Triukšmo, garso ir muzikos diena bibliotekoje

TRIUKSMO DEINA2019

Ankstų kovo 9 d. rytą į Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvę rinkosi jaunieji muzikos mylėtojai. Vaikai susirinko pasimokyti atlikti įvairaus stiliaus dainas, parepetuoti ir pasiruošti pasirodymui bibliotekos lankytojams bei savo tėveliams.

Todėl šį pavasario šeštadienį čia buvo visko: garso, šviesos ir, be abejo, šiek tiek bibliotekai neįprastai didelio triukšmo. Vaikus dainuoti, naudotis įvairia apa­ra­tū­ra moko ir pasirodymams ruošia neformaliojo ugdy­mo mo­ky­to­ja, Kel­mė­je įkū­rusi Dai­nos teat­rą, Jū­ra­tė Šir­ku­vie­nė. Mokytoja sten­gia­si, kad vaikai turėtų galimybę mokytis, tobulėti bei pasirodyti scenoje, įdomiai ir kūrybingai praleisti savo laisvalaikį.

Vaikai taip pat turėjo galimybę susipažinti su bibliotekos vaikų erdvėje sukauptu kompaktinių plokštelių fondu bei pasiklausyti įvairių dainų, pavartyti informacinius leidinius, kuriuos galėjo surasti spalvingoje parodoje „Neaprėpiamas muzikos pasaulis“. Suėję į vieną draugišką būrį, vaikai pasidžiaugė muzikos garsais, bendryste ir, žinoma, pakilia nuotaika. Džiugu, kai sutelktos suaugusiųjų pastangos suburia vaikus kūrybinei veiklai, paskatina entuziazmą, įnešantį į jų gyvenimą ne tik noro būti geresniais, žingeidesniais, bet ir moko gražaus bendravimo tarpusavyje.

Danguolė Garnienė, Žemaitės viešoji biblioteka