Paminėta Tarptautinė tolerancijos diena

Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Minint Tarptautinę tolerancijos dieną, įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.

Tolerancija yra leidimas mums būti savimi ir gyventi taip, kaip norime. Tačiau mūsų gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus laisvių. Mes galime nemėgti kai kurių žmonių, ir, žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų. Jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai – ne pagrindas įžeidinėjimui, kiekvienas galėsime jaustis saugiai.

Šias metais Tolerancijos dienos simbolis buvo švyturys. Bibliotekos vaikų erdvėje jaunieji lankytojai kelias dienas piešė ir spalvino švyturius, kurie lapkričio 16-ąją papuošė ir kitas bibliotekos erdves. Su vaikais daug kalbėta, diskutuota apie bendruosius tolerancijos principus ir vieningai nuspręsta, kad toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra nei blogesnis, nei menkesnis.

Danguolė Garnienė, Žemaitės biblioteka