Šalteniuose paminėta Motinos diena

Pavasaris – gražiausias metų laikas, kai sužydi gėlės, atgyja gamta, o su pavasariu ateina ir šventė, pati gražiausia metuose – Motinos diena.

Šiltą, gražų, saulėtą šeštadienio vakarą į Šaltenių bendruomenės namus paminėti Motinos dieną prisirinko pilna salė šalteniškių. Į šventę „Mūsų Mamos!” susirinkusiuosius sukvietė Šaltenių bibliotekos darbuotoja R. Railienė, seniūnaitis A. Rimkus ir bendruomenės pirmininkas P. Mickūnas.

Gražiausiais posmais, skambiausiomis eilėmis apie mamą šventę pradėjo renginio vedančioji O. Remeikienė. Seniūnas A. Dambrauskas ir bendruomenės pirmininkas P. Mickūnas pasveikino susirinkusias mamas, močiutes, promočiutes.

Šaunus Šaltenių vaikų saviveiklininkų būrelis, kuriam vadovauja G. Jurkutė ir G. Valčiukaitė, šventės dalyvius džiugino eilėmis, gražiausiomis dainomis bei liaudiškais šokiais. Ne viena mama, išgirdusi jautrų žodį, posmą mamai, nubraukė ašarą. Galima pasidžiaugti, kad neseniai susibūręs vaikų būrelis labai atsakingai ruošėsi Motinos dienai: lankstė iš popieriaus gėlytes, rinko eilėraščius, mokėsi liaudiškų šokių, ieškojo šventei tinkamos aprangos, tarėsi su suaugusiais.

Smagu, kad metai iš metų Motinos dienos šventėje dalyvauja ir dainomis ją puošia šaunus, kūrybingas muzikuojantis šalteniškių kolektyvas „Lendrė“. Beje, neseniai šis kolektyvas paminėjo penkerių metų jubiliejų. Sukaupęs nemažą „kraitį“ dainų, jis aktyviai dalyvauja ne tik Šaltenių bendruomenės renginiuose, bet ir Kelmės rajono bendruomenių bei bibliotekų renginiuose.

Didžiausių žiūrovų plojimų sulaukė visų šventės dalyvių laukta Kairėnų bendruomenės saviveiklininkų komedija „Amerika pirtyje“. Šį saviveiklininkų būrelį į svečius pakvietė Šaltenių seniūnaitis A. Rimkus. Anot susirinkusiųjų, tai puiki dovana mamoms bei šalteniškiams.

Šventės pabaigoje Šaltenių bendruomenės pirmininkas P. Mickūnas įteikė dovanas bei padėkos raštus renginio dalyviams, svečiams. Padėkos raštais apdovanotos bendruomenės narės O. Remeikienė bei J. Baracevičienė, kurios šiais metais sulaukė gražių jubiliejų.

Šventės organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie Motinos dienos šventės: bendruomenės nariams, nuolatiniams renginių rėmėjams, ūkininkams R. ir E. Baracevičiams, J. Baracevičienei, O. ir E. Remeikiams. Šiais metais Motinos dienos šventę parėmė ūkininkų K. ir J. Mikalauskių ir T. ir E. Saunorių šeimos.

Ramunė Railienė, Šaltenių biblioteka