Vaikų kūrybinių darbelių paroda Užvenčio bibliotekoje

Užvenčio bibliotekoje šių metų kovo 5 dieną vyko vaikų kūrybinių darbelių parodos „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“ pristatymas. Parodą į pristatymą atvykusiems Užvenčio lopšelio-darželio priešmokyklinės grupės vaikams, atlydėtiems auklėtojos Sonatos Rimkienės, pristatė Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtoja-metodininkė Rasa Arlauskienė.

R. Arlauskienė pasidžiaugė, kad minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje švenčių netrūko. Visą mėnesį vykę renginiai buvo skirti vaikų tautinei savimonei puoselėti, pilietiškumo jausmui, pagarbai savo šaliai, kultūrai, žmonėms, meilei gimtajam žodžiui, dainai ir šokiui ugdyti. Juk, pasak R. Arlauskienės, vaiko pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas prasideda nuo artimiausios aplinkos ir jį supančių žmonių. Viešnia pacitavo Vydūno mintis apie tai, kad pirmutinis auklėjimo veiksnys – šeima. Vaikas joje gauna „fizinį kūną“ ir dvasinio gyvenimo pradžią, čia ugdomi pirmieji žmogiškumo daigai, čia jis supažindinamas su tautos kultūra. Kartais užtenka nuoširdaus atviro pokalbio vaikams suprantamais žodžiais. Antanas Maceina taip pat pritarė Vydūnui, teigdamas, kad „visų vertybių pagrindas yra šeima“. Todėl Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Nykštukų“ grupės pedagogėms Rasai Arlauskienei ir Vandai Zaurienei ir kilo mintis suorganizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtą vaikų kūrybinių darbelių parodą ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas”. Parodai darbeliai buvo kuriami piešiant, aplikuojant, spalvinant Lietuvos simbolius, istorinius objektus, kitus Lietuvos vaizdus. Sukurti darbeliai jau puikavosi darželyje organizuotoje kūrybinių darbų parodoje, o vėliau persikėlė ir į Užvenčio biblioteką.

Pedagogės tikisi, kad kūrybinėje veikloje sukurti darbeliai mažose širdelėse pažadino bendrystės, nuoširdumo, tautiškumo jausmą, pagarbą sau, šalia esančiam ir savo šaliai.

Regina Karpienė, Užvenčio biblioteka