Paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Gegužės 7 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengtas vakaras „Žodis, kaip žiedas, tesiskleidžia laisvai“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti.

Renginio viešnia – Klaipėdos universiteto profesorė Roma Bončkutė – savo pranešime atskleidė J. Tumo-Vaižganto ryšius su Žemaitija, kurie užsimezgė, kai 1895 m. iš Mintaujos (dabar – Jelgava) jis buvo perkeltas vikaru į Mosėdį, o nuo 1898 m. iki 1901 m. kunigavo Kuliuose. R. Bončkutė priminė apie J. Tumui-Vaižgantui įtaką padariusius du didžius žemaičius – vyskupą Motiejų Valančių ir Simoną Daukantą, apie veiklą Lietuvos mylėtojų draugijoje, kurios nariais buvo ir Maironis, Kazimieras Pakalniškis, Pranciškus Žadeikis, apie bičiulystę su rašytojomis Šatrijos Ragana ir Lazdynų Pelėda bei kitas šios iškilios asmenybės biografijos detales.

Išklausę prof. R. Bončkutės pranešimą, vakaro dalyviai žiūrėjo Ukmergės kultūros centro monospektaklį „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“, kuriame perteikti gyvi J. Tumo-Vaižganto prisiminimai apie save, Lietuvą ir draugystę su pirmuoju Lietuvos valstybės prezidentu Antanu Smetona. Vaižgantą šiame monospektaklyje įkūnijo aktorius Vidmantas Fijalkauskas. 

Visus, kurių darbas siejasi su spauda, kalba ir knyga pasveikino rajono meras Vaclovas Andrulis. Už atskleistus įdomius J. Tumo-Vaižganto biografijos faktus ir pravestą gyvą istorijos pamoką meras padėkojo vakaro svečiams – prof. R. Bončkutei ir aktoriui V. Fijalkauskui.

Virginija Navikienė, Žemaitės viešoji biblioteka
Rolando Kančausko nuotraukos