Po rudens darbų į popietę susirinko šalteniškiai

Rudenišką, saulėtą spalio 10 dienos popietę Šaltenių kaimo gyventojus į tradicinę popietę „Po rudens darbų“ sukvietė Šaltenių kaimo bibliotekininkė Ramunė Railienė bei kaimo bendruomenė.

Kai medžiai nusidažo gražiausiomis spalvomis, surinktos visos daržo gėrybės, suarti laukai, o dienos trumpėja ir vakarai ilgėja, šalteniškiai renkasi krūvon pabūti kartu, pasikalbėti, pasidalinti rūpesčiais, džiaugsmais, pasilinksminti, padainuoti, paklausyti gražių eilių, dainų, muzikos. Šaltenių kaimo gyventojai turi gražią tradiciją renginius, šventes, popietes pradėti Šaltenių kaimo himnu „Šalteniai“, kuris buvo sukurtas šviesaus atminimo N. Šilinskienės bei mokytojo A. Butkaus. Šiuo himnu pagerbiami gyvenantys, gimę, augę, kadaise gyvenę šalteniškiai. Metai iš metų šventes, renginius, popietes skambiausiomis eilėmis, gražiausiais žodžiais puošia O. Remeikienės balsas. Šį kartą susirinkusiuosius ir svečius džiugino rudeniškais posmais, mintimis apie gyvenimą. Muzikuojančio, skaitančio kolektyvo „Lendrė“ moterys Bronė, Onutė, Monika, Nijolė bei armonikierius Česlovas renkasi jau septintus metus kiekvieną trečiadienį į biblioteką ir kartu su bibliotekininke Ramune atsakingai ruošiasi šventėms, renka dainas, repetuoja. Šiai popietei „Po rudens darbų“ kolektyvas paruošė dvi naujas dainas „Piemenaitė“ ir „Kam buri tu iš gėlelės“.

Kadangi spalio mėnuo – senjorų mėnuo, ta proga pasveikinti susirinkę senjorai, muzikuojančio kolektyvo „Lendrė“ nariai. Paminėta ir Vietos savivaldos diena – pasveikinti ir padėkos raštais apdovanoti seniūnas A. Dambrauskas, seniūnaitis A. Rimkus ir bendruomenės pirmininkas P. Mickūnas. Popietės dalyvius linksmino, šokdino armonikierių ir balsingų moterų kolektyvas iš Kelmės (vadovas J. Kasparas). Po šventės susirinkusiuosius ir svečius vaišino skaniausiais, gardžiausiais patiekalais ūkininkės Jadvyga ir Raimonda Baracevičienės.

Anot vienos popietės lankytojos, buvimas kartu gydo, gyvenimas palengvėja, nors trumpam paliekami rūpesčiai, vargai namuose. Šventės organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie popietės: bendruomenės nariams, ūkininkams R. ir E. Baracevičiams, J. Baracevičienei, O. ir E. Remeikiams, muzikuojančiam kolektyvui „Lendrė“.

Ramunė Railienė, Šaltenių bibliotekos bibliotekininkė