Užgavėnės Šalteniuose

Šių metų vasario 10 d. visi persirengėliai: ubagai, žydai, čigonai, rinkosi į Šaltenių kaimo aikštelę, išvyti žiemos.

Susirinkusius pasitiko didžiakrūtė Morė bei muzikantų būrelis (muzikuojantis kolektyvas „Lendrė“), kurie linksmino, šokdino persirengėlius. Lašininis ragino visus smagiai dūkti, linksmai groti, žiemai kailį vanoti, blynus ir košę lapnoti, Morę ugniai aukoti, sukviestos „žydelkos“ rungėsi, kuri greičiau siūlus suvys, visi norintys galynėjosi su maišais.

Atmosferą kaitino Lašininio ir Kanapinio kova „virvės traukimas“. Pralaimėjęs Kanapiniui, Lašininis voliojosi po sniegą, o Kanapinis linksmai šoko savo pergalės šokį.

Šventės pabaigoje bendruomenės pirmininkė apdovanojo gražiausių kaukių savininkus, o šventės gaspadinė pakvietė visus pasivaišinti garuojančia sriuba.

Šventei ruoštasi iš anksto: moterys gamino Morę, vyrai krovė laužą, o Šaltenių bibliotekoje vyko kaukės gaminimo mokymai, kuriuose apsilankiusieji pasigamino išraiškingas persirengėlių kaukes.

Ramunė Railienė, Šaltenių biblioteka