Raiškiojo skaitymo konkursas „Žodis gražesnis už tylą“ Vidsodžio bibliotekoje

Kovo 27 d. Vidsodžio pagrindinės mokyklos pradinukai susirinko Vidsodžio bibliotekoje, kur juos pasitiko raiškiojo skaitymo konkurso organizatoriai ir garbinga vertinimo komisija. Vaikams šis konkursas – ir iššūkis, keliantis jaudulį, ir galimybė atskleisti savo gebėjimus.

Tinkamai atstovauti savo mokyklą mažiesiems padėjo mokytojos O. Petrulaitienė ir L. Barzelienė, eilėraščius atrenkant talkino bibliotekininkė I. Monkevičienė. Visi skaitovai pasirodė puikiai – eilėraščiai iš jų lūpų skambėjo nuoširdžiai ir savitai. Kai kurie eiliuoto teksto sukeltas emocijas perteikė ir veido išraiška, ir rankų mostais, ir išraiškingais judesiais.

Geriausiai šį kartą sekėsi ir komisijos pripažinimą pavyko pelnyti pirmokui D. Petručiui, trečiokei A. Latanauskaitei  ir pirmokui  K. Latanauskui. 

Ingrida Monkevičienė, Vidsodžio biblioteka