučių, Lolių, o ilgiausiai – Kražių mokyklose.
 
Nuo vaikystės pamėgusi dainą, šokį, vaidybą, besimokydama aktyviai dalyvavo šokių, dainavimo bei dramos būreliuose, vėliau dirbdama mokytoja, jau pati vadovavo tokiems pat kolektyvams, kurie atstovavo Kelmės rajonui regiono ir respublikiniuose konkursuose bei šventėse.
 
A. Vyšniauskienė-Miltenienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, pedagogė, daug metų nesiskiria su plunksna ir knyga. Pirmąjį eilėraštį, skirtą mamai, Amelija parašė dar Stačiūnų progimnazijos suole. Jos kūrybinio darbo pradžia – 1970 metai. Pirmieji eilėraščiai rajono spaudoje pasirodė 1971 metais. Vėliau spausdinti  ir kitų rajonų – Skuodo, Šiaulių – periodiniuose bei kituose leidiniuose.
 
1994 metais „Dobilo“ leidykla Jonavoje išleido pirmąjį A. Vyšniauskienės-Miltenienės eilėraščių rinkinį „Metų vėrinys“, 1996 metais išleista knyga „Gyvenimo upė“, 1998 metais – apybraižų rinkinys „Prie Kražantės“, 1999 metais – eilėraščių knygelė vaikams „Į saulutę skaisčią“, 2000 metais – publicistikos knyga „Erdvė dvasiai“, 2001 metais – eilėraščių knygelė vaikams „Raidžių šokis“ ir eilėraščių rinkinys „Amžinybės sietuva“, 2002 metais – eilėraščių knygelė vaikams „Metų žingsneliai“, 2005 metais – eilėraščių knygelė vaikams „Velykos miške“. Taip pat 2005 metais publikuotos penkios apybraižos apie Kelmės šviesuolius bei išleista eilėraščių knyga „Kelmės krašto padangėje“.
 
Kaimo rašytojų sąjungos pirmininko Kosto Fedaravičiaus nuomone, rašytoja apybraižose linkusi rašyti  apie savo kelyje sutiktus šviesius žmones, ilgai išliekančius atsitikimus. „Jos kūryba – tai dvasios laiptai į kito sielą su geltonu žydėjimu, laiko klyksmu, ten kur nėra nė vieno negražaus ar nereikalingo žodžio. Autorė savo apybraižose rašo tik tai, kas jai brangu, kas taurina sielą.“
 
A. Vyšniauskienės-Miltenienės kūryba ir gyvenimas neliko nepastebėti. Už profesinę veiklą ir aktyvų visuomeninį gyvenimą apdovanota Kelmės rajono garbės ir padėkos raštais. 1997 m. ji tapo pirmąja Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureate ir „Varpo“ premijos laureate, 1999 m. – J. V. Kalvano literatūrinės premijos laureate. 2003 m. jai buvo suteiktas Lietuvos kaimo šviesuolės vardas. 2016 metais, švenčiant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 400-ąsias metines, A. Vyšniauskienei-Miltenienei buvo įteiktas švietimo ir mokslo ministro padėkos raštas.
 
Keturiasdešimt metų dirbusi pedagoge, dešimtmetį paskyrusi Knygos draugijai, išleidusi šešias knygas suaugusiems ir keturias vaikams, rašytoja A. Vyšniauskienė-Miltenienė viename interviu prisipažino, kad šiuo metu didžiuliu džiaugsmu jai tampa buvusių mokinių ir kolegų prisiminimai ir pagarba.
 
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos skaitytojai prisimena įvykusį ne vieną rašytojos knygos pristatymą, jaukius ir nuotaikingus susitikimus su mažaisiais knygų mylėtojais, jos šypseną, gerumą ir spinduliuojamą širdies šilumą.
 
Šio gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname ir linkime gražių akimirkų bei džiaugsmo kasdienybėje, stiprios sveikatos.
 
 
Danguolė Garnienė,
Žemaitės viešoji biblioteka