Šedbarų bibliotekoje – jautrūs susitikimai su kraštiečiu menininku A. Rimolaičiu

Sausio pabaigoje Šedbarų bibliotekoje atidaryta pirmoji šedbariškio Antano Rimolaičio tapybos darbų paroda „Gamtos grožio švytėjimas“, kurioje eksponuojamus darbus lankytojai galėjo pamatyti visą vasario mėnesį.

A. Rimolaičio gimtinė – už Irtyšiaus, tolimame Sibire. Ten prabėgo keleri parodos autoriaus vaikystės metai. Sugrįžusi į Lietuvą, A. Rimolaičio šeima apsigyveno jo mamos gimtajame Tytuvėnų krašte. A. Rimolaičio tėvas Petras Stundžia buvo linkęs į meną bei muziką, tapė paveikslus, buvo skulptorius ir drožėjas. Gal todėl ir sūnus nuo mažens pamėgo piešimą. Vaikystėje dažnai su tėvu kartu piešdavo, o mokyklinių sąsiuvinių viršeliai ir lapai buvo išmarginti įvairiais ornamentais. Turėdamas tokį pavyzdį, tačiau niekieno per daug neskatintas bei nemokytas tapybos meno, šiandien A. Rimolaitis ir toliau tęsia dailininko-mėgėjo kelią. Daug paveikslų nutapyta, išdovanota giminėms, draugams, pažįstamiems.

Besimokydamas Tytuvėnų vidurinėje mokykloje A. Rimolaitis lankė darbų būrelį, kur išmoko pažinti medį, domėjosi akmens apdirbimo technologijomis. Dabar jis jau net nesuskaičiuoja, kiek įvairių žvėrelių ir paukštelių, koplytstulpių bei kitų dirbinių yra išdrožęs. Paties tapyti paveikslai taip pat įrėminti savo rankų darbo rėmeliuose.

A. Rimolaičio darbų pristatymo Šedbaruose kelias prasidėjo sausio 22 d., kur į jo darbų parodos atidarymą susirinko Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenė, vietos gyventojai. Pristatydamas savo kūrybą, A. Rimolaitis vaizdžiai atskleidė tuos kūrybiškumo ir įkvėpimo šaltinius – prisiminimuose retkarčiais blykstelėjančius tolimus Irtyšiaus ir taigos vaizdus, ne mažiau žavingą Tytuvėnų apylinkių kraštovaizdį. Todėl nenuostabu, kad jo paveiksluose dominuoja gamtos vaizdai ir peizažai, cerkvių kupolai. Autoriui nesvetima ir sakralinė tematika.

Su paroda ir jos autoriumi sausio 24-ąją turėjo galimybę susipažinti ir bibliotekoje apsilankiusi Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus bendruomenė, o sausio 30-ąją – Šedbarų pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo skyriaus mokiniai, kurie ne tik susidomėję klausėsi A. Rimolaičio pasakojimo, uždavė jam rūpimus klausimus, bet ir edukacinės pamokėlės metu paties parodos darbų autoriaus buvo supažindinti su tapybos procesu, įrankiais ir netgi sužinojo vieną kitą šios įdomios ir kūrybiškos veiklos paslaptį. Matyt, kad tai buvo ne paskutinis kartas, kai šio autoriaus darbus galėjo pamatyti Šedbarų krašto žmonės ir bibliotekos svečiai, nes autorius nestokoja idėjų ir toliau kuria, kuria.

Antanas Galbuogis, Šedbarų biblioteka