Pakražantyje pristatyta Antano Banio knyga „Gimtinėj įmintos pėdos“

Šių metų rugsėjo 20 d. Pakražančio kultūros centre buvo pristatyta Pakražančio kaimo šviesuolio Antano Banio knyga „Gimtinėj įmintos pėdos“. Tai jau penktoji garbaus amžiaus kraštiečio knyga. Nuo 2013-ųjų yra pasirodžiusios ir skaitytoją pasiekusios dar keturios šio autoriaus knygos. Tai „Mano gyvenimo eilės“ (2013 m.), „Su puokšte minčių“ (2014 m.), „Degantis fakelas“ (2015 m), „Saulėlydžio fone“ (2016 m.). Knygose gausu eilėraščių ir autoriaus minčių apie gimtinę, Lietuvos istoriją, atsiminimų apie kaimo žmones, gyvenimo kasdienybę.

Renginio vedančioji Aldona Kvintufelienė gausiam susirinkusiųjų būriui priminė A. Banio gyvenimo faktus, o Grinių bibliotekos darbuotoja Edita Laurinavičienė trumpai pristatė naujausią kuriančio senjoro knygą.

A. Banys gimė 1921 m. liepos 9 d. Pakražančio seniūnijos Užmedžių kaimo ūkininkų šeimoje, Kelmės rajone. 1933 m. jis baigė Pakražančio pradžios mokyklą. Vėliau, jau tarybiniais laikais – dar ir 5 klasę. A. Baniui teko patirti Antrojo pasaulinio karo kario duonos, būti sunkiai sužeistam. Pokario metais A. Banys darbavosi sąskaitininku J. Žemaitės kolūkyje, nuo 1960-ųjų dvylika metų dirbo laiškininku. Dėl atsakingo požiūrio į darbą ir sąžiningumo šis žmogus pakražantiškių buvo gerbiamas. 1950 m. A. Banys sukūrė šeimą ir visam laikui apsigyveno Pakražantyje. Čia su šviesaus atminimo žmona Brone užaugino ir į mokslus išleido 5 vaikus. Šiandien senolis džiaugiasi gausiu vaikaičių ir provaikaičių būriu.

Gyvybingas, nestokojantis geros nuotaikos, spinduliuojantis meile savo kraštui A. Banys tebėra ir aktyvus visuomenininkas. Jis yra Kaimo rašytojų sąjungos, Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“, kitų nevyriausybinių organizacijų – Kelmės senjorų bendruomenės „Artimi“, „Bočių“ bendrijos, Neįgaliųjų draugijos bei Karo veteranų organizacijos narys ir dalyvis. Todėl nenuostabu, kad vėlyvame amžiuje pradėjęs eiliuoti, užrašinėti savo mintis ir patirtis, suguldęs jas į kuklias knygeles, kaskart suburia gausų būrį tuo besidžiaugiančių ir palaikančių.
 
Penktosios knygelės pristatymo metu literatas daug gražių žodžių išgirdo iš LR seimo nario J. Rimkaus padėjėjos Janinos Skeberdienės, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutės Laivienės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos Sonatos Venckienės, Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario, Pakražančio seniūnijos seniūnaičio Vytauto Barkausko, Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorės Ritos Grišienės, bendrijos „Bočiai“ vadovo Zigmo Filipavičiaus, Kelmės rajono literatų klubo „Vieversys“ prezidento Viktoro Gulbino, Pakražančio seniūnijos atstovės Elenos Kasparavičienės, Pakražančio kultūros centro direktorės Laimos Lapinskienės, bendrijos „Diabetas“ atstovų, giminių, draugų, kaimynų. O šaunų koncertą susirinkusiems dovanojo organizacijų „Diabetas“ ir „Bočiai“ (vadovas Justinas Kasparas) meno mėgėjų kolektyvai.
 
Edita Laurinavičienė, Grinių biblioteka