Pažinkime neregimą pasaulį

Gegužės 8 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvėje lankėsi „Aukuro“ pagrindinės mokyklos ketvirtokai (mokytoja Sonata Rimkuvienė), kurie dalyvavo projektinėje veikloje „Pažinkime neregimą pasaulį“.

Šį pavasarį projekto metu septyniuose Lietuvos miestuose – kultūros centruose, bibliotekose bei ugdymo įstaigose – organizuojami meniniai-edukaciniai užsiėmimai regintiems ir regos negalią turintiems vaikams, kurių į veiklas įtraukta iš viso 200. Šio projekto tikslas daugialypis – įtraukiant reginčius, neregius ir silpnaregius vaikus bei jaunimą į edukacines ir menines veiklas, kurti unikalią meninę priemonę (kalendorių). Per pažinimo, bendravimo įgūdžių formavimą, tolerancijos, kultūros ir kūrybinės saviraiškos ugdymą atskleisti vaikų kūrybinį potencialą. Šios veiklos yra tarsi paskata susimąstyti – keisti požiūrį į negalią turinčius žmones ir ugdyti visuomenės socialinę ir kultūrinę savivoką, stiprinti tarpusavio ryšius.

Su moksleiviais bendravo socialinio verslo „Verslas ar menas“ direktorė, leidėja Eglė Jokužytė. Renginyje ketvirtokai buvo susipažindinti su šios leidyklos išleistomis, skirtingais pojūčiais skaitomomis edukacinėmis knygomis, pritaikytomis tiek regintiems, tiek neregintiems vaikams. Taip pat projekto metu vaikų sukurti unikalūs kalendoriai (2012, 2015, 2016 metų), pasak leidėjos, skatina visuomenę diskutuoti apie vaikų kūrybinius procesus ir socialinius aspektus. Pažintis su regėjimo negalią turinčia skaitove Vaida Butautaite vaikams suteikė žinių apie Brailio raštą  ir neregių gyvenimo būdą. Vaikai sužinojo, kaip neregiai supranta pasaulį ir knygose esančias iliustracijas. V. Butautaitė padėjo vaikams lytėjimo būdu atpažinti knygose esančius paveikslėlius taip, kaip tai daro neregiai.

Antroji renginio dalis buvo skirta vaikų kūrybai. Naudodami įvairiausias medžiagas – popierių, tekstilę, siūlus, kitus smulkius daiktus ir net kriaukles – mokiniai mokėsi kurti iškiliuosius paveiksliukus, kurie būtų suprantami ir neregiui. 

Projekto metu vaikų sukurti kūriniai dalyvaus atrankos konkurse, o 13 originaliausių darbelių pateks į 2020 metų kalendorių, spausdinamą reginčiųjų ir Brailio raštu. Projektas „Pažinkime neregimą pasaulį“ dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. 

Danguolė Garnienė, Žemaitės viešoji biblioteka