Pasaulinė poezijos diena Lioliuose

Kovo 21 dieną minima Pasaulinė poezijos diena. Pirmą kartą ji paminėta 1999 metais Paryžiuje. Poezijos diena kasmet sutampa su pavasario lygiadieniu. Šiek tiek simboliška, nes pavasaris tiek žemę, tiek žmogų ragina atgyti, pabusti, šviesti, kurti... kaip ir poezija.

Liolių socialinės globos namuose tą dieną suorganizuota popietė Pasaulinei poezijos dienai paminėti, kurios iniciatorius įstaigos užimtumo specialistas R. Norkus. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Liolių biblioteka bei Liolių pagrindinė mokykla.

Šiltam pabendravimui, pokalbiui apie poeziją, eilėraščių skaitymui buvo neabejingi ir Liolių socialinės globos namų gyventojai. Bibliotekos darbuotoja Asta Gedraitienė papasakojo Pasaulinės poezijos dienos minėjimo istoriją, jos kilmę bei apie pačią poeziją ir jos reikšmę žmogui, paskaitė kraštiečių O. Jautakės ir V. Gulbino eilių. Visus popietės dalyvius sužavėjo mokyklos jaunųjų skaitovių P. Valčiukaitės ir L. Rotmanaitės eilėraščiai. Gražias ir patriotiškas eiles deklamavo ir devintos klasės mokiniai. Poezijos posmuose skambėjo meilė Tėvynei, žmogui, gamtai... Mokytoja L. Dzimidienė perskaitė poečių S. Gritkuvienės ir Vl. Mecionienės eilių apie gyvenimą. Eilėraščių skaitymą dainomis paįvairino globos namų gyventojų ansamblis, kuriam vadovauja R. Norkus.


Pasaulinę poezijos dieną prasminga švęsti atsiverčiant eilėraščių knygą, klausantis eilių, dainuojamosios poezijos ir bendraujant su šalia mūsų esančiais žmonėmis. Pasak poeto J. Marcinkevičiaus, tikroji poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis.

Asta Gedraitienė, Liolių biblioteka