Rudens popietė tarp grafikos darbų, eilių ir muzikos

        
Šių metų spalio 24 d. Šaltenių bibliotekos darbuotoja R. Railienė ir bendruomenės pirmininkas P. Mickūnas sukvietė gyventojus į tradicinę, kasmetinę popietę „Po rudens darbų“.
 
Popietę savo autorinių grafikos darbų parodos „Mėlynos pušys“ pristatymu pradėjo Gitana Visockaitė-Urmonienė. Parodos autorė gimė ir užaugo Biržų mieste, mokėsi ir baigė Biržų II vidurinę mokyklą, studijavo Šiaulių pedagoginiame institute ir įgijo dailės, darbų ir braižybos mokytojo specialybę. Po studijų ji grįžo į Biržus ir 4 metus dirbo dailės, darbų ir etikos mokytoja. Vėliau G. Visockaitė-Urmonienė Šiaulių universitete dar studijavo grafikos meną. Popietės viešnia jau daugiau nei 20 metų gyvena Šiaulių krašte, o šiuo metu dirba Šaukėnų kultūros ir amatų centre.
 
Grafika darbų autorei išliko širdžiai mieliausia kūrybos sritimi. Paroda „Mėlynos pušys“, kuri simbolizuoja gimtojo Biržų miesto apylinkes, pristatyta skambant poeto Vaidoto Spudo eilėms, kuris taip pat buvo G. Visockaitės-Urmonienės kraštietis. Jo kūryba parodos autorės širdyje užima ypatingą vietą – net baigiamajam grafikos darbui  G. Visockaitė-Urmonienė buvo pasirinkusi savo kraštiečio kūrybos iliustracijas. Ta pati Biržų krašto gamta – sraunioji Apaščia, žaliuojančios pievos, miškai, parkų alėjos ir takeliai, tik skirtingu laiku, augino abu kūrėjus. Pasak G. Visockaitės-Urmonienės, vaizdingi poeto eilėraščiai tarsi ragina žvilgsniu apeiti tėviškės laukus, kviečia akis pakelti į pušų viršūnes, pasigėrėti gintarinėmis saulės spindulių linijomis, lūžtančiomis ties šakomis, medžių keteromis, taip primenančiomis akimirkai stabtelėjusius debesis.
 
Popietės metu G. Visockaitė-Urmonienė kalbėjo: „Šį kartą poeto V. Spudo poezija pasitarnavo kitai meno šakai – dailei“. Juodai baltuose grafikos darbuose visa poeto kūryba tarsi padalinta į septynis ciklus: „Pušys“, „Lyrinės miniatiūros“, „Taip užmirš ir nebeverks“, „Vieškelis ir pilkos pilkos tuopos“, „Purienomis pražydo Apaščia“, „Tu išlydi tolyn“ ir „Kažkas nuskynė vieną mažą žiedą“. Pasak parodos autorės, eksponuojamuose darbuose tarsi įsikūnija poeto mintys apie pagrindinį kūrybos tikslą – tarnauti žmogui, įkvėpti kitus kūrėjus, įprasminti kūrybos jėgą – gyventi ir po mirties“.
 
Parodos pristatymą dainomis paįvairino muzikuojantis kolektyvas „Lendrė“, poeto V. Spudo eilėraščius skaitė Šaukėnų bibliotekos darbuotoja R. Jagminienė, o Šaukėnų kultūros ir amatų centro vokalinis tercetas „Anima“, vadovaujamas Aido Kalinčiko, popietės lankytojams padovanojo širdį virpinančias, jautrias lietuvių liaudies ir savos kūrybos dainas.
 
Popietės metu grafikos darbų autorė G. Visockaitė-Urmonienė pravedė ir edukacinius užsiėmimus „Spalvų ir muzikos terapija“, o Šaltenių bendruomenės pirmininkas P. Mickūnas padėkos raštais apdovanojo popietės dalyvius, pagerbė ir padėkos raštu apdovanojo bendruomenės narę Moniką Simanauskienę, šiemet atšventusią 75 metų jubiliejų.
 
Ramunė Railienė, Šaltenių biblioteka