Tytuvėniškiams pristatyta knyga apie Maironį

pristatyta knyga apie Maironį

Šaltą popietę Tytuvėnų bibliotekoje susirinko nemažas būrys jaunimo ir pagyvenusių žmonių. Vyko susitikimas su knygos „Maironis. Laiškai. Atsiminimai“ sudarytoju literatūrologu dr. Eugenijumi Žmuida ir skaitove Ramute Dragenyte.

Jaunimas į popietę atėjo drauge su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Zenta Mačiulaitiene ir maironiečių būrelio vadove mokytoja Angele Ševeliovaite. Taip sutapo, kad tomis dienomis trečiokai gimnazistai ėmė studijuoti Lietuvos dainiaus gyvenimą bei kūrybą.

Knygos sudarytojas susitikimą pradėjo nuo plačios Maironio gyvenamojo laikotarpio analizės, istorinio konteksto ir asmenybės svarbos. Tas mintis skaitytojai galės rasti knygos įvade. Įvadu į knygos pristatymą tapo ir Ramutės Dragenytės perskaityti keli poeto eilėraščiai.

Pirmoji dalis – „Laiškai“. Joje pateikti Maironio laiškai ir laiškai poetui. Geografija labai plati, nuo Sankt Peterburgo iki Paryžiaus ar Čikagos. Skaitovė citavo išskirtinį poeto laišką Raseinių vaistininko Danieliaus Edelio žmonai Onai Malakauskaitei-Edelienei. Tai, pasak knygos sudarytojo Žmuidos, literatūrinis tekstas, unikalus kalbėjimo maniera, stiliumi, struktūra, nemažas apimtimi – tarytum epistolinio romano ištrauka. Susirinkusiesiems buvo įdomu išgirsti ir apie kunigo Antano Jančausko laiškus iš Tytuvėnų.


Didžioji knygos dalis skirta atsiminimams apie Joną Mačiulį-Maironį. Kaip sakė literatūrologas, atsiminimai apie Maironį per pirmąjį dešimtmetį po mirties, kai galima surinkti daugiausiai autentiškų liudijimų, buvo renkami vangiai. Iki II pasaulinio karo jų užrašyta mažai. Po jo buvo sunku tai padaryti. Greičiausiai, įtakos turėjo tai, kad poetas buvo kunigas, kad tai buvo tarybiniai laikai, kai kalbėti apie kunigus žmonės vengė. Be to, karas, okupacija, emigracija ir mirtys išblaškė daug potencialių liudininkų. Tad, kai rimčiau susidomėta, laikas, kai gyveno ir kūrė Maironis, negailestingai nutolo. Atsiminimų skyriuje yra pasakojimų apie Maironį tėviškėje, Sankt Peterburge ir Kaune bei menininkų įspūdžių iš susitikimų su poetu.

Knyga išleista 2016 metais, o Kelmės rajoną pasiekė tik dabar. Už susitikimą dėkojo bibliotekininkė Zita Deikutė ir Sveiko gyvenimo klubo prezidentė Nijolė Guntaitė. Tytuvėniškiams buvo prasminga ir malonu pasiklausyti apie kunigą bei poetą, viešėjusį pas dvarininkus Romerius ir kunigą Antaną Jančauską, vaikščiojusį ir šio miestelio gatvėmis, šilo takeliais, kūrusį čia eiles. Nemažai susidomėjusių knygą su sudarytojo autografu įsigijo. 

Bronislava Buchienė